Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 9.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 9.DIENA

9.diena Marijas lūgšana „Mana dvēsele slavē To Kungu,un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu.“ No Marijas sirds…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 8.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 8.DIENA

8.diena – Marijas paklausība Redzi, šodien jūsu priekšā es izvēlei nolieku svētību un lāstu – svētību, ja jūs klausīsiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, bet lāstu, ja jūs neklausīsiet Tā…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 7.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 7.DIENA

7.diena – Marijas nabadzība  „Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis“ (Lk. 14:33). Jaunava Marija atteicās no tā, no kā mums, cilvēkiem, atteikties ir visgrūtāk –…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 6.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 6.DIENA

6.diena – Marijas šķīstums. Eņģelis Gabriēls Mariju sveicina, sakot: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā!” Tu esi patiesa skaistuma piepildīta. Marijas skaistums ir Viņas dvēseles nevainībā, Viņas jūtu tīrībā, Viņas sirdī, kas nepazīst egoismu un tādēļ spēj…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA

5.diena – Marijas pacietība Horvātu valodā vārdam „pacietība“ (strpljenje) ir daudz kopīga ar vārdu „ciešanas“ (trpljenje). Jaunavas Marijas dzīve ticībā nebija vienkārša. Viņa piedzīvoja trīsdesmit Dieva klusēšanas gadus. Tie tika pavadīti ikdienas pūlēs, izpildot pienākumus…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 4.DIENA

4.diena – Marijas cerība Pāvests Benedikts XVI ir teicis: „Cilvēks ir dzīvs, kamēr viņš kaut ko gaida, kamēr viņa sirdī dzīvo cerība.“ Vissvētākā Jaunava Marija prata gaidīt, bija pacietīga, dienu no dienas uzticot savu dzīvi…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 3.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 3.DIENA

3.DIENA – Marijas ticība „Svētīta tā, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies“ (Lk 1,45). Elizabete, Svētā Gara piepildīta, apstiprina to, ko Marija nes Savā Sirdī un Savā Miesā. Baznīca mums…

Video
NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 2.DIENA

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 2.DIENA

2.DIENA – Marijas mīlestība “Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Caharijas namā, viņa sveicināja Elizabeti.“ (Lk 1,39-40). Marija nedomā par sevi, bet par citiem. Marijas mīlestību…