Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jūs svētītu un jums atklātu savu mīlestību, kas ir no Debesīm. Jūsu sirds ilgojas pēc miera, kura pasaulē kļūst aizvien mazāk. Tāpēc cilvēki ir tālu no Dieva un dvēseles – slimas un tuvojas garīgai nāvei. Es esmu ar jums, bērniņi, lai jūs vadītu pa ceļu, kurš ved uz pestīšanu, uz ko Dievs jūs aicina. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

GADSKĀRTĒJĀ PARĀDĪŠANĀS MIRJANAI DRAGIČEVIČAI-SOLDO 2020. GADA 18. MARTĀ

“Mīļie bērni! Mans Dēls, būdams Dievs, vienmēr raudzījās pāri laikam. Es, Viņa Māte, ar Viņa starpniecību raugos laikā. Es redzu skaistas un skumjas lietas. Bet redzu, ka joprojām ir mīlestība un ka ir jādara, lai tā tiktu pazīta. Mani bērni, jūs nevarat būt laimīgi, ja cits citu nemīlat, ja jums nav mīlestības ikvienā situācijā un katrā savas dzīves mirklī. Es, būdama Māte, nāku pie jums mīlestībā, lai palīdzēt jums iepazīt patiesu mīlestību, iepazīt manu Dēlu. Tāpēc es jūs aicinu pastāvīgi atjaunot savas slāpes pēc mīlestības, ticības un cerības. Vienīgais avots, pie kura jūs varat remdēt savas slāpes, ir paļāvība uz Dievu, manu Dēlu. Mani bērni, nemiera un atteikšanās laikā tikai meklējiet mana Dēla Vaigu. Tikai dzīvojiet saskaņā ar Viņa vārdiem un nebaidieties! Lūdzieties un mīliet ar sirsnīgām jūtām, ar labiem darbiem un palīdziet, lai pasaule mainītos un mana Sirds triumfētu. Līdzīgi kā mans Dēls arī es jums saku: mīliet cits citu, jo bez mīlestības nav pestīšanas. Es jums pateicos, mani bērni!”   P.S. Mīļie draugi! Daži no jums, iespējams, jau zina, ka š.g. 18.martā ikgadējās parādīšanās laikā Mirjanai, Dievmāte teica, ka parādīšanās katra mēneša otrajā datumā ir beigušas. Mums visiem tas ir sāpīgi. Tomēr jau no sākuma zinājām, ka šīs...

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanai

Ziņas

Liecības

Es vēlos būt Marijas apustulis

Slavēts Jēzus un Marija! Mani sauc Mareks. Man ir 25 gadi. Apmēram no 12 gadu vecuma es jūtu, ka Jēzus Māte, kas ir arī mana Māte, ved mani aiz rokas pie Sava Dēla. Sākumā tas…

Liecības

Es vēlos būt Marijas apustulis

Slavēts Jēzus un Marija! Mani sauc Mareks. Man ir 25 gadi. Apmēram no 12 gadu vecuma es jūtu, ka Jēzus Māte, kas ir arī mana Māte, ved mani aiz rokas pie Sava Dēla. Sākumā tas…

Atdot sevi Dieva rokās

Slavēts Jēzus un Marija! Mani sauc Františeks. Šogad Medžugorjē man apritēja 61 gads. Mēs ar manu sievu Ivetu kā svētceļnieki braucam uz Medžugorji kopš 1997. gada. Pagājušajā gadā Dievmāte mūs uzaicināja uz kopienu “Marijas Gaisma”.…

UZAICINĀJUMS UZ MEDŽUGORJI MAINĪJA MANU DZĪVI

Dārgie draugi, es vēlos liecināt par to, kāda bija mana dzīve un kā es atklāju, ka Dievs tiešām eksistē. Es nāku no kārtīgas katoļu ģimenes, kurā nebija audzināšanas problēmu. Kad man bija 20 gadi, mana…

MŪSU CEĻŠ VIENAM PIE OTRA, PATEICOTIES MARIJAI

Viņš: Pirmo reizi Medžugorjē biju pirms 10 gadiem. Neskatoties uz to, ka šī vieta uz mani atstāja iesapidu un atgriezties bija iespējams vairākkārt, ilgstoši nejutu vēlmi tur atkal aizbraukt. Tas notika tikai 2017.gada Jaungadā, kad…