2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. septembrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Lūdzieties, lieciniet un priecājieties kopā ar mani, jo Visaugstais turpina mani sūtīt, lai es jūs vestu pa svētuma ceļu. Paturiet prātā, bērniņi, ka dzīve ir īsa un jūs gaida mūžība, lai kopā ar…

2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. augustā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Ar prieku es aicinu jūs visus, kas esat atbildējuši uz manu aicinājumu, – bērniņi, esiet prieks un miers! Ar savu dzīvi lieciniet par Debesīm, kuras es jums nesu. Ir pienācis laiks, bērniņi, lai…

2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūlijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt par lūgšanu visiem tiem, kuri nelūdzas. Bērniņi, ar savu dzīvi lieciniet par prieku, ka esat mani, un Dievs atbildēs uz jūsu lūgšanām un dāvās jums mieru šajā nemierpilnajā pasaulē,…

2017
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. novembrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. novembrī

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties un tiecieties pēc miera, bērniņi! Viņš, kas ir nācis šeit, virs zemes, lai jums dāvātu savu mieru neatkarīgi no tā, kas jūs esat un kādi…

2017
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. decembrī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš dāvā jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt par tām. Nebīstieties! Lūdzieties,…

2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūnijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Mana sirds ir priecīga, jo visus šos gadus es redzu jūsu mīlestību un atvērtību uz manu aicinājumu. Šodien es jūs visus aicinu: lūdzieties kopā ar mani par mieru un brīvību, jo sātans ir…

Ikgadējie Dievmātes vēstījumi Ivankai Ivankovičai-Elezai 25. jūnijā
GADSKĀRTĒJĀ PARĀDĪŠANĀS VIZIONĀREI IVANKAI 2021. GADA 25. JŪNIJĀ

GADSKĀRTĒJĀ PARĀDĪŠANĀS VIZIONĀREI IVANKAI 2021. GADA 25. JŪNIJĀ

Dievmātes parādīšanās vizionārei Ivankai viņas mājās ilga piecas minūtes ( no 18.41 līdz 18.46). Klāt bija Ivankas ģimene. Pēc parādīšanās Ivanka sacīja: “Dievmāte deva šādu vēstījumu: “Bērniņi, man nepieciešamas jūsu lūgšanas. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!””

2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. maijā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Es raugos uz jums un jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva, jo Viņš ir mīlestība un aiz mīlestības ir sūtījis pie jums mani, lai es jūs vadītu pa atgriešanās ceļu. Atstājiet grēku un ļaunumu…

2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. aprīlī

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu liecināt par savu ticību pavasara krāsu vidū. Lai tā ir cerības un drosmes pilna ticība! Lai jūsu ticība, bērniņi, ir nesatricināma jebkādā situācijā, arī šajā pārbaudījumu laikā. Droši ejiet…

2021
Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. martā

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lai jums sacītu: “Bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās par nākotni un nezaudē cerību.” Jūs esat izredzēti nest prieku un mieru, jo jūs esat mani. Es šeit esmu…