2013

2013. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai jūsu lūgšana ir tik stipra kā dzīvais akmens, līdz jūs ar savu dzīvi kļūstat par lieciniekiem. Lieciniet par savas ticības skaistumu! Es esmu kopā ar jums un aizbilstu savam Dēlam par ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu. Grēks jūs pievelk pasaules lietām, bet es esmu nākusi, lai jūs vadītu uz svētumu un Dieva lietām; taču jūs cīnāties un izšķiežat savus spēkus cīņā starp labo un ļauno, kas jūsos norisinās. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana kļūst jūsu prieks; un jūsu dzīve kļūs par vienkāršu došanos pretī Dievam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu ņemt rokās mana mīļotā Dēla Jēzus Kristus krustu un apcerēt Viņa ciešanas un nāvi. Lai jūsu ciešanas kļūst vienotas Viņa ciešanās, un lai mīlestība uzvar, jo Viņš, kas ir Mīlestība, ir Sevi mīlestības dēļ atdevis, lai glābtu ikvienu no jums. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz mīlestība un miers valda jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, turpiniet lūgties, līdz jūsu sirds atveras ticībā, kā atveras zieds saules siltajos staros. Šis ir žēlastības laiks, ko Dievs jums dāvā ar manu klātbūtni, bet jūs esat tālu no manas sirds, tāpēc es jūs aicinu uz personisku atgriešanos un lūgšanu ģimenē. Lai jūs vienmēr iedvesmo Svētie Raksti! Es jums visiem dodu savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt stipriem un apņēmīgiem ticībā un lūgšanā, līdz jūsu lūgšanas ir tik spēcīgas, ka tās atver mana mīļotā Dēla Jēzus Sirdi. Lūdzieties, bērniņi, lūdzieties bez mitas, līdz jūsu sirds atveras Dieva mīlestībai. Es esmu kopā ar jums un es aizlūdzu par jums visiem, un es lūdzos par jūsu atgriešanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Ar prieku sirdī es jūs visus mīlu un aicinu tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs vēl vairāk varētu tuvinātsavam Dēlam Jēzum un Viņš varētu jums sniegt Savu mieru un mīlestību, kas ir barība ikvienam no jums. Atverieties, bērniņi, lūgšanai, atverieties manai mīlestībai! Es esmu jūsu Māte un nevaru jūs atstāt vienus klejojumos un grēkā. Jūs, bērniņi, esat aicināti būt mani bērni, mani mīļotie bērni, lai es jūs varētu stādīt priekšā savam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai jūsu saikne ar lūgšanu pastāv diendienā. Lūgšana jūsos un ar jūsu starpniecību dara brīnumus, tāpēc, bērniņi, lai lūgšana ir jūsu prieks! Tad jūsu saikne ar dzīvi kļūs dziļāka un atvērtāka un jūs sapratīsiet, ka dzīve ir dāvana ikvienam no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien Visaugstais man devis žēlastību būt kopā ar jums un jūs vadīt uz atgriešanos. Dienu no dienas es sēju un jūs aicinu uz atgriešanos, lai jūs kļūtu par lūgšanu, mieru, mīlestību – par graudiem, kas nomirstot nes simtkārtīgus augļus. Es nevēlos, dārgie bērni, lai jums nāktos nožēlot visu to, ko jūs būtu varējuši paveikt, bet negribējāt. Tāpēc, bērniņi, no jauna ar entuziasmu sakiet: „Es vēlos būt citiem par zīmi.” Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu. Ne dienu nepametiet lūšanu novārtā. Lūgšana jūsos un ar jūsu starpniecību dara brīnumus, tāpēc, bērniņi, lai lūgšana ir jūsu prieks. Tad jūsu attieksme pret dzīvi kļūs dziļāka un atvērtāka un jūs sapratīsiet, ka dzīve ir dāvana ikvienam no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atvērties lūgšanai. Lūgšana jūsos un ar jūsu starpniecību dara brīnumus. Tāpēc, bērniņi, sirds vienkāršībā lūdziet, lai Visaugstais jums dāvā spēku būt Dieva bērniem un tādējādi ļaunais gars jūs neraustītu, kā vējš – koku zarus. Bērniņi, no jauna izvēlieties Dievu un meklējiet tikai Viņa gribu, un tad jūs Viņā atradīsiet prieku un mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu uz lūgšanu. Atveriet, bērniņi, līdz galam savas sirds durvis, lai lūgtos, lai lūgtos ar sirdi, un tad Visaugstais spēs ietekmēt jūsu brīvību un sāksies jūsu atgriešanās. Jūsu ticība kļūs stipra, tā ka jūs spēsiet no visas sirds sacīt: „Mans Dievs un mans Viss.” Jūs sapratīsiet, bērniņi, ka šeit, virs zemes, viss ir pārejošs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2013. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Es jums nesu Miera Karali, lai Viņš jums sniedz Savu mieru. Jūs, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Lūgšanas auglis būs redzams to cilvēku sejā, kuri būs izvēlējušies Dievu un Viņa valstību. Es kopā ar savu Dēlu Jēzu jūs visus svētīju ar miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2012

Read Next

2014