NEATMETIET TO, KAS IR LABS

2018. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības un lūgšanas laiks, gaidīšanas un dāvāšanas laiks. Dievs jums dāvā Sevi, lai jūs Viņu mīlētu vairāk par visu. Tāpēc, bērniņi, atveriet savu sirdi un ģimeni, tā lai šī gaidīšana kļūtu par lūgšanu un mīlestību, un jo īpaši dāvāšanu. Es esmu ar jums, bērniņi, un jūs mudinu neatmest to, kas ir labs, jo augļi ir redzami un dzirdami jau no tālienes. Tāpēc ienaidnieks dusmojas un liek lietā visu, lai jūs attālinātu no lūgšanas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Šīs dienas vēstījumā Jaunava Marija mums parāda ceļu uz Betlēmi, kas ir lūgšanu, mīlestības un sevis dāvāšanas ceļš. Tā ir sirds sagatavošana Jēzus piedzimšanai.
“Izmantojiet ikkatru mirkli un steidzieties darīt labu, jo tādā veidā jūs savā sirdī sajutīsiet Jēzus piedzimšanu.” (25.11.1996.); „Kad jūs atdodat sevi ticības dēļ, kad jūs atdodat sevi mīlestības vārdā, kad jūs darāt labu savam tuvākam, Mans Dēls smaida jūsu dvēselē.“ (2.02.2018.); „Es jūs aicinu: esiet drosmīgi, nepadodaties, jo pat pati mazākā labestība, pati mazākā mīlestības zīme uzvar ļaunumu, kas ir arvien vairāk pamanāms“ (2.10.2018.). Mēs dzirdam Viņas mātišķo atbalstu iepriekšējo gadu vēstījumos.
Lūgšana – tā ir tikšanās ar Dievu un Viņa vārdu, kas visu dara jaunu. Grēcinieku tas dara taisnu, bet izmisušajam dāvā cerību. Viņa vārdam ir vara, Viņa vārdā viss ceļas jaunai dzīvei. Ir Ziemassvētki. Neviens nekad nerunāja tā kā Viņš. Viņš dāvā sevi mums un kopā ar mums vēlas mainīt šo pasauli. Lūgšanā Dievs mums dāvā mīlestību.
Mīlestību mēs pieņemam, noslīguši uz ceļiem. Jāņa Evaņģēlijā ir rakstīts:”Dievs ir mīlestība.” Viņš nāca uz zemes, lai parādītu, kā kopā ar Viņu sasniegt Debesis un mūžīgo dzīvi, – mīlestībā. Vienīgi mīlestība spēj pārvērst pārejošo mūžībā. Bez mīlestības dāvana ir tikai uzdāvināta lieta vai izpildīts uzdevums, kam nav mūžības vērtības. Mēw spējam dāvāt tikai to, kas mums pašiem pieder.
Sevis dāvāšana – svētais Jeronīms rakstīja: “Svētīgi tie, kas savā sirdī nes Betlēmi. Tajā katru dienu piedzimst Kristus.” Vislielākā dāvana ir pats Dievs. Atvērsim savas sirdis un savas ģimenes, kā mūs aicina Marija, lai Viņš varētu piedzimt mūsos un mēs katru šī žēlastības laika brīdi būtu Betlēme visai pasaulei. Apsolījums, ka Viņa ir ar mums, ir mums kā mierinājums.
„…jūs mudinu neatmest to, kas ir labs, jo augļi ir redzami un dzirdami jau no tālienes. Tāpēc ienaidnieks dusmojas un liek lietā visu, lai jūs attālinātu no lūgšanas.“ (25.11.2018)
Arī 2018.g. 2. novembra vēstījumā Viņa atklāj ne tikai neparasto labā, bet arī ļaunā spēku. “…manas mīlestības apustuļi, aicinu: centieties ieskatīties pašos cilvēka sirds dziļumos, un tur jūs noteikti atradīsiet kādu nelielu apslēptu dārgumu. Tā raudzīties ir Debesu Tēva žēlsirdība. Meklēt labo tur, kur ir vislielākais ļaunums, censties saprast citam citu un netiesāt – lūk, to mans Dēls jums lūdz. Un es, būdama Māte, jūs aicinu paklausīt Viņam.
Mani bērni, gars ir stiprāks par miesu un, mīlestības un darbu nests, tas uzveic visus šķēršļus.”
Dieva žēlsirdība ir stiprāka nekā visas pasaules ļaunums. Mēs esam Jaunavas Marijas vārdu liecinieki. Viņa saka, ka ienaidnieks dusmojas un liek lietā visu, lai jūs attālinātu no lūgšanas.
Bez dieva palīdzības mēs nespējam darīt labu. Darīt labu pat tad, kad esam izmisuši un domājam, ka tas ir veltīgi. Tas ir brīdis, kad esam aicināti vēl vairāk lūgties kopā ar Mariju. Par spīti visam kopā ar Mariju ticēt, ka mūsu lēmums izvēlēties labo ir kā magnēts, kas pievekl Dieva uzvaru pār ļaunumu.

Lūgšana:
Kungs, paldies Tev par šo žēlastības laiku, kad Tu caur Mariju dāvā pats sevi. Kopā ar Mariju mēs vēlamies piepildīt šo Adventa laiku ar lūgšanu, mīlestību un sevis dāvāšanu tā, lai Tu varētu piedzimt mūsu sirdīs, ģimenēs un visā pasaulē. 
Dāvā mums savu lūgšanas garu, stiprini mūs savā labestībā, lai mēs spētu būt labi. Palīdzi mums darīt labu tad un tur, kur ir vislielākais ļaunums. 
Palīdzi mums vienmēr izvēlēties labo, lai mēs, mīlestības un labo darbu vadīti, pārvarētu visus šķēršļus un tā gaidītu Tavu atnākšanu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ŽĒLSIRDĪBAS UN LŪGŠANAS LAIKS, GAIDĪŠANAS UN DĀVINĀŠANAS LAIKS

Read Next

1984