Video
ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ

ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ

Dārgie draugi! Sestdien, 2.04 , mēs atkal aicinām jūs uz kopīgu ROŽUKROŅA LŪGŠANU PAR MIERU UKRAINĀ. Online tiešraide no Podbrdo kalna Medžugorjē sāksies plkst.20:30 pēc Medžugorjes laika (plkst.21:30 pēc Latvijas laika). Pievienoties lūgšanai varēs šeit:…

Video
ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ

ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ

Dārgie draugi! Sestdien, 26. martā, mēs atkal aicinām jūs uz kopīgu ROŽUKROŅA LŪGŠANU PAR MIERU UKRAINĀ. Online tiešraide no Podbrdo kalna Medžugorjē sāksies plkst.20:30 pēc Medžugorjes laika (plkst.21:30 pēc Latvijas laika).

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 9.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 9.DIENA

9.DIENA – MARIJAS LŪGŠANA “Augsti slavē Kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes” (Lk 1, 46-48)…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 8.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 8.DIENA

8.DIENA – MARIJAS PAKLAUSĪBA Redzi, šodien jūsu priekšā es izvēlei nolieku svētību un lāstu – svētību, ja jūs klausīsiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, bet lāstu, ja jūs neklausīsiet Tā…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 7.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 7.DIENA

7.DIENA – MARIJAS NABADZĪBA  „Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis“ (Lk 14, 33). Jaunava Marija atteicās no tā, no kā mums, cilvēkiem, atteikties ir visgrūtāk…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 6.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 6.DIENA

6.DIENA – MARIJAS ŠĶĪSTUMS Eņģelis Gabriēls Mariju sveicina, sakot: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā!” Tu esi patiesa skaistuma piepildīta. Marijas skaistums ir viņas dvēseles nevainībā, viņas jūtu tīrībā, viņas sirdī, kas nepazīst egoismu un tādēļ spēj…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA

5.DIENA – MARIJAS PACIETĪBA Horvātu valodā vārdam „pacietība“ ir daudz kopīga ar vārdu „ciešanas“. Jaunavas Marijas dzīve ticībā nebija vienkārša. Viņa piedzīvoja trīsdesmit Dieva klusēšanas gadus. Tie tika pavadīti ikdienas pūlēs, izpildot pienākumus – atkārtojoties…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA

4.DIENA – MARIJAS CERĪBA Pāvests Benedikts XVI ir teicis: „Cilvēks ir dzīvs, kamēr viņš kaut ko gaida, kamēr viņa sirdī dzīvo cerība.“ Vissvētākā Jaunava Marija prata gaidīt, bija pacietīga, dienu no dienas uzticot savu dzīvi…