VADLĪNIJAS UN INFORMĀCIJA SVĒTCEĻNIEKIEM

Dārgais SVĒTCEĻNIEK!

Visu šajā draudzē kalpojošo priesteru vārdā es priecājos Tevi sveikt Medžugorjē.

Paldies par Tavu vēlmi un gatavību apmeklēt šo žēlastības un lūgšanu vietu!

Lai Visvarenais Dievs caur mūsu Debesu Mātes, Miera Karalienes, aizlūgumu atalgo par visiem pūliņiem, ko uzņēmies, lai ierastos šeit!

Tā kā es vēlos, lai Tava uzturēšanās Medžugorjē būtu pēc iespējas patīkamāka un noderīgāka, sniedzu Tev dažus ieteikumus un aicinu tos rūpīgi izlasīt un ievērot:

1. Svētā Mise tiek svinēta tikai draudzes baznīcā. Ir iespējams celebrēt Svēto Misi adorācijas kapelā, ja pirms tam saņemta priestera atļauja. Saskaņā ar oficiālo diecēzes direktīvu ir aizliegts svinēt Svēto Misi pansijās, privātmājās, kurās uzturaties, kalnos un jebkurā kopienā vai kapelā, kas atrodas Medžugorjes draudzes teritorijā. Lai iegūtu jebkādus paskaidrojumus vai informāciju, lūdzu, sazinieties ar svētnīcas Informācijas biroju.

2. Lūgšanu tikšanās draudzē drīkst organizēt tikai ar prāvesta atļauju.

3. Tikai draudzes priesteriem ir atļauja tikties ar svētceļnieku grupām un rīkot konferences baznīcas teritorijā. Visiem pārējiem jāsaņem prāvesta atļauja.

4. Nevienam nav atļaujas “aizlūgt, lūgties pār” kādu cilvēku ne baznīcas teritorijā, ne tās tuvumā.

5. Ja esi priesteris, esi aicināts koncelebrēt vakara Misē (ņemot līdzi nepieciešamo: albu, stolu, sava ordinārija vai priekšnieka ieteikuma rakstu…) un, ja Tev ir atļauja uzklausīt grēksūdzes – būt svētceļnieku rīcībā grēksūdzēm savā valodā vai jebkurā citā valodā, kuru pārvaldi.

6. Svētceļnieku grupu vadītājiem tikšanās ar draudzes priesteriem vai vizionāriem jāorganizē ar draudzes Informācijas biroja starpniecību.

7. Katrai svētceļnieku grupai, uzturoties Medžugorjē, ir jānodarbina Medžugorje draudzē apmācīts un kvalificēts gids. Šāda gida pakalpojums jāpieprasa Informācijas birojā.

8. Svētceļojumu grupu vadītājiem jāpaziņo par savas grupas ierašanos un dalībnieku skaitu pa tālruni/faksu + 387 36 651 988 vai e-pastā: informacije@medjugorje.hr

9. Vakara lūgšanu programmas laikā baznīcā lūdzam neorganizēt nekādus citus pasākumus.

10. Teritorija ap baznīcu, Parādīšanās kalns un Krusta kalns ir lūgšanu vieta. Es lūdzu izrādīt cieņu, izturēties saskaņā ar vietas nozīmi un ģērbties atbilstoši, lai netraucētu lūgšanu un meditāciju. Tāpat es lūdzu saglabāt šo vietu tīrību.

11. Parādīšanās kalnā vai Krusta kalnā aizliegts dedzināt sveces. To drīkst darīt tikai tam paredzētajā vietā baznīcas rietumu pusē, blakus Koka krustam. Votas, reliģiskos priekšmetus, fotogrāfijas – neko neatstāj Parādīšanās kalnā vai Krusta kalnā.

12. Smēķēšana baznīcā un tās tuvumā nav atļauta.

13. Apzinoties Dieva klātbūtni, kā arī lai saglabātu lūgšanu un meditācijas gaisotni, Mises un adorācijas laikā nav atļauts fotografēt.

14. Ir aizliegts lūgt jebkādu naudu, izņemot ziedojumus Svētās Mises laikā. Ja pamani, ka kāds mēģina to darīt, lūdzu, sazinies ar svētnīcas Informācijas biroju.

15. Mises nodomi, aizlūgumi vai ziedojumi Miera Karalienes svētnīcas uzturēšanai nododami Draudzes birojā. Paldies!

Ar Dieva svētību
Marinko Šakota OFM, prāvests

Norādījumi un ieteikumi priesteriem,
kas svētceļo uz Medžugorji.

Visu šajā draudzē kalpojošo priesteru vārdā sirsnīgi sveicu jūs Medžugorjes draudzē. Es no sirds pateicos jums par jūsu vēlmi un atvērtību apmeklēt šo žēlastības un lūgšanu vietu. Lai Visvarenais Dievs caur mūsu Debesu Mātes, Miera Karalienes, aizlūgumu atalgo visas pūles un ciešanas, kuras jūs uzņematies, lai nonāktu šeit. Lai caur jums un jūsu priesterisko kalpošanu Dievs tiek pagodināts šajā vietā, kur ticīgajiem no visas pasaules tiek piedāvāti pestīšanas līdzekļi pārpilnībā. Esmu pārliecināts, ka jūsu ierašanās šeit un jūsu uzturēšanās šajā lūgšanu vietā būs patiesa garīga veldze. Esmu pārliecināts, ka šeit spēcīgāk nekā jebkur citur jūs sajutīsiet, cik ļoti mūsdienu ticīgajiem ir vajadzīgs priesteris – Dieva noslēpumu izplatītājs.

Tādēļ es atļaujos ar šī teksta palīdzību jūs aicināt būt par Kristus žēlsirdības un Viņa mīlestības vēstnešiem pret mums, cilvēkiem, ar jūsu priesteriskās kalpošanas spēku un ar Baznīcas piešķirtajām pilnvarām. Lai jūsu uzturēšanās mūsu vidū būtu pēc iespējas patīkamāka un noderīgāka, vēlos sniegt dažus ieteikumus un vērst jūsu uzmanību uz noteikumiem, kas jāievēro. Es sirsnīgi lūdzu tos uzmanīgi izlasīt un rīkoties atbilstoši:

Mēs lūdzam jūs pilnībā ievērot Baznīcas noteikumus, ko paredz Kanonisko tiesību kodekss, vispārīgos liturģiskos noteikumus un Baznīcas vadības norādījumus un noteikumus saistībā ar priestera dzīvi un kalpošanu.

Lai piedalītos draudzes liturģiskajā dzīvē, saskaņā ar Baznīcas noteikumiem ir nepieciešama bīskapa, sava ordinārija vai priekšnieka ieteikuma vēstule (celebret), kas nav vecāka par vienu gadu (sal.: Kanonisko tiesību kodekss, 903. kan.).

Paņemiet līdzi liturģisko tērpu (albu un stolu). Euharistijas svinēšana nav atļauta bez liturģiskajās norādēs paredzētajiem tērpiem (sal.: Kanonisko tiesību kodekss, 929. kan.).

Ja jums ir nepieciešamās pilnvaras, jums ir iespēja koncelebrēt Misi savā dzimtajā valodā vai valodā, kuru zināt, iknedēļas grafikā paredzētajā Mises laikā. Ja vēlaties vadīt Misi vai teikt homīliju, vērsieties pie draudzes oficiālajiem darbiniekiem, kas par to atbildīgi.
Savās homīlijās ievērojiet Baznīcas ieteikumus, pievēršot uzmanību to svētceļnieku nacionālajām, kultūras un citām atšķirībām, kuri jūs klausās.

Euharistiju drīkst svinēt tikai svētvietās, kas tam ir oficiāli apstiprinātas. Ar vietējā bīskapa lēmumu ir stingri aizliegts svinēt Misi pansijās, privātmājās, kur jūs uzturaties, kalnos vai jebkurā kopienā vai kapelā Medžugorjes draudzes teritorijā (sal.: Mostaras diecēze Nr. 525/99). Lai iegūtu jebkādus paskaidrojumus, varat vērsties Informācijas birojā.

Dienas centrālā liturģiskā daļa ir vakara lūgšanu programma. Ja izpildāt augstāk minētos nosacījumus, aicinām koncelebrēt vakara Misi. Pirms Mises lūdzam reģistrēties Klātbūtnes grāmatā, kas atrodas draudzes baznīcas zakristejā (vārds, vārds un izcelsmes valsts). Visi jūsu Mises nodomi ir jūsu nodomi.

Ja saskaņā ar Kanonisko tiesību direktīvām jums ir iespēja uzklausīt grēksūdzes, lūdzam būt svētceļnieku rīcībā grēksūdzēm jūsu dzimtajā valodā vai valodā, kurā runājat.

Grēksūdzes sakramenta laikā jābūt apģērbtam atbilstoši liturģiskajiem noteikumiem (alba, stola). Neuzklausiet grēksūdzi ārpus konfesionāla, izņemot gadījumus, ja jums tam ir likumīgs iemesls (sal.: Kanonisko tiesību kodekss, 964. kan.).

Ar savu svētceļnieku grupu varat organizēt lūgšanu tikšanās piemērotās vietās (Parādīšanās kalnā, Krusta kalnā, Augšāmceltā Pestītāja vietā…), vienlaikus pievēršot uzmanību, lai netraucētu citus svētceļniekus.

Kopējās vakara lūgšanu programmas laikā draudzes baznīcā nav atļauts rīkot citas lūgšanu programmas draudzes teritorijā.
Tikšanās ar svētceļniekiem un konferences svētceļniekiem draudzei piederošajās ēkās var vadīt tikai priesteri, kuriem šajā draudzē ir kanoniskā misija. Visiem pārējiem ir jāprasa draudzes prāvesta atļauja.

Bez draudzes prāvesta piekrišanas nav atļauts rīkot “dziedināšanas lūgšanas” vai “lūgt pār citiem”. Ja esat saņēmis nepieciešamo atļauju, jums ir stingri jāievēro Baznīcas ieteikumi.

Cik vien iespējams, mēs vēlamies būt jūsu rīcībā visām jūsu sacerdos vajadzībām.

Ar Dieva svētību
 Marinko Šakota OFM, prāvests

Read Previous

2010

Read Next

NESIET MIERU