1988

1988. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu uz pilnīgu atgriešanos, kas ir grūti tiem, kuri nav izvēlējušies Dievu. Es jūs aicinu, mīļie bērni, pilnībā atgriezties pie Dieva. Dievs var dot visu,…

1987

1987. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: kopš šīs dienas sāciet dzīvot jaunu dzīvi. Es gribu, lai jūs apzinātos, ka Dievs ir izraudzījies ikvienu no jums un ka jūs Viņam esat…

1986

1986. gada 9. janvārī 1986. gada 16. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Man ir nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai Dievs tiktu pagodināts ikvienā no jums. Mīļie bērni, es jūs lūdzu, paklausiet mātes…

1985

1985. gada 3. janvārī 1985. gada 10. janvārī Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par visiem jūsu upuriem, īpaši es pateicos tiem, kas kļuvuši mīļi manai Sirdij un labprāt nāk uz šejieni. Ir daudz…

1984

1984. gada 1. martā  Mīļie bērni! Es īpaši izraudzījos šo draudzi, un es gribu to vadīt. Es to sargāju mīlestībā un vēlos, lai jūs visi piederētu man. Paldies, ka jūs šovakar atbildējāt uz manu aicinājumu.…