Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.aprīlī

“Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus pārveido jaunai atgriešanās un svētuma dzīvei. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nejaušs vēstījums

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2011. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Kopā ar mani pateicieties Visaugstākajam par manu klātbūtni jūsu vidū. Mana sirds ir pilna prieka, redzot to cilvēku mīlestību un prieku, kuri dzīvo saskaņā ar maniem vēstījumiem. Daudzi no jums ir atbildējuši, bet es gaidu un teicos pēc tā, lai visas aizmigušās sirdis pamostos no neticības snaudas. Bērniņi, pietuvojieties vēl vairāk manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs visus varētu vadīt uz mūžīgo dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanaiZiņas

Ikgadējie Dievmātes vēstījumi Mirjanai Dragičevičai-Soldo 18. martā

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Mirjanai Soldo 2023. gada 18. martā

Vizionāre Mirjana Soldo Dievmāti diendienā redzēja no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim, dienai, kurā Jaunava Marija viņai uzticēja desmito, resp., pēdējo, noslēpumu un teica, ka turpmāk Mirjanai parādīsies reizi gadā –…

Liecības

LAIKS NEĀRSTĒ – ĀRSTĒ MĪLESTĪBA

Februārī Medžugorje sagaidīja īpašu svētceļnieku grupu no Ukrainas, tos, kuri karā ir zaudējuši savus tuvākos – dēlus, vīrus, tēvus, brāļus. Katru dienu Marija kā Māte mierināja savainotās sirdis, kas caur asarām atbrīvojās no sāpēm un…

JAUNA DZĪVES LAPPUSE

Slavēts Jēzus Kristus! Mani sauc Tatjana, es esmu no Ukrainas. Vēlos liecināt par Dieva klātbūtni manā dzīvē, ko iepazinu Medžugorjē caur Mariju.

ZIEMASSVĒTKI MEDŽUGORJĒ

Vairāk nekā 2200 svētceļnieku no Ukrainas, pārsvarā sievietes un bērni, ieradās Medžugorjē, lai lūgtos par mieru.

RITA FALSETTO, TĒVA SLAVKO BARBARIČA PALĪDZE

Rita Falsetto palīdzēja tēvam Slavko Barbaričam no 1993. gada līdz viņa nāvei 2000. gadā.