Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021.gada 25.novembrī

“Mīļie bērni! Šajā žēlsirdības laikā es esmu kopā ar jums un jūs visus aicinu būt miera un mīlestības nesējiem pasaulē, kurā, bērniņi, Dievs ar manu starpniecību jūs aicina būt par lūgšanu, mīlestību un Debesu izpausmi šeit, uz zemes. Lai jūsu sirdi piepilda prieks un ticība Dievam, tā ka jūs, bērniņi, varētu pilnīgi paļauties uz Viņa svēto gribu. Es esmu ar jums tāpēc, ka Viņš, Visaugstais, mani sūta pie jums, lai es jūsos modinātu cerību un jūs šajā nemierīgajā pasaulē kļūtu par miera nesējiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nejaušs vēstījums

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. jūnijā

“Mīļie bērni! Tikai tīra un atvērta sirds jums palīdzēs patiesi iepazīt manu Dēlu, un visi, kas nepazīst Viņa mīlestību, to iepazīs ar jūsu starpniecību. Tikai pateicoties mīlestībai, jūs sapratīsiet, ka tā ir stiprāka par nāvi, jo patiesa mīlestība uzvarēja nāvi un panāca to, ka nāve vairs neeksistē. Mani bērni, piedošana ir cildenākais mīlestības veids. Jums, manas mīlestības apustuļiem, jālūdzas, lai jūs būtu garā stipri un spētu saprast un piedot. Jūs, manas mīlestības apustuļi, ar savu sapratni un piedošanu sniegsiet mīlestības un žēlsirdības piemēru. Spēt saprast un piedot – tā ir dāvana, kura jālūdz un jāglabā. Piedodot jūs apliecināt, ka protat mīlēt. Redziet, ar cik lielu mīlestību, sapratni, piedošanu un taisnīgumu jūs mīl Debesu Tēvs. Lūk, Viņš jums dāvā mani – jūsu sirds Māti. Un te nu es esmu jūsu vidū, lai dotu jums Mātes svētību, lai jūs aicinātu uz lūgšanu, gavēni, lai jums piekodinātu ticēt, cerēt, piedot, lūgties par saviem ganiem un pirmām kārtām – mīlēt bez mēra. Mani bērni, sekojiet man! Mans ceļš ir miera ceļš, mana Dēla ceļš. Tas ir ceļš, kas ved uz manas Sirds triumfu. Paldies jums!”

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanaiZiņas

Ziņas

MEDJUGORJĒ IR IECELTS JAUNS APUSTULISKAIS VIZITATORS

2021. gada 27. novembrī, pusdienlaikā Svētā Krēsla Preses birojs paziņoja, ka pāvests Francisks ir iecēlis arhibīskapu Mons. Aldo Kavalli, Vibo-Valensijas (lat.Dioecesis Vibonensis) titulāro arhibīskapu,

Liecības

LŪGŠANU UN GAVĒŅA SEMINĀRS

Pēc ilgāka pārtraukuma (26.09.-01.10.21.) Medžugorjes “Miera namā” notika gavēņa, lūgšanu un klusuma seminārs svētceļnieku grupai no Slovākijas. Ņemot līdzi lūgšanu nodomus, jautājumus un šaubas, nenoteiktību un sirds ievainojumus 30 pateicīgi svētceļnieki atbrauca, lai iegremdētos Dievmātes…

KĀ DIEVS DZIEDINĀJA MŪSU LAULĪBU

Mana bērnība bija diezgan laba. Es nāku no daudzbērnu ģimenes, mēs bijām 5 bērni. Mani vecāki bija ticīgi un audzināja mūs reliģiskā garā un mīlestībā uz Dievu. Mēs regulāri gājām uz Svēto Misi un kā…

TĒVS MARINKO ŠAKOTA PAR TĒVU MONSENJORU HOZERU: MEDŽUGORJE IR ZAUDĒJUSI DRAUGU

Mūs ir atstājis arhibīskaps Henriks Hozers, apustuliskais vizitors Medžugorjes draudzē. Mēs esam zaudējuši bīskapu, kurš bija īsts mūsu tēvs. Esam zaudējuši dārgu cilvēku, kurš mīlēja cilvēkus un kuru mīlēja cilvēki. Viņa tēvišķās rūpes un laipnību…

MARIJA, MIERA KARALIENE, TU ESI MANA MĪLESTĪBA UN PRIEKS

Slava Jēzum un Marijai! Mani sauc Simona, man ir 29 gadi, es esmu no Slovākijas. Kopš šī gada janvāra es dzīvoju Medžugorjē, kopienā “Marijas Gaisma”. Es esmu dzimusi kristīgā ģimenē, kur tika praktizēta tradicionālā ticība.…