2022
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. aprīlī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Es raugos uz jums un redzu, ka esat apjukuši. Tāpēc es jūs visus aicinu: atgriezieties pie Dieva, atgriezieties pie lūgšanas, un Svētais Gars jūs piepildīs ar savu mīlestību, kas sirdij sniedz prieku. Jūsos…

2022
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Sātans gadiem ilgi ir cīnījies par karu. Tāpēc Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jūs vadītu pa svētuma ceļu, jo cilvēce atrodas krustcelēs. Es…

Ikgadējie Dievmātes vēstījumi Mirjanai Dragičevičai-Soldo 18. martā
DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀREI MIRJANAI DRAĢIČEVIČAI-SOLDO 2022.GADA 18.MARTĀ

DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀREI MIRJANAI DRAĢIČEVIČAI-SOLDO 2022.GADA 18.MARTĀ

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo Dievmāte ik dienas parādījās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā reizē, kad viņa ar Dievmāti tikās diendienā, Dievmāte Mirjanai atklāja desmito noslēpumu un sacīja, ka turpmāk viņai…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. janvārī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs no jauna aicinu: izvēlieties dzīvot Dievam, lai pirms visa un pāri visam jums būtu Dievs. Tad Viņš varēs darīt brīnumus jūsu dzīvē un jūsu dzīve dienu no dienas kļūs par…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. februārī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. februārī

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu: nododiet sevi Dieva rokās. Šajā laikā es īpaši vēlos, lai jūs atsacītos no visām tām lietām, kurām esat pieķērušies, bet kuras kaitē jūsu garīgajai dzīvei. Tāpēc, bērniņi, apņemieties sevi visu…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. martā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Es esmu kopā ar jums, pat ja jūs to neapzināties. Es vēlos jūs pasargāt no visa tā, ko jums piedāvā ļaunais gars un ar kā palīdzību tas grib jūs iznīcināt. Kā es nesu…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. aprīlī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ņemt nopietni vēstījumus, kurus jums dodu, un tos īstenot savā dzīvē. Es esmu kopā ar jums un vēlos, mīļie bērni, lai ikviens no jums būtu pēc iespējas tuvāk manai…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. maijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu apņemieties nopietni izdzīvot šo novennas (Svētajam Garam) laiku. Veltiet laiku lūgšanai un upuriem. Es esmu kopā ar jums un vēlos jums palīdzēt praktizēt atteikšanos un mortifikāciju, lai jūs spētu saprast,…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. jūnijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par visiem upuriem un lūgšanām. Es jums dodu savu īpašo Mātes svētību un visus aicinu apņemties dzīvot Dievam un diendienā lūgšanā iepazīt Viņa gribu. Mīļie bērni, es gribētu…

1990
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. jūlijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 1990. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz mieru. Es esmu šeit atnākusi kā Miera Karaliene un vēlos jūs apveltīt ar savu Mātes mieru. Mīļie bērni, es jūs mīlu un vēlos jums visiem palīdzēt iemantot mieru,…