1. Galvenā
  2. tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Kategorija: tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MIERA KARAĻA GAIDĪŠANAS PRIEKS

MIERA KARAĻA GAIDĪŠANAS PRIEKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts, tā ka jūsu sirdis, ģimenes un pasaule, kurā nav cerības, izjustu Miera Karaļa gaidīšanas prieku.…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MIERS – DĀRGUMS, PĒC KURA ILGOJAS IKVIENA SIRDS

MIERS – DĀRGUMS, PĒC KURA ILGOJAS IKVIENA SIRDS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. oktobrī “Mīļie bērni! Ļaunuma, naida un nemiera vēji pūš pār zemi, lai iznīcinātu dzīvības. Tāpēc Visaugstais mani ir sūtījis pie jums, lai es jūs vadītu uz miera un vienotības…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
AICINU JŪS UZ SPĒCĪGU LŪGŠANU

AICINU JŪS UZ SPĒCĪGU LŪGŠANU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. septembrī “Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz spēcīgu lūgšanu. Modernisms vēlas ienākt jūsu domās un jums nozagt lūgšanas un tikšanās ar Jēzu prieku. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, atjaunojiet savās…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANA AR SIRDI

LŪGŠANA AR SIRDI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪDZIETIES PAR TIEM, KAS NAV IEPAZINUŠI DIEVA MĪLESTĪBU

LŪDZIETIES PAR TIEM, KAS NAV IEPAZINUŠI DIEVA MĪLESTĪBU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS

ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DODIETIES DABĀ UN LŪDZIETIES

DODIETIES DABĀ UN LŪDZIETIES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti  2023. gada 25. maijā: “Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MIERA UN PRIEKA NESĒJI

MIERA UN PRIEKA NESĒJI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. aprīlī “Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANAS LAIKS

LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. martā: “Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIEZIETIES

ATGRIEZIETIES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī: “Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz…