Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Es zinu, ka esmu klātesoša jūsu dzīvē un sirdī. Es jūtu jūsu mīlestību, dzirdu jūsu lūgšanas un tās nododu savam Dēlam. Bet, mani bērni, mātes mīlestībā es vēlos būt visu savu bērnu dzīvē. Vēlos ap sevi, zem sava mātes apmetņa, sapulcināt visus savus bērnus. Tāpēc es jūs aicinu un saucu par savas mīlestības apustuļiem, lai jūs man palīdzētu. Mani bērni, mans Dēls ir teicis vārdus “mūsu Tēvs” – mūsu Tēvs, kas esi visur un arī mūsu sirdī, – jo vēlējās jums iemācīt lūgties ar vārdiem un jūtām. Viņš vēlas, lai jūs kļūtu arvien labāki, lai jūs iedzīvinātu žēlsirdīgo mīlestību, kas ir lūgšana un neierobežots upuris par citiem. Mani bērni, sniedziet manam Dēlam mīlestību pret saviem tuvākajiem, sniedziet saviem tuvākajiem mierinājuma un līdzjūtības pilnus vārdus un taisnības darbus. Visu to, ko jūs, manas mīlestības apustuļi, sniedzat citiem, mans Dēls saņem kā dāvanu. Un arī es esmu ar jums tāpēc, ka mans Dēls vēlas, lai mana mīlestība kā gaismas stars atdzīvinātu dvēseles un palīdzētu jums rast mieru un mūžīgo laimi. Tāpēc, mani bērni, mīliet cits citu, esiet vienoti manā Dēlā, esiet Dieva bērni, kuri kopā no visas savas atvērtās un skaidrās sirds izsaka “Tēvs mūsu”. Un nebīstieties! Paldies jums!

Read Previous

MARINKO ŠAKOTAS APSVEIKUMS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKOS

Read Next

ES NESU JUMS MANU DĒLU JĒZU