1984

1984. gada 1. martā 
Mīļie bērni! Es īpaši izraudzījos šo draudzi, un es gribu to vadīt. Es to sargāju mīlestībā un vēlos, lai jūs visi piederētu man. Paldies, ka jūs šovakar atbildējāt uz manu aicinājumu. Es vēlos, lai jūs vienmēr lielā skaitā būtu kopā ar mani un manu Dēlu. Katru ceturtdienu es jums sniegšu īpašu vēstījumu.

1984. gada 8. martā
Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu! Mīļie bērni, visi šajā draudzē atgriezieties! Tā ir mana otrā vēlēšanās. Tādējādi jūs palīdzēsiet atgriezties visiem, kas šeit ieradīsies.

1984. gada 15. martā
Mīļie bērni! Arī šovakar es esmu īpaši pateicīga par to, ka jūs esat šeit ieradušies. Turpiniet nemitīgi pielūgt Vissvētāko Altāra Sakramentu. Es vienmēr esmu klātesoša, kad ticīgie ir adorācijā. Šajā mirklī tiek saņemtas īpašas žēlastības.

1984. gada 22. martā
Mīļie bērni! Šovakar es jūs īpašā veidā aicinu Gavēņa laikā godināt mana Dēla brūces, kuras Viņam ir šīs draudzes grēku dēļ. Esiet vienoti ar manām lūgšanām par draudzi, lai tādējādi Viņa ciešanas būtu panesamas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu! Centieties nākt arvien lielākā skaitā.

1984. gada 29. martā
Mīļie bērni! Šovakar es jūs īpašā veidā aicinu uz izturību pārbaudījumos. Padomājiet par to, cik ļoti Visvarenais joprojām cieš jūsu grēku dēļ. Tāpēc, kad piedzīvojat ciešanas, upurējiet tās Dievam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 5. aprīlī

1984. gada 12. aprīlī

1984. gada 19. aprīlī

1984. gada 26. aprīlī
Dievmāte nedeva nekādu vēstījumu.

1984. gada 30. aprīlī

1984. gada 10. maijā

1984. gada 17. maijā

1984. gada 24. maijā

1984. gada 31. maijā

1984. gada 2. jūnijā
Mīļie bērni! Šovakar es vēlos jūs aicināt šajā novennas laikā lūgt, lai Svētais Gars izlejas pār jūsu ģimeni un draudzi. Lūdziet, un jums to nenāksies nožēlot. Dievs jūs apveltīs ar dāvanām, ar kurām jūs Viņu slavēsiet, līdz beigsies jūsu šīszemes dzīve. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 9. jūnijā

1984. gada 14. jūnijā
Dievmāte nedeva nekādu vēstījumu.

1984. gada 21. jūnijā

1984. gada 28. jūnijā
Nebija speciāla vēstījuma draudzei.

1984. gada 5. jūlijā

1984. gada 12. jūlijā

1984. gada 19. jūlijā
Mīļie bērni! Šajās dienās jūs esat pieredzējuši to, kā darbojas ļaunais gars. Es vienmēr esmu kopā ar jums, un jūs nebaidieties no kārdinājumiem, jo Dievs vienmēr par jums rūpējas. Es sevi esmu atdevusi jums un jūtu jums līdzi pat visnenozīmīgākajos kārdinājumos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 26. jūlijā

1984. gada 2. augustā

1984. gada 11. augustā
Mīļie bērni! Lūdzieties, jo ļaunais gars joprojām vēlas kavēt manu ieceru īstenošanos. Lūdzieties ar sirdi un lūgšanā sevi uzticiet Jēzum.

1984. gada 14. augustā
Šī parādīšanās notika negaidīti. Ivans lūdzās mājās. Pēc tam viņš sāka gatavoties, lai dotos uz baznīcu, uz vakara dievkalpojumu. Negaidīti parādījās Dievmāte un teica, lai viņš cilvēkiem nodod šādu vēstījumu: “Es gribētu, lai cilvēki šajās dienās lūgtos kopā ar mani. Lūgtos pēc iespējas vairāk. Lai trešdienās un piektdienās viņi ievērotu stingru gavēni un katru dienu lūgtu Rožukroņa lūgšanu – apcerētu Priecīgās daļas, Ciešanu daļas un Augstās godības daļas noslēpumus.” Dievmāte lūdza, lai mēs pieņemtu šo vēstījumu ar nelokāmu gribu. Viņa to īpaši lūdza draudzes locekļiem un apkārtējo ciemu ļaudīm.

1984. gada 16. augustā

1984. gada 23. augustā

1984. gada 23. augustā

1984. gada 6. septembrī

1984. gada 13. septembrī

1984. gada 20. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu sākt no sirds gavēt. Daudz cilvēku gavē, taču dara to tikai tāpēc, ka citi tā dara. Tas kļuvis par ieradumu, no kura neviens nevēlas atteikties. Es draudzi aicinu gavēt – lai tas ir kā zīme pateicībai par to, ka Dievs man ļāvis tik ilgi palikt šajā draudzē. Mīļie bērni, gavējiet un lūdzieties no sirds! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 27. septembrī
Mīļie bērni! Ar savām lūgšanām jūs man palīdzējāt īstenot manas ieceres. Turpiniet lūgties, lai tās pilnībā īstenotos. Es lūdzu, lai draudzes ģimenes kopā lūdz Rožukroņa lūgšanu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 4. oktobrī

1984. gada 11. oktobrī
Mīļie bērni! Paldies, ka veltāt savu smago darbu Dievam pat tagad, kad Viņš jūs pārbauda caur tiem augļiem, ko jūs novācat ražas laikā. Esiet droši, mīļie bērni, par to, ka Dievs jūs mīl un tāpēc pārbauda. Vienmēr upurējiet savas nastas Dievam un neraizējieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 18. oktobrī

1984. gada 25. oktobrī

1984. gada 1. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atsākt lūgties savās mājās. Darbs tīrumos ir beidzies. Tagad sevi velties lūgšanai. Lai lūgšanai ir pirmā vieta jūsu ģimenēs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 8. novembrī

1984. gada 15. novembrī
Mīļie bērni! Jūs esat izredzētā tauta, un Dievs jums ir devis lielas žēlastības. Jūs neapzināties visu to, ko ietver katrs vēstījums, kuru es jums sniedzu. Tagad es gribu tikai teikt: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es nezinu, ko citu jums sacīt, jo es jūs mīlu un vēlos, lai lūgšanā jūs iepazītu manu mīlestību un Dieva mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 22. novembrī

1984. gada 29. novembrī
Mīļie bērni! Nē, jūs vēl neprotat mīlēt un neprotat ar mīlestību klausīties vārdus, ko jums saku. Mīļie, jums jāapzinās, ka es esmu jūsu Māte un esmu nākusi šajā pasaulē, lai mācītu jums ieklausīties [Dievā] un lūgties mīlestības dēļ, nevis tāpēc, ka jūs to spiež darīt krusts, ko nesat. Ar krusta starpniecību ikviens slavē Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 6. decembrī

1984. gada 13. decembrī
Mīļie bērni! Jūs zināt, ka tuvojas prieka laiks, bet bez mīlestības jūs to nesasniegsiet. Lai ikviens, kas ir draudzē, vispirms mīl savu paša ģimeni. Tad jūs spēsiet mīlēt un pieņemt arī tos, kas šeit ierodas. Lai šī nedēļa ir laiks, kad mācīties mīlēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 20. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu Jēzus Kristus labā izdarīt kaut ko konkrētu. Es vēlos, lai ikviena draudzes ģimene kā veltīšanās Jēzum zīmi atnes pirms šīs priecīgās dienas ziedu. Es vēlos, lai ikviens ģimenes loceklis līdzās silītei noliktu ziedu, lai Jēzus atnākot varētu redzēt jūsu veltīšanos Viņam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1984. gada 21. decembrī

1984. gada 27. decembrī

Read Previous

NEATMETIET TO, KAS IR LABS

Read Next

1985