NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA

5.DIENA – MARIJAS PACIETĪBA

Horvātu valodā vārdam „pacietība“ ir daudz kopīga ar vārdu „ciešanas“.

Jaunavas Marijas dzīve ticībā nebija vienkārša. Viņa piedzīvoja trīsdesmit Dieva klusēšanas gadus. Tie tika pavadīti ikdienas pūlēs, izpildot pienākumus – atkārtojoties vēl un vēl. Bija pagājuši daudzi gadi. Spēcīgie un dzīvie iespaidi pēc Labās Vēsts Pasludināšanas bija sen zuduši, bija palikušas tikai atmiņas.

Marija savā Sirdī glabāja visus vārdus un notikumus. Viņa palika uzticīga Dievam līdz pat savam beigu „jā“ pie sava Dēla krusta, kad viņa to izteica jau visas cilvēces vārdā.

 Ļubo Kurtovičs OFM

„Mīļie bērni! Mana Mātes vēlēšanās ir, lai jūsu sirdis vienmēr būtu piepildītas ar mieru, bet dvēseles būtu tīras, lai jūs mana Dēla klātbūtnē ieraudzītu Viņa Vaigu. Jo es kā Māte, mani bērni, zinu, ka jūs alkstat pēc mierinājuma, cerības un aizstāvības. Jūs, mani bērni, apzināti vai neapzināti meklējat manu Dēlu. Arī es laikā, kad dzīvoju uz zemes, priecājos, pārdzīvoju un pacietīgi izcietu sāpes līdz pat brīdim, kamēr mans Dēls visā Savā Godībā no tām mani atbrīvoja. Tādēļ es savam Dēlam saku: Vienmēr palīdzi viņiem! Jūs, mani bērni, ar savu patieso mīlestību nesiet gaismu egoisma tumsā, kas aizvien vairāk pārņem manus bērnus. Esiet dāsni. Lai jūsu rokas un sirdis vienmēr ir atvērtas. Nebaidieties. Upurējiet sevi manam Dēlam ar uzticēšanos un cerību. Dzīvojiet dzīvi mīlestībā, raugoties uz Viņu. Mīlēt nozīmē atdot sevi, visu izciest un nekad nenosodīt. Mīlēt nozīmē dzīvot pēc mana Dēla Vārdiem. Es kā Māte, mani bērni, jums saku: „Tikai patiesa mīlestība ved uz mūžīgo laimi. Paldies jums!““ (2017. gada 18.martā)

Marij, pateicamies par tavu pacietību, gaidot, kad mēs atgriezīsimies pie Dieva. Izlūdz mums žēlastību izciest sāpes tikpat pacietīgi kā tu. Mēs vēlamies līdzināties tev. Tu nekad nezaudē cerību, pat ja cilvēciski viss izskatās zaudēts, tu mūs uzmundrini: „Lai jūsu ieroči ir pacietība un bezgalīga mīlestība.“

Izlūdz mums žēlastību pacietīgi strādāt pie savas personiskās atgriešanās. Palīdzi mums pacietīgi pārdzīvot dzīves grūtības, atver mūsu sirdis, lai tajās piedzimtu Jēzus. Kopā ar tevi mēs lūdzam, lai īstenojas tavi nodomi un plāni par mieru pasaulē. Amen.

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā. Amen.

Miera Karaliene, lūdz par mums!

Marijas Gaisma

Read Previous

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA

Read Next

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 6.DIENA