1. Galvenā
  2. Terēze Gažiova

Kategorija: Terēze Gažiova

Terēze Gažiova
ESIET GAISMA, MĪLESTĪBA UN MANAS IZSTIEPTĀS ROKAS

ESIET GAISMA, MĪLESTĪBA UN MANAS IZSTIEPTĀS ROKAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. februārī “Mīļie bērni! Lūdzieties un atjaunojiet savu sirdi, lai labais, ko jūs esat sējuši, nestu prieka un vienotības ar Dievu augli. Nezāles ir pārņēmušas daudzas sirdis, un tās ir…

Terēze Gažiova
LAI ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

LAI ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. janvārī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanas laiks.”

Terēze Gažiova
ES JUMS NESU JĒZU

ES JUMS NESU JĒZU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. decembrī “Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš piepildītu jūsu sirdi ar mieru, jo Viņš ir miers. Bērniņi, meklējiet Jēzu savas sirds klusumā, lai Viņš piedzimtu…

Terēze Gažiova
LŪGŠANA PAR MIERU UN LABI DARBI

LŪGŠANA PAR MIERU UN LABI DARBI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī “Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts, tā ka jūsu sirdis, ģimenes un pasaule, kurā nav cerības, izjustu Miera Karaļa gaidīšanas prieku.…

Terēze Gažiova
VEDU JŪS UZ MIERA CEĻU

VEDU JŪS UZ MIERA CEĻU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. oktobrī “Mīļie bērni! Ļaunuma, naida un nemiera vēji pūš pār zemi, lai iznīcinātu dzīvības. Tāpēc Visaugstais mani ir sūtījis pie jums, lai es jūs vadītu uz miera un vienotības…

Terēze Gažiova
LŪGŠANA DIENU UN NAKTI

LŪGŠANA DIENU UN NAKTI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. septembrī “Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz spēcīgu lūgšanu. Modernisms vēlas ienākt jūsu domās un jums nozagt lūgšanas un tikšanās ar Jēzu prieku. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, atjaunojiet savās…

Terēze Gažiova
LŪGŠANA AR SIRDI = DIEVA MĪLESTĪBA

LŪGŠANA AR SIRDI = DIEVA MĪLESTĪBA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina…

Terēze Gažiova
VISAUGSTAIS MANI SŪTA PIE JUMS, LAI ES JŪS MĪLĒTU UN VESTU

VISAUGSTAIS MANI SŪTA PIE JUMS, LAI ES JŪS MĪLĒTU UN VESTU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā “Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem,…

Terēze Gažiova
MĀTE UN PATVĒRUMS

MĀTE UN PATVĒRUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs…

Terēze Gažiova
DIEVAM IR MĪLESTĪBA PRET IKVIENU RADĪBU

DIEVAM IR MĪLESTĪBA PRET IKVIENU RADĪBU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā: “Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam…

Terēze Gažiova
JĒZUS MĪLESTĪBA MŪS PĀRVEIDO

JĒZUS MĪLESTĪBA MŪS PĀRVEIDO

Marijas vēstījumi mūs uzrunā tieši tādā sirds stāvoklī, kādā mēs patreiz atrodamies. Tie vienmēr nes cerību un norāda to virzienu, uz ko mums šobrīd visvairāk ir jākoncentrējas.

Terēze Gažiova
ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

Marija mūs aicina īsi, skaidri un nopietni: “Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.” Šis laiks ir žēlastības pilnais Lielā gavēņa laiks, kad Baznīca aicina uz intensīvu lūgšanu, gavēni, Dieva Vārda lasīšanu un ieklausīšanos tajā.…

Terēze Gažiova
PAZEMĪGI LŪDZIET MIERU

PAZEMĪGI LŪDZIET MIERU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī: “Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz…

Terēze Gažiova
ESIET NEIEROBEŽOTAS MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

ESIET NEIEROBEŽOTAS MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī “Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna…

Terēze Gažiova
ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā “Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un…