NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 8.DIENA

8.DIENA – MARIJAS PAKLAUSĪBA

Redzi, šodien jūsu priekšā es izvēlei nolieku svētību un lāstu – svētību, ja jūs klausīsiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, bet lāstu, ja jūs neklausīsiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem un nogriezīsieties no tā ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un ja jūs sekosiet citiem dieviem, kurus jūs nepazīstat.» (At. 11:26-28).

Marija ir paklausīga arī tad, ja visu nesaprot. Šādi viņa paklausa pie Krusta, kad paļāvīgi uzņemas jaunu lomu – Mātes, Baznīcas Mātes, tātad Kristus „dēlu“ Aizbildinātājas un Aizstāves lomu. Atšķīrībā no nepaklausīgās Ievas, kas dzemdina nāvi, Marija rada dzīvību. Visām sievietēm un visiem ticīgajiem Marijas piemērs atklāj, kas iespējams īstā paklausībā: Viņa sevī nes Dievu, Viņa ir auglīga, Viņa rada un vairo sev apkārt labo.

Ļubo Kurtovičs OFM

“Mīļie bērni! Es vēlos jūs no dienas dienā ietērpt labestībā, paklausībā un Dieva mīlestībā, lai no dienas dienā jūs kļūtu labāki un vairāk sagatavoti savam Kungam. Mīļie bērni, uzklausiet manus vēstījumus un dzīvojiet saskaņā ar tiem. Es vēlos jūs vadīt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!” (1985. gada 24.oktobrī)

Kungs pie Marijas sūta Erceņģeli Gabrielu, kas viņai pavēsta, ka tā kļūs par Glābēja Māti. Marija atbild: „Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda.“ (Lk 1, 38). Marija mūs iedvesmo ar pilnīgu pakļaušanos Debesu Tēva gribai. Viņa mums saka: „Es esmu ar jums, kamēr Visaugstais man to atļauj; Kungs man atļauj būt kopā ar jums, klausiet mani un dzīvojiet atbilstoši maniem vēstījumiem; Lūdzieties, lūdzieties un lūdzieties un dariet to, uz ko jūs pamudina Svētais Gars; Es jūs mīlu un vēlos jūs visus aizvest uz Debesīm; Ja jūs nelūgsieties, nebūsiet pazemīgi un neklausīsiet vēstījumiem, ko es jums dodu, es nespēšu jums palīdzēt…“

Klausīt tev, Marija, nozīmē darīt visu, ko mums saka Jēzus, t.i. dzīvot pēc Evanģēlija vēsts. Tu saki: es neesmu svarīga, es vedu jūs pie sava Dēla. Tādēļ mēs atkal un atkal atkārtojam uzticēšanās lūgšanu „Totus tuus Maria“ un zinām, ka tu vedīsi mūs pa īsto ceļu. Apsedz mūs ar savu paklausību, palīdzi mums atvērt sirdis, lai tajās varētu piedzimt Jēzus. Kopā ar tevi mēs lūdzam, lai īstenotos tavi nodomi un plāni par mieru pasaulē. Amen.

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā. Amen.

Miera Karaliene, lūdz par mums!

Marijas Gaisma

Read Previous

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 7.DIENA

Read Next

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 9.DIENA