NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 9.DIENA

9.diena Marijas lūgšana

„Mana dvēsele slavē To Kungu,un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu.“

No Marijas sirds un lūpām nāk lūgšana, kurā Viņa slavē un cildina Dievu. Visa Viņas dzīve ir Dieva slavinājums un cildinājums. Viņa ir mūsu līgšanas skolotāja, jo Viņa ir Māte, kas zina lūgšanas spēku. Tādēļ viņa nepagurstoši aicina mūs uz lūgšanu un lūdzas kopā ar mums un par mums.

“Dārgie bērni…dienu no dienas Es lūdzos par jums un vēlos jūs vēl vairāk tuvināt Dievam, bet nespēju, ja jūs paši to negribat.”(25.01.1988.); “Es lūdzu par jums Dievu un lūdzu jūs būt Viņam uzticīgiem.” (25.11.1989.)

(t. Ljubo Kurtovičs, OFM)

“Dārgie bērni! Es aicinu jūs lūgties, īpaši šajās dienās, lai piedzīvotu tikšanās prieku ar Jaundzimušo Jēzu. Dārgie bērni, Es vēlos, lai šīs dienas jūs izdzīvotu tā, kā tās dzīvoju Es. Vēlos jūs ievest priekā, parādīt prieku, kurā gribu ievest ikvienu no jums. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties un no visas sirds, pilnīgi, uzticieties Man. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!” (1986. gada 11.decembrī)

Marijas lūgšana ir slavas dziesma un cīņa par mūsu dvēselēm. Lūgšana kopā ar Mariju dara brīnumus. Aicinājums uz lūgšanu ir Viņas visbiežāk izteiktais vēstījums. Marija mums stāsta par lūgšanas spēku: “Lūgšanā jūs radīsiet vislielāko prieku un jebkuras, pat neatrisināmas, problēmas risinājumu…”(28.03.1985.); “Kas lūdzas, nebaidās par nākotni… nebaidās ļaunuma, un viņa sirdī nav naida… viņam ir cerība un piemīt želsirdīgā mīlestība… viņš redz gaismu”; “Lūdzieties ar sirdi, lūgšana dara brīnumus cilvēku sirdīs un pasaulē.”

Marij, vienā no Ziemassvētku vēstījumiem Tu mūsu uzmanību pievērsi, sakot: “jūs steidzaties, jūs vācat, bet tam nav svētības. Jūs nelūdzaties!” Palīdzi mums apstāties, nesteigties, atpazīt, apzināties, ka daudzas norises nākotnē ir atkarīgas no mūsu lūgšanām.

Aizbildini par mums, lai lūgšana mums kļūtu par prieku, kā Tu to vēlies. Sagatavo mūsu sirdis Kristus piedzimšanai. Mēs lūdzam, lai īstenotos Tavi nodomi un plāni par mieru pasaulē. Āmen.

Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja! Nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, Tu, godināmā un vissvētākā Jaunava. Mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar Savu Dēlu, novēli mūs Savam Dēlam, stādi mūs Savam Dēlam priekšā. Āmen.

Miera Karaliene, lūdz par mums!

Marijas Gaisma

Read Previous

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 8.DIENA

Read Next

Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus!