Terēze Gažiova
ES JŪS VADU UN MĪLU

ES JŪS VADU UN MĪLU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam, ka Viņš man ir ļāvis ar jums būt, lai jūs vadītu un mīlētu. Bērniņi, miers ir apdraudēts, un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIEZIETIES PIE LŪGŠANAS ĢIMENĒ

ATGRIEZIETIES PIE LŪGŠANAS ĢIMENĒ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam, ka Viņš man ir ļāvis ar jums būt, lai jūs vadītu un mīlētu. Bērniņi, miers ir apdraudēts, un…

Terēze Gažiova
IZVEIDOJIET LŪGŠANU GRUPAS

IZVEIDOJIET LŪGŠANU GRUPAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. maijā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Bērniņi, izveidojiet lūgšanu grupas, kurās jūs cits citu pamudināsiet uz labu un pieaugsiet priekā. Bērniņi, jūs vēl…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ES JŪS AICINU LŪGTIES AR SIRDI

ES JŪS AICINU LŪGTIES AR SIRDI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. maijā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Bērniņi, izveidojiet lūgšanu grupas, kurās jūs cits citu pamudināsiet uz labu un pieaugsiet priekā. Bērniņi, jūs vēl…

Terēze Gažiova
ESIET LŪGŠANA

ESIET LŪGŠANA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. aprīlī “Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jums sacītu, ka jūs mīlu, un lai mudinātu jūs lūgties, jo sātans ir stiprs un viņa spēks ar katru dienu kļūst…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ES ESMU AR JUMS UN JŪS MĪLU

ES ESMU AR JUMS UN JŪS MĪLU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. aprīlī “Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jums sacītu, ka jūs mīlu, un lai mudinātu jūs lūgties, jo sātans ir stiprs un viņa spēks ar katru dienu kļūst…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ESIET LŪGŠANA, GAISMA UN LIECINIEKI

ESIET LŪGŠANA, GAISMA UN LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. martā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā lūdzieties kopā ar mani, lai labais uzvarētu jūsos un ap jums. Īpašā veidā, bērniņi, lūdzieties vienotībā ar Jēzu Viņa krusta ceļā. Savās lūgšanās…

Terēze Gažiova
ESIET GAISMA, MĪLESTĪBA UN MANAS IZSTIEPTĀS ROKAS

ESIET GAISMA, MĪLESTĪBA UN MANAS IZSTIEPTĀS ROKAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. februārī “Mīļie bērni! Lūdzieties un atjaunojiet savu sirdi, lai labais, ko jūs esat sējuši, nestu prieka un vienotības ar Dievu augli. Nezāles ir pārņēmušas daudzas sirdis, un tās ir…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATJAUNOJIET SAVU SIRDI 

ATJAUNOJIET SAVU SIRDI 

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. februārī “Mīļie bērni! Lūdzieties un atjaunojiet savu sirdi, lai labais, ko jūs esat sējuši, nestu prieka un vienotības ar Dievu augli. Nezāles ir pārņēmušas daudzas sirdis, un tās ir…

Terēze Gažiova
LAI ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

LAI ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. janvārī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanas laiks.”

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANAS LAIKS

LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. janvārī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanas laiks.”

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
JĒZUS IR MIERS

JĒZUS IR MIERS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. decembrī “Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš piepildītu jūsu sirdi ar mieru, jo Viņš ir miers. Bērniņi, meklējiet Jēzu savas sirds klusumā, lai Viņš piedzimtu…

Terēze Gažiova
ES JUMS NESU JĒZU

ES JUMS NESU JĒZU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. decembrī “Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš piepildītu jūsu sirdi ar mieru, jo Viņš ir miers. Bērniņi, meklējiet Jēzu savas sirds klusumā, lai Viņš piedzimtu…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MIERA KARAĻA GAIDĪŠANAS PRIEKS

MIERA KARAĻA GAIDĪŠANAS PRIEKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts, tā ka jūsu sirdis, ģimenes un pasaule, kurā nav cerības, izjustu Miera Karaļa gaidīšanas prieku.…

Terēze Gažiova
LŪGŠANA PAR MIERU UN LABI DARBI

LŪGŠANA PAR MIERU UN LABI DARBI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts, tā ka jūsu sirdis, ģimenes un pasaule, kurā nav cerības, izjustu Miera Karaļa gaidīšanas prieku.…