Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna jūs visus aicinu: saņemiet drosmi un lieciniet ar labajiem darbiem, kurus Dievs dara jūsos un ar jūsu starpniecību Esiet priecīgi Dievā. Dariet savam tuvākajam labu, lai jums klātos labi virs zemes, un lūdzieties par mieru, kas ir apdraudēts, jo sātans vēlas karu un nemieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Nejaušs vēstījums

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jūs vadītu pa atgriešanās ceļu, tāpēc ka ar savu dzīvi, bērniņi, jūs varat tuvināt manam Dēlam daudz dvēseļu. Esiet priecīgi Dieva Vārda un mīlestības liecinieki, kuru sirdī ir cerība, kas uzvar jebkādu ļaunumu. Piedodiet tiem, kuri jums dara ļaunu, un ejiet svētuma ceļu. Es jūs vadu pie sava Dēla, lai Viņš jums būtu ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanaiZiņas

Ziņas

LŪGŠANU TIKŠANĀS AR VIZIONĀRU IVANU 2022. GADA 20. SEPTEMBRĪ

2022. gada 20. septembrī Vīnes Sv. Stefana katedrālē notika 15. lūgšanu tikšanās par mieru. Ar savām liecībām uzstājās Čenacolo kopiena, jaunieši ar Medžugorjes pieredzi, Mary’s Meals dibinātājs Magnuss Makfarleins-Barrovs. Odesas-Simferopoles diecēzes bīskaps Ukrainas dienvidos Staņislavs…

Liecības

DIEVS VIENMĒR DOD VAIRĀK

Pirmo reizi par Medžugorji dzirdēju pirms trīspadsmit gadiem no draudzenes, ar kuru ik pa laikam tikos un dalījos priekā par Dieva darbu atklāšanu manā dzīvē. Aicinājums apmeklēt mūsdienīgo Marijas vietu izskanēja manās garīgajās pārdomās, tādēļ…

ZIEMASSVĒTKU DĀVANA PRIESTERIM

Arī priesteri reizēm piedzīvo grūtus brīžus un viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Es vēlos dalīties ar kādu notikumu, ko piedzīvoju pagājušajā gadā. Man ir kāds ļoti labs draugs – mūsu draudzes priesteris, kuru pazīstu 7…

LŪGŠANU UN GAVĒŅA SEMINĀRS

Pēc ilgāka pārtraukuma (26.09.-01.10.21.) Medžugorjes “Miera namā” notika gavēņa, lūgšanu un klusuma seminārs svētceļnieku grupai no Slovākijas. Ņemot līdzi lūgšanu nodomus, jautājumus un šaubas, nenoteiktību un sirds ievainojumus 30 pateicīgi svētceļnieki atbrauca, lai iegremdētos Dievmātes…

KĀ DIEVS DZIEDINĀJA MŪSU LAULĪBU

Mana bērnība bija diezgan laba. Es nāku no daudzbērnu ģimenes, mēs bijām 5 bērni. Mani vecāki bija ticīgi un audzināja mūs reliģiskā garā un mīlestībā uz Dievu. Mēs regulāri gājām uz Svēto Misi un kā…