NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 3.DIENA

3.DIENA – Marijas ticība

„Svētīta tā, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies“ (Lk 1,45).

Elizabete, Svētā Gara piepildīta, apstiprina to, ko Marija nes Savā Sirdī un Savā Miesā. Baznīca mums māca, ka Jaunava Marija gāja ticības ceļu un bija vienota ar Savu Dēlu līdz pat krusta pakājei.

Marijas ticība tiek pārbaudīta ar zobenu, kas caurdur dvēseli. Viņas ticības ceļā ir gan bēgšana uz Ēģipti, gan iekšējais aptumsums, kad Marija „nesaprot” divpadsmitgadīgā Jēzus uzvedību Templī, tomēr „visus šos vārdus paturēja savā sirdī.” (Lk 2,51). Marijas svētceļojuma virsotne ir Golgāta, kur Viņa kopā ar Savu Dēlu izdzīvo Viņa krusta ciešanas. Var teikt, ka Viņa nomirst kopā ar Dēlu un atklājas Augšāmcelšanās dienā, lai kļūtu par Baznīcas Māti.

Ļubo Kurtovičs OFM

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2018. gada 18. martā
„Mīļie bērni! Mana zemes dzīve bija vienkārša. Es mīlēju un priecājos par mazām lietām. Es mīlēju dzīvi – tā bija Dieva dāvana, neraugoties uz to, ka manu Sirdi caurdūra sāpes un ciešanas. Mani bērni, es stipri ticēju un bezgalīgi uzticējos Dieva mīlestībai. Visi, kam piemīt stipra ticība, ir stiprāki. Ticība iedvesmo Tevi dzīvot labajā un tad Dieva mīlestības gaisma vienmēr atnāk vēlamajā brīdī.  Tas ir spēks, kas balsta sāpju un ciešanu brīžos. Mani bērni, lūdziet, lai jums ir stipra ticība un pilnīga paļāvība uz Debesu Tēvu. Un nebaidieties. Ziniet, ka neviena Dieva radība nepazūd, bet dzīvos mūžīgi. Katrai sāpei ir savs gals, pēc tam sākas dzīve brīvībā tur, kur nokļūst visi Mani bērni, kur atgriežas viss. Mani bērni, jūsu cīņa ir smaga, tā būs vēl smagāka, bet jūs sekojiet manam paraugam. Mani bērni, lūdziet, lai jums ir stipra ticība un pilnīga paļāvība uz Debesu Tēvu. Es esmu kopā ar jums, Es nāku pie jums, uz jūs uzmundrinu. Es glāstu jūsu dvēseles neizmērojamā Mātes mīlestībā. Paldies jums!”

Marija, mūsu Māte, tu esi svētīta, jo ticēji. Palīdzi mums atvērt sirdis Jēzus Piedzimšanai, lai mēs varētu sadzirdēt tavu mātišķo aicinājumu: „Nebaidies, bet tici!” Aizstāvi mūs, lai mums būtu dziļa pārliecība, ka tikai ticība mums dod spēku pārbaudījumos. Atjauno mūs tavas ticības spēkā, lai mums atvērtos jauni cerības ceļi. Tavā ticībā zūd ikvienas bailes un notiek brīnumi.

Izlūdz mums stipras ticības dāvanu. Arī šodien mēs lūdzam, lai īstenojas tavi nodomi un plāni par mieru pasaulē. Āmen.

Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja! Nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, Tu, godināmā un vissvētākā Jaunava. Mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar Savu Dēlu, novēli mūs Savam Dēlam, stādi mūs Savam Dēlam priekšā. Āmen.

Miera Karaliene, lūdz par mums!

Marijas Gaisma

Read Previous

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 2.DIENA

Read Next

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA