1. Galvenā
  2. 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

Kategorijas: 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
5.DIENA. DIEVS SVĒTAIS GARS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

5.DIENA. DIEVS SVĒTAIS GARS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

“Cik liela viņa [svētā Jāzepa] vienotība ar Dievu, cik paaugstināta ir viņa lūgšanu dāvana, cik brīnišķīga ir Svētā Gara vadība.” Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada “Aizdomājaties par to, ka visa Svētā Jāzepa dzīve bija iekšēja un…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
4.DIENA. DIEVS DĒLS, PASAULES PESTĪTĀJS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

4.DIENA. DIEVS DĒLS, PASAULES PESTĪTĀJS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

“Jēzus Kristus svētajam paraugam, kas savas zemes dzīves laikā ārkārtīgi godināja un paklausīja svēto Jāzepu, vajadzētu aizdegt visas sirdis attiecībā uz šo svēto.” Sv. Alfons Marija no Liguori “Marija un Jāzeps atveido vispatiesāko Jēzus tēlu.…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
3. DIENA. DIEVS TĒVS NO DEBESĪM, APŽĒLOJIES PAR MUMS

3. DIENA. DIEVS TĒVS NO DEBESĪM, APŽĒLOJIES PAR MUMS

“Mūsu Debesu Tēvam bija tikai viens svētais, kurš Viņu pārstāvēja uz zemes. Un tāpēc Viņš apveltīja šo svēto ar visu, ko varēja dot, un deva visu, kas viņam bija vajadzīgs, lai šis svētais kļūtu par…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
2.DIENA. SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA

2.DIENA. SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA

“No savas pieredzes es zinu, cik neparasta ietekme svētajam Jāzepam ir uz Dievu, un es vēlos ieteikt ikvienam viņu personīgi cienīt. Es ievēroju, ka ikviens, kas godā svēto Jāzepu, viegli izkopj tikumus, jo ​​šis debesu…

1.DIENA. KĀPĒC VELTĪT SEVI SV. JĀZEPAM? 

“Ja Dievs vēlas pacelt dvēseli augstumos, Viņš to savienos ar svēto Jāzepu, dāvājot tai lielu mīlestību pret šo dievbijīgo svēto.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards “Par to, kas un kāds bija svētais Jāzeps, var spriest pēc…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

IEVADS 1.diena. Kāpēc veltīt sevi sv. Jāzepam? (29.03) 2.diena. Sv. Jāzepa litānija (30.03) 3.diena. Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums (31.03) 4.diena. Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums (01.04) 5.diena. Dievs Svētais Gars,…