Vēstījumi

  • Ikmēneša Dievmātes vēstījumi Marijai Pavlovičai-Luneti 25. datumā
  • Ikmēneša Dievmātes vēstījumi Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2. datumā

2018

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2018. gada 2. janvārī “Mīļie bērni! Kad virs zemes sāk izzust mīlestība, kad vairs netiek atrasts pestīšanas ceļš, es, Māte, nāku jums palīdzēt iepazīt īsto patiesību, kas ir dzīva un dziļa, un…

2017

2017. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Mans Dēls bija mīlestības un gaismas avots, kad, būdams šajā pasaulē, uzrunāja tautu, kas veidota no visām tautām. Mani apustuļi, sekojiet Viņa gaismai. Tas nav viegli. Jums jābūt maziem.…

2016

2016. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Es, Māte, priecājos būt jūsu vidū, jo no jauna vēlos ar jums runāt par mana Dēla vārdiem un mīlestību. Es ceru, ka jūs mani pieņemsiet ar sirdi, jo mana…

2015

2015. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū, kā māte, kas vēlas jums palīdzēt iepazīt patiesību. Kad es dzīvoju jūsu dzīvi pasaulē, man bija zināšanas par patiesību un tādējādi arī gabaliņš Debesu…

2014

2014. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Lai jūs varētu būt mani apustuļi un palīdzēt visiem tiem, kas ir tumsā, iepazīt mana Dēla mīlestības gaismu, nepieciešams, lai jums būtu skaidra un pazemīga sirds. Ja mans Dēls…

2013

2013. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Ar lielu mīlestību un pacietību es cenšos darīt jūsu sirdi līdzīgu manai Sirdij. Ar savu piemēru es cenšos jums mācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs man esat nepieciešami…

2012

2012. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Kad ar mātišķām rūpēm raugos jūsu sirdī, es redzu tajā sāpes un ciešanas, redzu ievainotu pagātni un nemitīgus meklējumus, redzu savus bērnus, kas vēlas būt laimīgi, bet nezina, kā…

2011

2011. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu uz komūniju (vienotību) Jēzū, manā Dēlā. Mana mātišķā Sirds lūdzas par to, lai jūs spētu saprast, ka esat Dieva ģimene. Pateicoties gribas garīgajai brīvībai, ko jums…

2010

2010. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu nākt kopā ar mani ar pilnu paļāvību, tādēļ, ka es slāpstu pēc tā, lai jūs iepazītu manu Dēlu. Lai jūsos nav baiļu, mani bērni, es…

  • Ceturtdienas vēstījumi

1987

1987. gada 1. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs visus vēlos aicināt nākamajā gadā dzīvot saskaņā ar vēstījumiem, kurus es jums sniedzu. Jūs zināt, mīļie bērni, ka es esmu tik ilgi palikusi pie jums jūsu…

1986

1986. gada 9. janvārī 1986. gada 16. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Man ir nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai Dievs tiktu pagodināts ikvienā no jums. Mīļie bērni, es jūs lūdzu, paklausiet mātes…

1985

1985. gada 3. janvārī 1985. gada 10. janvārī Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par visiem jūsu upuriem, īpaši es pateicos tiem, kas kļuvuši mīļi manai Sirdij un labprāt nāk uz šejieni. Ir daudz…

1984

1984. gada 1. martā  Mīļie bērni! Es īpaši izraudzījos šo draudzi, un es gribu to vadīt. Es to sargāju mīlestībā un vēlos, lai jūs visi piederētu man. Paldies, ka jūs šovakar atbildējāt uz manu aicinājumu.…