Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Bērniņi, jūs savā sirdī zināt, ko nepieciešams mainīt, – atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai Svētais Gars mainītu jūsu dzīvi un vaigu šai zemei, kurai nepieciešams atjaunoties Garā. Bērniņi, esiet lūgšana visiem tiem, kuri nelūdzas; esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju; nesiet gaismu šīs nemierpilnās pasaules tumsā! Lūdzieties un pēc palīdzības un aizsardzības vērsieties pie svētajiem, lai arī jūs varētu ilgoties tikai pēc Debesīm un Debesu lietām. Es esmu kopā ar jums un jūs visus aizsargāju, un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz...

Nejaušs vēstījums

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir laiks lūgšanai. Bez Dieva jums nav miera. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties par mieru savā sirdī un ģimenē, lai Jēzus varētu jūsos piedzimt un dāvāt jums savu mīlestību un svētību. Šajā pasaule notiek karš, tāpēc ka sirdis ir naida un greizsirdības pilnas. Jūsu acīs, bērniņi, redzams nemiers, jo jūs neesat ļāvuši Jēzum piedzimt jūsu dzīvē. Meklējiet Viņu, lūdzieties, un Viņš jums dāvās sevi Bērnā, kas ir prieks un miers. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanai


Ziņas

Ziņas

Lekcija 30.05.2020.

Šodien, Vasarsvētku dienā, Baznīcas dzimšanas dienā, Svēto Rakstu lasījumos mēs dzirdam par diviem, šķietami, atšķirīgiem notikumiem no Apustuļu darbiem un Jāņa evaņģēlija. Apustuļu darbos Svētā Gara nosūtīšana aprakstīta kā īpaši pamanāms notikums: skaņa no debesīm,…

Liecības

PANDĒMIJA SIBĪRIJĀ

Es esmu priesteris Ditmars Zaifferts. 18 gadus kalpoju Sibīrijas pilsētā Kuibiševā. Draudze, kurā kalpoju, ir veltīta sv. Pēterim un Pāvilam. Tā ir neliela – apmēram 320 ticīgie. Šī reģiona platība ir 85 000 km2, kas…

“ARĪ TU ESI AICINĀTA!”

“Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām.”…

AR LŪGŠANU UN GAVĒNI VAR APTURĒT NEAUGLĪBAS ĻAUNUMU

Slava Jēzum un Marijai! Viena no 2018. gada pēdējām februāra dienām mūsu ģimenei izrādījās patiesi skumja. Mana māsa jau septiņus gadus bija precējusies, bet just ieņemšanas, grūtniecības un sava bērna piedzimšanas prieku viņai nebija izdevies.…

IR VĒRTS UZDĀVINĀT SAVU DZĪVI DIEVMĀTEI

Mani sauc Karīna, man ir 23 gadi. Pašlaik es dzīvoju Medžugorjē kopienā “Marijas Gaisma”. Kopienā es ierados 2019. gada novembrī ar vienu mērķi – uzdāvināt vienu gadu Dievmātei. Sākumā es nezināju, kas mani sagaida, kā…