SAGATAVOŠANĀS

Miers Jums un labvelība no Medžugorjes!

Dārgie garīgo vingrinājumu dalībnieki!

Mēs tuvojamies sagatavošanās sevis veltīšanai

svētajam Jāzepam svinīgajam noslēgumam,

kurš notiks 2022. gada 1. maijā.

Kas jāizdara šīs dienas laikā?

– Jāpieiet pie Svētās grēksūdzes un jāpieņem Svētā Komūnija.

– Jāsagatavo veltīšanās aktu svētajam Jāzepam, to var pārrakstīt ar roku vai arī izprintēt no datora.

(lejupielādēt rokrakstu formu)

(lejupielādēt sagatavotu formu)

(krāsaina forma)

– Jāuzraksta vēstule svētajam Jāzepam kā savam garīgajam tēvam (tā var būt pateicības vēstule, vai arī raksti to, ko saka priekšā sirds).

– Mājās jāsagatavo lūgšanu vieta tā, kā to lūdz Dievmāte Medžugorjē (ja tas vēl nav izdarīts). Pie krusta jānovieto Jēzus un Jaunavas Marijas attēls vai statuja, svece, Bībele…

– Mājās jānovieto svētā Jāzepa statuja vai attēls. To var novieto lūgšanu vietā vai arī jebkurā citā vietā mājā.

– Jūs varat arī nopirkt ziedus un novietot tos pie svētā Jāzepa statujas, kā pateicību par šo iespēju labāk iepazīt svēto Jāzepu un pieņemt viņu kā savu garīgo tēvu.

2022. GADA 1. MAIJĀ, VISU SVĒTO DIENĀ,

MĒS VEIKSIM SEVIS VELTĪŠANĀS AKTU.  

 

PIRMĀ IESPĒJA. SVINĪGA SEVIS VELTĪŠANĀS BAZNĪCĀ SVĒTĀS MISES LAIKĀ:

  1. priesteris celebrē Svēto Misi šajā nodomā tev vai vairākiem cilvēkiem, kuri vēlas garīgos vingrinājumus noslēgt ar sevis veltīšanās aktu.

– Izlasiet veltīšanās pārdomas (sk. šeit).

– Paņemiet līdzi uz lapas uzrakstītu vai izprintētu veltīšanās aktu svētajam Jāzepam.

– Varat baznīcā novietot svētā Jāzepa statuju vai attēlu (ja baznīcā tā nav) un novietot pie tā vāzi. Uz svēto Misi paņemiet līdzi ziedu un kopā ar citiem dalībniekiem ievietojiet to iepriekš sagatavotajā vāzē, protams, ja priesteris to atļauj.

– Ja veltīšanās aktā piedalās vairāki cilvēki, tad jūs paši varat sagatavot noteiktas liturģijas daļas: lasījumus, psalmu, vispārējās lūgšanas lasīšanu, dziesmu dziedāšanu (visu saskaņojiet ar priesteri).

– Vēlams uz Svēto Misi ierasties svētku drēbēs un laicīgi, lai varētu iekšēji sagatavoties.

– Pēc Svētās Komūnijas un pateicības visi, kas piedalās sevis veltīšanā (iepriekš vienojoties ar priesteri), skaļi lasa veltīšanās lūgšanu, un pēc tam to nodod priesterim.

– Pēc Mises palieciet spontānā lūgšanā; jūs varat atkārtot tos vārdus ko Svētais Gars ieliks jūsu sirdī.

  1. jūs paši veicat sevis veltīšanās aktu.

– Izlasiet veltīšanās pārdomas (sk. šeit).

– Paņemiet līdzi uz lapas uzrakstītu vai izprintētu veltīšanās aktu svētajam Jāzepam.

– Sagatavojiet ziedu un paņemiet to līdzi uz Svēto Misi, pēc tam nolieciet to kā dāvanu pie svētā Jāzepa statujas vai attēla baznīcā vai mājās.

– Piedalieties Svētajā Misē ar nodomu veltīt sevi Svētajam Jazepam.

– Pirms Svētās Mises varat palūgties Rožukroni vai vienu Rožukroņa noslēpumu.

– Pēc Svētās Mises pie sevis izlasiet veltīšanās lūgšanu, pēc tam palieciet spontānā lūgšanā, ko Svētais Gars ieliks jūsu sirdī.

OTRĀ IESPĒJA: SVINĪGA SEVIS VELTĪŠANĀS MĀJĀS (GADĪJUMĀ, JA JUMS NAV IESPĒJAS PIEDALĪTIES LITURĢIJĀ)

– Izlasiet veltīšanās pārdomas (sk. šeit).

– Sagatavojiet uz lapas uzrakstītu vai izprintētu veltīšanās aktu svētajam Jāzepam.

– Uz mājas altāra vai citā sagatavotā vietā novietojiet krustu, Jēzus, Dievmātes un svētā Jāzepa statuju vai attēlu.

– Varat sagatavot ziedu svētajam Jāzepam un novietot to vāzē pie svētā Jāzepa statujas vai attēla.

– Pacentieties saģērbties svinīgi.

– Pirms Svētās Mises varat palūgties Rožukroni vai vienu Rožukroņa noslēpumu.

– Piedalieties Svētajā Misē ar tiešraides starpniecību un pieņemiet garīgo Svēto Komūniju ar nodomu sevi veltīt Svētā Jāzepa aizbildniecībai.

– Pēc Svētās Mises pie sevis izlasiet veltīšanās lūgšanu, parakstiet to un novietojiet to uz galda pie svētā Jāzepa statujas vai attēla.

– Kādu brīdi palieciet spontānā lūgšanā, ko Svētais Gars ieliks jūsu sirdī.

Read Previous

MEDŽUGORJES AUGĻI MŪSU VALSTĪ

Read Next

VELTĪŠANĀS DIENA SVĒTAJAM JĀZEPAM