2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.aprīlī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.aprīlī

“Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus pārveido jaunai atgriešanās un svētuma dzīvei. Paldies,…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā

“Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”

Ikgadējie Dievmātes vēstījumi Mirjanai Dragičevičai-Soldo 18. martā
Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Mirjanai Soldo 2023. gada 18. martā

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Mirjanai Soldo 2023. gada 18. martā

Vizionāre Mirjana Soldo Dievmāti diendienā redzēja no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim, dienai, kurā Jaunava Marija viņai uzticēja desmito, resp., pēdējo, noslēpumu un teica, ka turpmāk Mirjanai parādīsies reizi gadā –…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī

“Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz manu Dēlu un sekojiet Viņam uz Golgātu,…

2023
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. janvārī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par mieru, jo sātans sirdīs un tautās vēlas karu un naidu. Tāpēc lūdzieties un ar gavēni un gandarīšanu upurējiet savas dienas, lai Dievs jums dotu mieru. Nākotne ir krustcelēs,…

Ikgadējie Dievmātes vēstījumi Jakovam Čolo 25. decembrī
DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2022.GADA 25.DECEMBRĪ

DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2022.GADA 25.DECEMBRĪ

Vizionāram Jakovam Čolo Dievmāte diendienā parādījās līdz 1998. gada 12. septembrim. Šajā dienā viņa sacīja, ka turpmāk Jakovam parādīsies reizi gadā – 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 14.18 un…

2022
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. decembrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai jūs būtu Viņa miers un Debesu skaidrības un prieka atspulgs. Lūdzieties, bērniņi, par savu atvērtību miera saņemšanai, jo daudzas sirdis ir aizvērtas gaismas – sirds…

2022
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. novembrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. novembrī

“Mīļie bērni! Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jums mācītu lūgties. Lūgšana atver sirdi un sniedz cerību, un dzimst un nostiprinās ticība. Es ar mīlestību jūs, bērniņi, aicinu atgriezties pie Dieva, jo Dievs ir…

2022
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. oktobrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. oktobrī

“Mīļie bērni!  Visaugstākais man ir ļāvis būt kopā ar jums un būt jūsu priekam un cerības ceļam, jo cilvēce ir nolēmusi izraudzīties nāvi. Tāpēc Viņš mani sūtīja, lai es jums mācītu, ka bez Dieva jums…

2022
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna jūs visus aicinu: saņemiet drosmi un lieciniet…