1. Galvenā
 2. tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Kategorijas: tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  PĀRVEIDOTĀS SEJAS

  PĀRVEIDOTĀS SEJAS

  Esam uzsākuši Lielo gavēni. Šis laiks mums dots kā iespēja sevis iepazīšanai, izaugsmei ticībā, iekšējai atjaunotnei, grēku nožēlai un žēlsirdības darbiem. Dievmāte kā māte šo gadu laikā un šobrīd, Lielā gavēņa laikā, mūs aicina kļūt…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  PIEDOŠANAS SVĒTUMS

  PIEDOŠANAS SVĒTUMS

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties vēl vairāk, līdz jūs savā sirdī izjutīsiet piedošanas svētumu. Bērniņi, ģimenēs jābūt svētumam, jo bez mīlestības un svētuma pasaulei nav nākotnes,…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  ES NESU JUMS MANU DĒLU JĒZU

  ES NESU JUMS MANU DĒLU JĒZU

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. decembrī Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jūs svētītu un jums atklātu savu mīlestību, kas ir no Debesīm. Jūsu sirds ilgojas pēc miera, kura pasaulē…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  VIŅŠ UZDĀVINĀS JUMS SEVI BĒRNIŅĀ

  VIŅŠ UZDĀVINĀS JUMS SEVI BĒRNIŅĀ

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. novembrī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir laiks lūgšanai. Bez Dieva jums nav miera. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties par mieru savā sirdī un ģimenē, lai Jēzus varētu jūsos piedzimt…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  LŪGŠANA – BALZĀMS DVĒSELEI

  LŪGŠANA – BALZĀMS DVĒSELEI

  2019. gada 25. oktobrī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem ar savu dzīvi. Bērniņi, sevi pilnīgi uzticiet…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  LŪDZIETIES ROŽUKRONI

  LŪDZIETIES ROŽUKRONI

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. septembrī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties manos nodomos, lai es varētu jums palīdzēt. Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un apceriet Rožukroņa noslēpumus, jo arī jūs savā dzīvē piedzīvojat priekus…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  PIEŅEMIET LĒMUMU IZVĒLĒTIES SVĒTUMU

  PIEŅEMIET LĒMUMU IZVĒLĒTIES SVĒTUMU

  2019. gada 25. augustā Mīļie bērni! Lūdzieties, strādājiet un ar mīlestību lieciniet par Debesu valstību, lai jums būtu labi šeit, virs zemes. Bērniņi, Dievs simtkārtīgi svētīs jūsu pūles, un jūs būsiet liecinieki tautu vidū. Neticīgo…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  NĀKS PĀRBAUDĪJUMI…

  NĀKS PĀRBAUDĪJUMI…

  2019.gada 25.jūlijā Mīļie bērni! Tas, uz ko jūs aicinu, ir lūgšana. Lai lūgšana jums ir prieks un vainags, kas jūs savieno ar Dievu. Bērniņi, nāks kārdinājumi, un jūs nebūsiet stipri, un valdīs grēks, bet, ja…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  SVĒTAIS GARS ATJAUNO ZEMES VAIGU

  SVĒTAIS GARS ATJAUNO ZEMES VAIGU

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Es pateicos Dievam par ikvienu no jums. Īpašā veidā, bērniņi, es jums pateicos par to, ka esat atbildējuši uz manu aicinājumu. Es jūs gatavoju jauniem laikiem,…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  DZĪVE IR ĪSA, BET JŪS GAIDA MŪŽĪGĀ DZĪVE

  DZĪVE IR ĪSA, BET JŪS GAIDA MŪŽĪGĀ DZĪVE

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. maijā Mīļie bērni! Dievs, būdams žēlsirdīgs, man ir ļāvis būt kopā ar jums, jūs mācīt un vest pa atgriešanās ceļu. Bērniņi, jūs visi esat aicināti lūgties no visas sirds,…