33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
LIECĪBAS PAR PIEDALĪŠANOS 33 DIENU REKOLEKCIJĀS (20.02-25.03.2021)

LIECĪBAS PAR PIEDALĪŠANOS 33 DIENU REKOLEKCIJĀS (20.02-25.03.2021)

Dārgie draugi! 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos, mēs svinīgi noslēdzām 33 dienu sagatavošanos sevis veltīšanai Jēzum Kristum caur Marijas rokām, kurā piedalījās apmēram 3200 cilvēku no 9 valstīm (Slovākijas, Čehijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
KAS LŪDZAS — NEBAIDĀS

KAS LŪDZAS — NEBAIDĀS

Pagājušā mēneša vēstījumā Dievmāte mūs aicināja lūgties un gavēt. Arī šajā vēstījumā Viņas aicinājumi nerimstas, un, tāpat kā visus šos gadus, Viņa tos atkārto vēlreiz. Viņas vārdos dzirdama Jēzus vārdu atbalss: “Lūdziet, un jums tiks…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
PATEICĪBA PAR VISĀM ŽĒLASTĪBĀM

PATEICĪBA PAR VISĀM ŽĒLASTĪBĀM

Dārgie draugi! Paldies visiem, kuri 33 dienu garumā dienu no dienas kopā ar mums spēra vienu soli pēc otra, lai veltītu sevi Jēzum Kristum caur Mariju. Paldies Kungam par visām tām žēlastībām, kas mums tiek…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
SVINĪGA SEVIS VELTĪŠANA JĒZUM KRISTUM CAUR MARIJAS ROKĀM (IZLASIET LAICĪGI)

SVINĪGA SEVIS VELTĪŠANA JĒZUM KRISTUM CAUR MARIJAS ROKĀM (IZLASIET LAICĪGI)

Ceturtdien, 2021.gada 25.martā, notiks svinīga visu to veltīšanās, kuri šīs 33 dienas gatavojās veltīt sevi Jēzum Kristum caur Mariju. Kas vēl jādara, lai sagatavotos šai dienai? 1. Jāpieiet pie grēksūdzes; 2. Jāizvēlas viena no 3…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
SVINĪGA SEVIS VELTĪŠANA JĒZUM KRISTUM CAUR MARIJAS ROKĀM (IZLASIET LAICĪGI)

SVINĪGA SEVIS VELTĪŠANA JĒZUM KRISTUM CAUR MARIJAS ROKĀM (IZLASIET LAICĪGI)

Ceturtdien, 2021.gada 25.martā, notiks svinīga visu to veltīšanās, kuri šīs 33 dienas gatavojās veltīt sevi Jēzum Kristum caur Mariju. Kas vēl jādara, lai sagatavotos šai dienai? 1. Jāpieiet pie grēksūdzes; 2. Jāizvēlas viena no 3…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
PIEKTĀ DIENA: Marija, Baznīcas Māte (33. diena)

PIEKTĀ DIENA: Marija, Baznīcas Māte (33. diena)

PIEKTĀ DIENA: Marija, Baznīcas Māte (33. diena) Pilnīga savas būtības veltīšana ✞ Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. LŪGŠANA SVĒTĀJAM GARAM Ak, Mīlestība, Svētais Gars, Vissvētākajā Trīsvienībā Tu esi vārdos neizsakāmais skūpsts, kas veido…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
CETURTĀ DIENA: Marija, Miera Karaliene (32. diena)

CETURTĀ DIENA: Marija, Miera Karaliene (32. diena)

CETURTĀ DIENA: Marija, Miera Karaliene (32. diena) Veltīšanās Marijai, Miera Karalienei ✞ Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. LŪGŠANA SVĒTĀJAM GARAM Ak, Dieva Gars, patiesības un gaismas Gars, Kā Dieva žēlastība Tu mājo manā…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
TREŠĀ DIENA: Marija, Vienotības Karaliene (31. diena)

TREŠĀ DIENA: Marija, Vienotības Karaliene (31. diena)

TREŠĀ DIENA: Marija, Vienotības Karaliene (31. diena) Veltīšanās par Baznīcas vienotību ✞ Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. LŪGŠANA SVĒTĀJAM GARAM Ziedodams Savu dzīvi mums, Tu atdevi Savu Garu Tēvam, Tu pulcini kopā pestīto…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
OTRĀ DIENA: Marija, visu siržu Karaliene (30. diena)

OTRĀ DIENA: Marija, visu siržu Karaliene (30. diena)

OTRĀ DIENA: Marija, visu siržu Karaliene (30. diena) Veltīšanās Marijai – Karalienei ✞ Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. LŪGŠANA SVĒTĀJAM GARAM Dievs Svētais Gars, Dievs – Mīlestība, Svētās Trīsvienības mīlestības saikne, Tu paliec…

33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum caur Marijas rokām
PIRMĀ DIENA: Jaunavas Marijas kronēšana (29. diena)

PIRMĀ DIENA: Jaunavas Marijas kronēšana (29. diena)

PIRMĀ DIENA: Jaunavas Marijas kronēšana (29. diena) Marija Svētās Trīsvienības sirdī ✞ Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. LŪGŠANA SVĒTĀJAM GARAM Mans Dievs, Svētā Trīsvienība, kuru es pielūdzu, palīdzi man sevi pilnīgi aizmirst, lai…