7.DIENA. KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU OKTAVA (31.12)

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2004. gada 25. decembrī
“Mīļie bērni! Ar lielu prieku arī šodien es savās rokās nesu jums Dēlu Jēzu. Viņš jūs svētī un aicina uz mieru. Lūdzieties, bērniņi, un esiet drosmīgi Labās Vēsts liecinieki ikvienā situācijā. Tikai tā Dievs jūs svētīs un dāvās jums visu, ko ar ticību Viņam lūdzat. Es būšu ar jums tik ilgi, kamēr Visvarenais man to ļaus. Ar lielu mīlestību es aizlūdzu par katru no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Mēs pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu. Tu esi Vārds, kurš kļuva par cilvēku.

Tava Māte mūs māca: “Mani bērni, katru dienu lasiet Svētos Rakstus. Ja jūs lasīsiet Svētos Rakstus, Jēzus piedzims jūsu sirdīs un ģimenēs.”

Marija, tu zināji, kā klausīties sava Dēla vārdus un paturēt tos savā sirdī. Māci arī mums to. Tu vēlies, lai arī mēs līdzīgi tev mīlētu Dieva Vārdu. Tādēļ tu mūs lūdz nolikt to redzamā vietā un aicini to lasīt un lūgties.

“Mīļie bērni! Klausieties, jo vēlos runāt uz jums un aicināt jūs vairāk ticēt un paļauties uz Dievu, Kurš mīl jūs bezgalīgi. Bērniņi, jūs neprotat dzīvot Dieva žēlastībā, tādēļ atkal no jauna aicinu jūs visus, lai jūs nestu Dieva vārdu savā sirdī un savās domās. Nolieciet, bērniņi, Svētos Rakstus redzamā vietā savā ģimenē, lasiet tos un dzīvojiet saskaņā ar tiem. Pamāciet savus bērnus, jo, ja jūs nerādiet viņiem piemēru, viņi aiziet bezdievībā. Pārdomājiet un lūdzieties, un tad Dievs piedzims jūsu sirdī, un jūsu sirds pildīsies ar prieku” (25.08.1996).

“Lasiet Svētos Rakstus, dzīvojiet saskaņā ar tiem, lūdzieties, lai jūs spētu saprast šo laiku zīmes” (25.08.1993).

Mēs pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu, kopā ar trīs Austrumu gudrajiem, kuriem piemita tāda gudrība, ka viņi spēja atpazīt tā laika zīmes.

Dāvā žēlastību, lai arī mēs, klausoties Tavu Vārdu, spētu to iepazīt un rīkotos saskaņā ar to. Amen.

Marijas Gaisma

Read Previous

PIRMĀ JANVĀRA SESTDIENA

Read Next

8.DIENA. KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU OKTAVA (01.01)