Terēze Gažiova
LŪGŠANA AR SIRDI = DIEVA MĪLESTĪBA

LŪGŠANA AR SIRDI = DIEVA MĪLESTĪBA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANA AR SIRDI

LŪGŠANA AR SIRDI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina…

Terēze Gažiova
VISAUGSTAIS MANI SŪTA PIE JUMS, LAI ES JŪS MĪLĒTU UN VESTU

VISAUGSTAIS MANI SŪTA PIE JUMS, LAI ES JŪS MĪLĒTU UN VESTU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪDZIETIES PAR TIEM, KAS NAV IEPAZINUŠI DIEVA MĪLESTĪBU

LŪDZIETIES PAR TIEM, KAS NAV IEPAZINUŠI DIEVA MĪLESTĪBU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS

ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs…

Terēze Gažiova
MĀTE UN PATVĒRUMS

MĀTE UN PATVĒRUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DODIETIES DABĀ UN LŪDZIETIES

DODIETIES DABĀ UN LŪDZIETIES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti  2023. gada 25. maijā: “Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam…

Terēze Gažiova
DIEVAM IR MĪLESTĪBA PRET IKVIENU RADĪBU

DIEVAM IR MĪLESTĪBA PRET IKVIENU RADĪBU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā: “Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam…

Terēze Gažiova
JĒZUS MĪLESTĪBA MŪS PĀRVEIDO

JĒZUS MĪLESTĪBA MŪS PĀRVEIDO

Marijas vēstījumi mūs uzrunā tieši tādā sirds stāvoklī, kādā mēs patreiz atrodamies. Tie vienmēr nes cerību un norāda to virzienu, uz ko mums šobrīd visvairāk ir jākoncentrējas.

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MIERA UN PRIEKA NESĒJI

MIERA UN PRIEKA NESĒJI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. aprīlī “Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus…