Vizionāri

PARĀDĪŠANĀS UN VIZIONĀRI

Kā to apliecina seši draudzes jaunieši, Medžugorjē Dievmāte parādās ik dienas kopš 1981. gada 24. jūnija. Pirmajā parādīšanās reizē vizionāri bija nobijušies un aizbēga. Otrajā dienā viņi atbildēja uz Dievmātes aicinājumu un sarunājās, lūdzās kopā ar Jaunavu Mariju. Tādēļ 25. jūnijs tiek svinēts kā Miera Karalienes parādīšanās gadadiena.

MIRJANA DRAGIČEVIČA-SOLDO (Mirjana Dragićević-Soldo)

Dzimusi Sarajevā 1965. gada 18. martā.
Brīvdienās Mirjana paliek pie savas vecmāmiņas Bijakovicē, šajā laikā (1981. gada 24. jūnijā) notiek pirmā Dievmātes parādīšanās.
1989. gada 16. septembrī vizionāre precējusies ar Marko Soldo Medžugorjes svētā Jēkaba baznīcā.
Pāris ar divām meitām dzīvo Medžjugorē.

• Mirjanai ikdienas parādības beidzās 1982. gada 25. decembrī.
• Vizionāre vēl joprojām publiski saņem vēstījumus katra mēneša otrajā datumā, lūdzoties par neticīgajiem. Savā dzimšanas dienā, 18. martā, viņa saņem ikgadēju vēstījumu.
• Mirjanai pirmajai tika atklāti visi 10 noslēpumi.
• Vizionārei ir uzdevums īpaši lūgties par neticīgajiem.
• Mirjana uzticējusi priesterim Petar Ljubičić atklāt pasaulei noslēpumus 10 dienas pirms notikumu sākšanās.

MARIJA PAVLOVIČA-LUNETI (Marija Pavlović–Lunetti)
Dzimusi Bijakovicē 1965.gada 1. aprīlī.
Precējusies ar Paolo Lunetti Milānā 1993. gada 8. septembrī.
Marija ir Jakova māsīca.
Šobrīd dzīvo Itālijā ar saviem četriem dēliem.
Viņa ik gadu pavada kādu laiku Medžjugorē.
Viņas māsa Milka kopā ar Vicku, Ivanku un Mirjanu bija klāt pirmajā parādīšanās reizē, kad viņi atgriezās kalnos otro reizi. Milkai nebija ļauts atgriezties nākamajā dienā un Marija gāja viņas vietā.
•Vizionāre katru mēnesi saņem Dievmātes vēstījumus pasaulei.
•Viena no trīs vizionāriem, kas joprojām ik dienas redz Dievmāti.
•Marijai atklāti 9 noslēpumi.
•Lūgšanu misija par dvēselēm šķīstītavā.

JAKOVS ČOLO (Jakov Čolo)
Jakovs dzimis Bijakovicē 1971. gada 6. martā.
Viņam bija tikai 10 gadi, kad sākās parādības.
Vizionārs precējies ar itālieti Annulisu svētā Jēkaba baznīcā Medžugorjē 1993. gada Lieldienu svētdienā.
Kopā ar saviem trīs bērniem, divām meitām un dēlu, viņi dzīvo Medžugorjē.

•Viņam ikdienas parādīšanās beidzās 1998. gada 12. septembrī, laikā, kad viņš atradās Amerikā.
•Jakovam ikgadējā parādīšanās notiek Ziemassvētku dienā.
•Viņš ir saņēmis visus 10 noslēpumus.
Lūgšanu misija par slimajiem.

VICKA IVANKOVIČA-MIJATOVIČA (Vicka Ivanković-Mijatović)
Dzimusi Bijakovicē 1964. gada 3. septembrī.
Vecākā no Medžugorjes vizionāriem.
Precējusies ar Mario Mijatoviču 2002. gada 26. janvārī Grudā, mazā ciematiņā netālu no Medžugorjes.
Viņu pirmais bērns, Maria-Sofia, dzimusi 2003. gada janvārī, bet otrais, Antons, dzimis 2004.gada oktobrī.
Ģimene dzīvo Krehina Gradac, netālu no Medžugorjes.
•Viena no trīs vizionāriem, kas ikdienas redz Dievmāti.
•Vicka ir saņēmusi 9 noslēpumus.
•Vizionāre ir Jakova māsīca.
Lūgšanu misija par slimajiem.

IVANKA IVANKOVIČA-ELEZA (Ivanka Ivanković–Elez)
Dzimusi Bijakovicē 1966.gada 21. jūnijā.
Precējusies ar Raiko Elezu 1986.gada 18. decembrī.
Ivanka ir pirmā no vizionāriem, kas apprecējās, un
pirmā, kas redzēja Dievmāti 1981. gada 24. jūnijā.
Viņa dzīvo klusu, ļoti privātu ģimenes dzīvi netālu no Medžugorjes

•1985.gada 7. maijā beidzās viņas ikdienas parādības.
•Joprojām ik gadus saņem vēstījumu 25. jūnijā, Dievmātes parādīšanās gadadienā.
•Ivanka ir saņēmusi visus 10 noslēpumus.
Lūgšanu misija par ģimenēm.

IVANS DRAGIČEVIČS (Ivan Dragičević)
Dzimis Bijakovicē 1965.gada 25. maijā.
Precējies ar Laurīnu Mērfiju 1994. gada 23. oktobrī svētā Leonarda baznīcā Bostonā, Amerikā.
Viņiem ir trīs bērni, divas meitas un dēls.
Ģimene pusgadu dzīvo Amerikā, bet atlikušo laiku pavada Medžugorjē.

•Viens no trīs vizionāriem, kas joprojām ik dienas redz Dievmāti.
•Ivans ir saņēmis 9 noslēpumus.
Lūgšanu misija par priesteriem un jauniešiem.