Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lai jums sacītu: “Bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās par nākotni un nezaudē cerību.” Jūs esat izredzēti nest prieku un mieru, jo jūs esat mani. Es šeit esmu nākusi, saukta par Miera Karalieni, jo sātans grib nemieru un karu, viņš grib piepildīt jūsu sirdi ar bailēm par nākotni, taču nākotne pieder Dievam. Tāpēc esiet pazemīgi un lūdzieties, un visu uzticiet Visaugstā rokās – Viņam, kas jūs radījis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nejaušs vēstījums

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Es zinu, ka esmu klātesoša jūsu dzīvē un sirdī. Es jūtu jūsu mīlestību, dzirdu jūsu lūgšanas un tās nododu savam Dēlam. Bet, mani bērni, mātes mīlestībā es vēlos būt visu savu bērnu dzīvē. Vēlos ap sevi, zem sava mātes apmetņa, sapulcināt visus savus bērnus. Tāpēc es jūs aicinu un saucu par savas mīlestības apustuļiem, lai jūs man palīdzētu. Mani bērni, mans Dēls ir teicis vārdus “mūsu Tēvs” – mūsu Tēvs, kas esi visur un arī mūsu sirdī, – jo vēlējās jums iemācīt lūgties ar vārdiem un jūtām. Viņš vēlas, lai jūs kļūtu arvien labāki, lai jūs iedzīvinātu žēlsirdīgo mīlestību, kas ir lūgšana un neierobežots upuris par citiem. Mani bērni, sniedziet manam Dēlam mīlestību pret saviem tuvākajiem, sniedziet saviem tuvākajiem mierinājuma un līdzjūtības pilnus vārdus un taisnības darbus. Visu to, ko jūs, manas mīlestības apustuļi, sniedzat citiem, mans Dēls saņem kā dāvanu. Un arī es esmu ar jums tāpēc, ka mans Dēls vēlas, lai mana mīlestība kā gaismas stars atdzīvinātu dvēseles un palīdzētu jums rast mieru un mūžīgo laimi. Tāpēc, mani bērni, mīliet cits citu, esiet vienoti manā Dēlā, esiet Dieva bērni, kuri kopā no visas savas atvērtās un skaidrās sirds izsaka “Tēvs mūsu”. Un nebīstieties! Paldies jums!

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanaiZiņas

Ziņas

33 DIENU SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM 21.04 – 24.05.2021

Slavēts Jēzus Kristus! Dārgie brāļi un māsas, paldies par jūsu liecībām, par iespēju būt garīgi vienotiem 33 dienu laikā, kad mēs gatavojāmies veltīt sevi Jēzum Kristum caur Marijas rokām. Vēlamies paziņot, ka sakarā ar garīgo…

Liecības

ATGRIEŠANĀS PIE PIRMĀS MĪLESTĪBAS

1997. gads uz visiem laikiem ir ierakstīts manā sirdī kā manas atdzimšanas gads Jēzū Kristū. Es piedzīvoju Viņa mīlestību, kas vienā mirklī dziedināja manu slimo dvēseli, atbrīvoja mani no bēdu važām un ieveda Dieva bērna…

MĒS ATNĀCĀM, LAI PIELŪGTU JAUNDZIMUŠO JĒZU

2020. gada Ziemassvētkos (22.-28. decembris) Medžugorjē viesojās svētceļnieku grupa no Ukrainas. 1150 svētceļniekus pavadīja apmēram 60 priesteri. Viņu prieks, smaidi, pateicība un lūgšanas piepildīja kalnus, ielas un baznīcu. Viņi ieradās ar atvērtām sirdīm kā ganiņi…

TIKAI UZTICIETIES VIŅAI..

Lai slavēts Jēzus Kristus! Mani sauc Ļuba. Pagājušā gada ziemā es ciemojos pie Jaunavas Marijas Medžugorjē. Tur man piedāvāja vienu stundu palūgties nepārtrauktajā Rožukroņa lūgšanā par mieru pasaulē un Dievmātes plānu īstenošanos, un es, protams,…

DZĪVE KOPĀ AR MARIJU

Lai top slavēts Jēzus Kristus! Vēlos liecināt par savu dzīvi kopā ar mūsu Debesu Māmiņu Mariju. Manā garīgajā dzīvē attiecības ar Mariju bija vēsas. Jā, es lūdzos Rožukroni, taču tā vairāk bija kā formula, ārēja…