2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina un mīl ar neizmērojamu mīlestību. Es esmu…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem, kas ir tālu un nav iepazinuši Dieva…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs pārpilnībā svētīs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam ir pret ikvienu radību. Es esmu ar…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.aprīlī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.aprīlī

“Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus pārveido jaunai atgriešanās un svētuma dzīvei. Paldies,…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā

“Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”

Aktuāli
Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Mirjanai Soldo 2023. gada 18. martā

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Mirjanai Soldo 2023. gada 18. martā

Vizionāre Mirjana Soldo Dievmāti diendienā redzēja no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim, dienai, kurā Jaunava Marija viņai uzticēja desmito, resp., pēdējo, noslēpumu un teica, ka turpmāk Mirjanai parādīsies reizi gadā –…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī

“Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz manu Dēlu un sekojiet Viņam uz Golgātu,…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. janvārī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par mieru, jo sātans sirdīs un tautās vēlas karu un naidu. Tāpēc lūdzieties un ar gavēni un gandarīšanu upurējiet savas dienas, lai Dievs jums dotu mieru. Nākotne ir krustcelēs,…

Ikgadējie Dievmātes vēstījumi Jakovam Čolo 25. decembrī
DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2022.GADA 25.DECEMBRĪ

DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2022.GADA 25.DECEMBRĪ

Vizionāram Jakovam Čolo Dievmāte diendienā parādījās līdz 1998. gada 12. septembrim. Šajā dienā viņa sacīja, ka turpmāk Jakovam parādīsies reizi gadā – 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 14.18 un…