8.DIENA. KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU OKTAVA (01.01)

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2015.gada 25.decembrī
“Mīļie bērni! Arī šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, un manas rokas jums sniedz Viņa mieru un ilgas pēc Debesīm. Es kopā ar jums lūdzu par mieru un jūs aicinu: esiet miers. Es jūs visus svētīju, sniedzot jums savu mātišķo miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Bērniņ Jēzu, Miera Princi, mēs Tevi pielūdzam. Kā liecina vizionāre Marija, 2012. gada Ziemassvētkos, Medžugorjē, parādīšanās laikā, esot savas Mātes apskāvienos, tu sacīji: “Es esmu jūsu miers, dzīvojiet saskaņā ar maniem baušļiem.”

Mēs pateicamies, ka tu mums sūti Miera Karalieni, lai viņa mums atkārtotu tavus vārdus: “Mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar Dieva baušļiem, lai jums labi klātos uz zemes.”

Pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu, un lūdzam: palīdzi mums pieņemt Tavu aicinājumu uz mieru. Un tas nozīmē – māci mums upurēt sevi mīlestībā pret citiem. Tu zini, ka mūsu sirdīs nav miera, ja mēs esam konfliktā un neesam izlīguši ar Tevi un cilvēkiem mums apkārt.

Bērniņ Jēzu, pateicos Tev, ka Tu ļauj sevi iepazīt kā nevainīgu bērnu mūsu tuvākajos.

Es atveru Tev savu sirdi visu to vārdā, kuri ir dusmu pārņemti un kuros nav līdzcietības. Lūdzu Tevi, dāvā viņiem spēku piedot un izlīgt ar saviem tuvākajiem.

Šodien mēs savienojamies ar visu pasauli lūgšanā par mieru. Mēs lūdzam miera žēlastību mūsu sirdīm, ģimenēm un visai pasaulei.

Bērniņ Jēzu, ar savu mieru svētī visus politiķus, īpaši tos, kuri izraisa konfliktus, karus un nemierus. Lai viņu sirdis ir atvērtas tai miera žēlastībai, ko spēj dot vienīgi Tu. Ved pa miera ceļu visus valstu vadītājus un visas tautas. Amen.

Marijas Gaisma

Read Previous

7.DIENA. KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU OKTAVA (31.12)

Read Next

MASIMO FUSARELLI UZRUNA 2022. GADU UZSĀKOT