icon_live_stream

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā, kad sātans pļauj dvēseles, lai tās piesaistītu sev, es jūs aicinu pastāvīgi lūgties, lai lūgšanā jūs atklātu mīlestības un cerības Dievu. Bērniņi,  ņemiet rokās krustu! Lai tas jūs uzmundrina – mīlestība vienmēr uzvar, īpaši tagad, kad krusts un ticība tiek atmesti. Lai jūsu dzīve ir atspulgs un piemērs tam, ka ticība un cerība joprojām ir dzīvas un jauna pasaule – miera pasaule – ir iespējama. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nejaušs vēstījums

GADSKĀRTĒJĀ DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS JAKOVAM ČOLO 2019.GADĀ

Vizionāram Jakovam Čolo Dievmāte diendienā parādījās līdz 1998. gada 12. septembrim. Šajā dienā viņa sacīja, ka turpmāk Jakovam parādīsies reizi gadā – 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šogad. Parādīšanās sākās 14.25 un ilga deviņas minūtes. Dievmāte ieradās, turot rokās Bērnu Jēzu, un deva šādu vēstījumu: Mīļie bērni! Šodien, šajā žēlastības dienā, es jūs īpašā veidā aicinu atvērt savu sirdi un lūgt, lai Jēzus stiprina jūsu ticību. Bērni, pateicoties lūgšanai ar sirdi, ticībai un darbam, jūs sapratīsiet, ko nozīmē dzīvot patiesi kristīgu dzīvi. Bieži vien jūsu dzīvi un sirdi, bērni, pārņem tumsa, ciešanas un krusti. Esiet nesatricināmi savā ticībā un nejautājiet “kāpēc”, domādami, ka esat vieni un pamesti. Atveriet savu sirdi, lūdzieties un cieši ticiet, un tad jūsu sirds sajutīs Dieva klātbūtni un to, ka Viņš nekad jūs neatstāj – ka Viņš ik mirkli ir līdzās jums. Ar lūgšanas un ticības starpniecību Dievs atbildēs uz ikvienu jūsu “kāpēc” un visas jūsu ciešanas, tumsu un krustus pārvērtīs gaismā. Paldies jums!

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanaiZiņas

Ziņas

31.STARPTAUTISKAIS JAUNIEŠU LŪGŠANU FESTIVĀLS «MLADIFEST»

31.STARPTAUTISKAIS JAUNIEŠU LŪGŠANU FESTIVĀLS «MLADIFEST» Medžugorje, 01.08. – 06.08.2020. “Nāciet un redzēsiet!” (Jņ 1,39)   SESTDIENA, 01.08.2020. 11.00 – Preses konference (Sv.Jāņa Pāvila II zāle) 17.45 – Mladifest 2020 ziņas. Ziņas tiks translētas Media Mir…

Liecības

ES PIEDEVU, PATEICOTIES MEDŽUGORJEI

Slavēts Jēzus Kristus! Mani sauc Gaļina. Es vēlos dalīties savā pieredzē, kas ir saistīta ar Medžugorji. Medžugorjē esmu bijusi piecas reizes, un katrs brauciens bija neatkārtojams. Pirms pirmā brauciena es izlasīju daudz liecību, iedomājos kaut…

LIECĪBA PAR 33 DIENU SAGATAVOŠANOS SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM

Iesākumā es vēlos no visas sirds jums pateikties par šo vērtīgo 33 dienu sagatavošanos svinīgai sevis veltīšanai Marijai. Lūgšanas un pārdomas deva garīgu stiprinājumu, to saturs bija tik dziļš, ka tas palīdzēja viegli nonākt Dieva…

MEDŽUGORJES PIESKĀRIENS

2006.g. 8. martā, Sieviešu dienā, Kaļiņingradas apgabalā tika saņemta ziņa no Medžugorjes. Dievmāte izgreznoja šo dienu ar šādu ziņu. Caurbraucot no Medžugorjes uz Baltkrieviju un Kaļiņingradu, ieradās tēvs Oļegs, kurš agrāk kalpoja Kaļiņingradas draudzē un…

PANDĒMIJA SIBĪRIJĀ

Es esmu priesteris Ditmars Zaifferts. 18 gadus kalpoju Sibīrijas pilsētā Kuibiševā. Draudze, kurā kalpoju, ir veltīta sv. Pēterim un Pāvilam. Tā ir neliela – apmēram 320 ticīgie. Šī reģiona platība ir 85 000 km2, kas…