MEDŽUGORJES LŪGŠANU GRUPU ZELTA NOTEIKUMI

Attiecībā uz prasībām, kuras Dievmāte izvirzījusi lūgšanu grupām, var izdalīt iekšējos un ārējos aspektus.

Ārējā struktūra
Dievmāte ikvienu cilvēku, it īpaši jauniešus, aicina dibināt lūgšanu grupas un iesaistīties tajās, kā arī:
• apņemties ik dienas lūgties, piedalīties Svētajā Misē un regulāri izsūdzēt grēkus;
• katru dienu lasīt Svētos Rakstus un viņas vēstījumus;
• vismaz reizi nedēļā piedalīties lūgšanu grupas tikšanās reizē;
• lūgties trīs stundas nedēļā; sadraudzēties ar citiem lūgšanu grupas dalībniekiem, mīlēt citam citu, būt godīgiem attiecībās ar citiem, un šajās attiecībās nedrīkst būt nekādu baiļu;
• organizēt garīgās atjaunotnes dienas (to ilgums – viena vai septiņas dienas), pārgājienus dabā, lai kopā priecātos cits par cita klātbūtni;
• laiku pa laikam dalīties ar saņemtajām dāvanām;
• grupā atklāti izteikt savu viedokli, būt atvērtiem dialogam un kopā lūgties;
• izraudzīties grupas vadītāju, ja iespējams – priesteri, kas ikvienam grupas dalībniekam nodrošinās iespēju aktīvi iesaistīties tikšanās sagatavošanā, iesakot izmantojamos tekstus un dziesmas.

Iekšējā struktūra
Dievmāte lūdz, lai ikviens lūgšanu grupas dalībnieks:
• patiesi atsakās no jebkāda ļaunuma un grēka;
• atsakās no naida un apņemas mīlēt ikvienu cilvēku;
• izlīgst, lūdzot piedošanu;
• ir gatavs uzklausīt Dieva Vārdu un viņas vēstījumus;
• ir atvērts un spontāni lūdzas, un iesaistās sarunās;
• pateicas Dievam un lūdz Dieva svētību.

Lūgšanu grupas aktivitātes
Svētais apustulis Jēkabs teicis, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Tāpēc ikvienai lūgšanu grupai jāveltī pūles tam, lai attīstītu darbību, kas būtu lūgšanas auglis un kas mudina lūgties.
Šī iemesla dēļ nepieciešams:
• runāt par grupas dalībnieku individuālajām vajadzībām un tiem praktiski palīdzēt;
• grupas dalībniekiem uzticēt pienākumu apmeklēt slimos;
• palīdzēt trūcīgajiem un daudzbērnu ģimenēm;
• apmeklēt pansionātus, kuros atrodas gados vecie ļaudis, un cietumus;
• organizēt lūgšanu grupas papildu tikšanās, piemēram, lai lūgtos novennu konkrētā nodomā vai saistībā ar īpašiem apstākļiem;
• aktīvi cīnīties pret ieradumiem un vājībām, dažādām atkarībām;
• aktīvi iesaistīties draudzes dzīvē un nepieciešamības gadījumā palīdzēt draudzes prāvestam.
Grupai, kas vēlas atbilstošā veidā panākt izaugsmi, jāparedz laiks arī darbiem. Veicot dažādas aktivitātes, grupa varēs praksē apliecināt to, kāda ir tās patiesā izaugsme. Savukārt grupas veiktās aktivitātes veicinās tās izaugsmi.

Slavko Barbaričs OFM , “Lūdzieties kopā priecīgu sirdi (Rokasgrāmata lūgšanu grupām)”

Grupas lūgšanas kārtība (piemērs)
• Dziesma (varbūt Svētajam Garam)
• Himna Svētajam Garam
• Svēto Rakstu lasījums
• Pēdējais Dievmātes vēstījums
• Klusums (pārdomas par izlasīto fragmentu)
• Dalīšanas ar grupas locekļiem – ko Jēzus man šodien saka, kas pieskaras sirdij
• Īsi lūgšanu nodomi, par ko vēlamies lūgties, pateikties Dievam…
• Rožukronis ar Dievmātes vēstījumiem
• Dziesma Dievmātei