Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina un mīl ar neizmērojamu mīlestību. Es esmu ar jums, lai jūs vestu pa sirds atgriešanās ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nejaušs vēstījums

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2013. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Es jums nesu Miera Karali, lai Viņš jums sniedz savu mieru. Jūs, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Lūgšanas auglis būs redzams to cilvēku sejā, kuri būs izvēlējušies Dievu un Viņa valstību. Es kopā ar savu Dēlu Jēzu jūs visus svētīju ar miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanaiLiecības

MEDŽUGORJES LŪGŠANU TIKŠANĀS PAR MIERU UKRAINĀ

2023. gadā no 22. līdz 25. augustam norisinājās divas Medžugorjes lūgšanu tikšanās par mieru Ukrainā; divi mīlestības pilni, maigi Debesu Mātes apskāvieni visai Ukrainai.

TIKAI KOPĀ AR VIŅU JŪS ATRADĪSIET PATIESU LAIMI

Sveicu jūs, dārgie jaunieši, mani sauc māsa Jūlija, es piedzimu mazā ciematiņā ar nosaukumu Ozornoje Kazahstānas ziemeļos. Mans aicinājuma stāsts ir ļoti vienkāršs un ir tiešā veidā saistīts ar Mariju, Miera Karalieni. Ciematiņu, kurā piedzimu,…

Arhibīskaps Aldo Kavalli, apustuliskais vizitators Medžugorjes draudzē: “ES ARĪ ATGRIEŽOS MEDŽUGORJĒ – TĀ IR ŽĒLASTĪBAS VIETA, KAS MAINA DZĪVI.”

Arhibīskaps Aldo Kavalli, pāvesta pārstāvis Medžugorjē, apustuliskais vizitators ar īpašu lomu Medžugorjes draudzē. Nesen viņš apmeklēja Spāniju, kur sniedza ļoti interesantu radio interviju, kas parāda, cik ļoti arhibīskapu ir aizkustinājusi Medžugorjes žēlastība. Viņš, starp citu,…

ATJAUNOTAIS CILVĒKS

2023. gadā no 21. līdz 26. maijam Medžugorjē norisinājās klusuma, lūgšanas un gavēņa rekolekcijas, kurās piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Ukrainas un Krievijas. Laba vienotības un kopīga prieka pieredze lūgšanā, gavēnī un klusumā – lieliska…