Vēstījumi

  • Ikmēneša Dievmātes vēstījumi Marijai Pavlovičai-Luneti 25. datumā
  • Ikmēneša Dievmātes vēstījumi Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2. datumā

2018

2018. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dāvātu jums atgriešanos. Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām,…

2017

2017. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties par mieru: par mieru cilvēku sirdī, par mieru ģimenēs un par mieru pasaulē. Sātans ir spēcīgs un vēlas panākt, lai jūs visi nostātos pret…

2016

2016. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus aicinu lūgties. Bez lūgšanas jūs nevarat dzīvot, jo tā ir ķēde, kas jūs tuvina Dievam. Tāpēc, bērniņi, sirds pazemībā atgriezieties pie Dieva un Viņa…

2015

2015. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es esmu kopā ar jums un ar prieku jūs visus aicinu: lūdzieties un ticiet mīlestības spēkam! Atveriet savu sirdi, bērniņi, lai Dievs jūs piepildītu ar savu mīlestību…

2014

2014. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūsu lūgšanas starojums skartu tos, kurus jūs satiksiet. Savā ģimenē Svētos Rakstus novietojiet redzamā vietā un lasiet tos, lai miera vārdi sāktu plūst jūsu sirdī.…

2013

2013. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai jūsu lūgšana ir tik stipra kā dzīvais akmens, līdz jūs ar savu dzīvi kļūstat par lieciniekiem. Lieciniet par savas ticības skaistumu! Es…

2012

2012. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Ar prieku es arī šodien jūs aicinu atvērt savu sirdi un uzklausīt manu aicinājumu. Es no jauna vēlos jūs tuvināt savai Bezvainīgajai Sirdij, kur jūs gūsiet patvērumu un mieru.…

2011

2011. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lūkojos uz jums, jūs svētīju un es nezaudēju cerību, ka šī pasaule pārmainīsies uz labu un ka miers valdīs cilvēku sirdīs. Pār pasauli…

2010

2010. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir personīgās lūgšanas laiks, tā, lai jūsu sirdīs pieaug ticības sēkla un lai tā pāraugtu par priecīgu liecības došanu citiem. Es esmu ar jums un…

2009

2009. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana jums ir kā sēkla, kuru jūs sējat manā sirdī un kuru es atdodu savam Dēlam Jēzum par jūsu dvēseles pestīšanu. Bērniņi,…

2008

2008. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Ar Gavēņa laiku jūs tuvojaties žēlastības laikam. Jūsu sirds ir kā uzarts tīrums, gatavs saņemt augli, kas augs no labā. Jūs, bērniņi, esat brīvi izvēlēties labo vai ļauno. Tāpēc…

2007

2007. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Novietojiet Svētos Rakstus jūsu ģimenei redzamā vietā un lasiet tos! Tā jums kļūs zināms, ko nozīmē lūgties ar sirdi, un jūsu domas būs Dievā. Neaizmirstiet, ka jūs esat tikpat…

2006

2006. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu būt Evaņģēlija nesējiem savā ģimenē. Bērniņi, neaizmirstiet lasīt Svētos Rakstus! Nolieciet Sv. Rakstu grāmatu redzamā vietā un lieciniet ar savu dzīvi, ka jūs ticat…

2005

2005. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs no jauna aicinu lūgties. Lūdzieties, bērniņi, par kristiešu vienotību, par to, lai visi ir viena sirds. Tas, cik patiesa šī vienotība būs jūsu vidū,…

2002

2002. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šajā laikā, kad jūs vēl atskatāties uz pagājušo gadu, es jūs aicinu, bērniņi, dziļi ieskatīties savā sirdī un apņemties būt tuvāk Dievam un lūgšanai. Bērniņi, jūs joprojām esat piesaistīti…

2001

2001. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ar vēl lielāku entuziasmu atsākt lūgties un gavēt, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Bērniņi, tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš…

2000

2000. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Es jūs aicinu, bērniņi: lūdzieties bez mitēšanās! Ja lūdzaties, jūs esat tuvāk Dievam un Viņš jūs vadīs pa miera un pestīšanas ceļu. Tāpēc es jūs šodien aicinu sniegt mieru…

1999

1999. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Es no jauna jūs aicinu lūgties. Jūs tagad nevarat aizbildināties ar to, ka jums jāstrādā, jo daba dus dziļā miegā. Atverieties lūgšanai! Atsāciet kopā lūgties savās ģimenēs. Nolieciet savās…

1998

1998. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs visus no jauna aicinu lūgties. Tikai pateicoties lūgšanai, mīļie bērni, jūsu sirds mainīsies, kļūs labāka un jūtīgāka pret Dieva Vārdu. Bērniņi, neļaujiet sātanam jūs samaitāt un…

1997

1997. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Aicinu jūs padomāt par savu nākotni. Jūs veidojat jaunu pasauli bez Dieva, tikai saviem spēkiem, un tāpēc jūs esat neapmierināti un bez prieka sirdī. Šis laiks ir mans laiks,…

1996

1996. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs izšķirties par mieru. Lūdzieties, lai Dievs dod jums patiesu mieru. Dzīvojiet ar mieru sirdīs, un jūs sapratīsiet, mīļie bērni, ka miers ir Dieva dāvana. Mīļie bērni,…

1995

1995. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Aicinu jūs atvērt jūsu sirds durvis Jēzum, kā zieds atveras saulei. Jēzus ilgojas piepildīt jūsu sirdis ar mieru un prieku. Bērniņi, jūs nevarat īstenot mieru, ja nedzīvojat mierā ar…

1994

1994. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Jūs visi esat mani bērni. Es jūs mīlu. Bet, bērniņi, jūs nedrīkstat aizmirst, ka bez lūgšanas jūs nevarat būt cieši kopā ar mani. Šajā laikā ļaunais gars vēlas radīt…

1993

1993. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs visā nopietnībā pieņemtu manus vēstījumus un dzīvotu saskaņā ar tiem. Šīs ir dienas, kad jums sirdī jāpieņem lēmums izvēlēties Dievu, izvēlēties mieru un labestību.…

1992

1992. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atjaunot kopējo lūgšanu ģimenēs, lai tādējādi ikviena ģimene kļūtu par mana Dēla Jēzus prieku. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties un centieties veltīt vairāk laika Jēzum, un…

1991

1991. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien kā nekad agrāk es jūs aicinu lūgties. Lai jūsu lūgšana ir lūgšana par mieru. Sātans ir stiprs un vēlas iznīcināt ne tikai cilvēka dzīvību, bet arī dabu un…

1990

1990. gada 25. janvārī 1990. gada 25. februārī 1990. gada 25. martā 1990. gada 25. aprīlī 1990. gada 25. maijā 1990. gada 25. jūnijā 1990. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz…

1989

1989. gada 25. janvārī 1989. gada 25. februārī 1989. gada 25. martā 1989. gada 25. aprīlī 1989. gada 25. maijā Mīļie bērni! Es jūs šobrīd aicinu būt atvērtiem pret Dievu. Redziet, bērniņi, kā atveras daba,…

1988

1988. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu uz pilnīgu atgriešanos, kas ir grūti tiem, kuri nav izvēlējušies Dievu. Es jūs aicinu, mīļie bērni, pilnībā atgriezties pie Dieva. Dievs var dot visu,…

1987

1987. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: kopš šīs dienas sāciet dzīvot jaunu dzīvi. Es gribu, lai jūs apzinātos, ka Dievs ir izraudzījies ikvienu no jums un ka jūs Viņam esat…

2018

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2018. gada 2. janvārī “Mīļie bērni! Kad virs zemes sāk izzust mīlestība, kad vairs netiek atrasts pestīšanas ceļš, es, Māte, nāku jums palīdzēt iepazīt īsto patiesību, kas ir dzīva un dziļa, un…

2017

2017. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Mans Dēls bija mīlestības un gaismas avots, kad, būdams šajā pasaulē, uzrunāja tautu, kas veidota no visām tautām. Mani apustuļi, sekojiet Viņa gaismai. Tas nav viegli. Jums jābūt maziem.…

2016

2016. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Es, Māte, priecājos būt jūsu vidū, jo no jauna vēlos ar jums runāt par mana Dēla vārdiem un mīlestību. Es ceru, ka jūs mani pieņemsiet ar sirdi, jo mana…

2015

2015. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū, kā māte, kas vēlas jums palīdzēt iepazīt patiesību. Kad es dzīvoju jūsu dzīvi pasaulē, man bija zināšanas par patiesību un tādējādi arī gabaliņš Debesu…

2014

2014. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Lai jūs varētu būt mani apustuļi un palīdzēt visiem tiem, kas ir tumsā, iepazīt mana Dēla mīlestības gaismu, nepieciešams, lai jums būtu skaidra un pazemīga sirds. Ja mans Dēls…

2013

2013. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Ar lielu mīlestību un pacietību es cenšos darīt jūsu sirdi līdzīgu manai Sirdij. Ar savu piemēru es cenšos jums mācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs man esat nepieciešami…

2012

2012. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Kad ar mātišķām rūpēm raugos jūsu sirdī, es redzu tajā sāpes un ciešanas, redzu ievainotu pagātni un nemitīgus meklējumus, redzu savus bērnus, kas vēlas būt laimīgi, bet nezina, kā…

2011

2011. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu uz komūniju (vienotību) Jēzū, manā Dēlā. Mana mātišķā Sirds lūdzas par to, lai jūs spētu saprast, ka esat Dieva ģimene. Pateicoties gribas garīgajai brīvībai, ko jums…

2010

2010. gada 2. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu nākt kopā ar mani ar pilnu paļāvību, tādēļ, ka es slāpstu pēc tā, lai jūs iepazītu manu Dēlu. Lai jūsos nav baiļu, mani bērni, es…

  • Ceturtdienas vēstījumi

1987

1987. gada 1. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs visus vēlos aicināt nākamajā gadā dzīvot saskaņā ar vēstījumiem, kurus es jums sniedzu. Jūs zināt, mīļie bērni, ka es esmu tik ilgi palikusi pie jums jūsu…

1986

1986. gada 9. janvārī 1986. gada 16. janvārī Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Man ir nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai Dievs tiktu pagodināts ikvienā no jums. Mīļie bērni, es jūs lūdzu, paklausiet mātes…

1985

1985. gada 3. janvārī 1985. gada 10. janvārī Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par visiem jūsu upuriem, īpaši es pateicos tiem, kas kļuvuši mīļi manai Sirdij un labprāt nāk uz šejieni. Ir daudz…

1984

1984. gada 1. martā  Mīļie bērni! Es īpaši izraudzījos šo draudzi, un es gribu to vadīt. Es to sargāju mīlestībā un vēlos, lai jūs visi piederētu man. Paldies, ka jūs šovakar atbildējāt uz manu aicinājumu.…