Terēze Gažiova
LŪGŠANA KOPĀ AR MARIJU PAR JAUNU DZĪVI

LŪGŠANA KOPĀ AR MARIJU PAR JAUNU DZĪVI

Medžugorje ir lūgšana kopā ar Mariju. Šeit ir bijuši miljoniem svētceļnieku no visas pasaules. Viņi liecina: “Šeit es sāku jaunu dzīvi.” Lūgties kopā ar Viņu nozīmē pieņemt jaunu dzīvi. Tēvs Slavko Podbrdo kalnu — vietu,…

Liecības
PANDĒMIJA SIBĪRIJĀ

PANDĒMIJA SIBĪRIJĀ

Es esmu priesteris Ditmars Zaifferts. 18 gadus kalpoju Sibīrijas pilsētā Kuibiševā. Draudze, kurā kalpoju, ir veltīta sv. Pēterim un Pāvilam. Tā ir neliela – apmēram 320 ticīgie. Šī reģiona platība ir 85 000 km2, kas…

Liecības
“ARĪ TU ESI AICINĀTA!”

“ARĪ TU ESI AICINĀTA!”

“Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.”…

Terēze Gažiova
NEPIEĻAUJIET, KA PĀRBAUDĪJUMI NOCIETINA JŪSU SIRDI

NEPIEĻAUJIET, KA PĀRBAUDĪJUMI NOCIETINA JŪSU SIRDI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir stimuls personiski atgriezties. Lūdziet, bērniņi, vienatnē Svēto Garu, lai jūs stiprina ticībā un paļāvībā uz Dievu, tā ka jūs būtu cienīgi…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪDZIET SVĒTO GARU NOSTIPRINĀT JŪS TICĪBĀ

LŪDZIET SVĒTO GARU NOSTIPRINĀT JŪS TICĪBĀ

Pagājušā mēneša vēstījumā Vissvētākā Jaunava Marija teica: “Visus šos gadus es esmu bijusi kopā ar jums, lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu.“ Arī šajā vēstījumā Viņa mūs uzmundrina un iedrošina, nostiprinot mūsu sirdis ticībā un…

Liecības
AR LŪGŠANU UN GAVĒNI VAR APTURĒT  NEAUGLĪBAS ĻAUNUMU

AR LŪGŠANU UN GAVĒNI VAR APTURĒT NEAUGLĪBAS ĻAUNUMU

Slava Jēzum un Marijai! Viena no 2018. gada pēdējām februāra dienām mūsu ģimenei izrādījās patiesi skumja. Mana māsa jau septiņus gadus bija precējusies, bet just ieņemšanas, grūtniecības un sava bērna piedzimšanas prieku viņai nebija izdevies.…

Liecības
IR VĒRTS UZDĀVINĀT SAVU DZĪVI DIEVMĀTEI

IR VĒRTS UZDĀVINĀT SAVU DZĪVI DIEVMĀTEI

Mani sauc Karīna, man ir 23 gadi. Pašlaik es dzīvoju Medžugorjē kopienā “Marijas Gaisma”. Kopienā es ierados 2019. gada novembrī ar vienu mērķi – uzdāvināt vienu gadu Dievmātei. Sākumā es nezināju, kas mani sagaida, kā…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
KOPĀ AR DIEVMĀTI PESTĪŠANAS CEĻĀ

KOPĀ AR DIEVMĀTI PESTĪŠANAS CEĻĀ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. martā Mīļie bērni! Visus šos gadus es esmu bijusi kopā ar jums, lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu. Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa! Bērniņi, ļaujiet…

Terēze Gažiova
ZĀLES NO DEBESĪM

ZĀLES NO DEBESĪM

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. martā Mīļie bērni! Visus šos gadus es esmu bijusi kopā ar jums, lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu. Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa! Bērniņi, ļaujiet…