BŪT STIPRIEM, UZTICĪGIEM UN PASTĀVĪGIEM LŪGŠANĀ

2018. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar savām brūcēm jūs ir izglābis un ar augšāmcelšanos dāvājis jums jaunu dzīvi. Lūdzieties, bērniņi, un nezaudējiet cerību. Lai jūsu sirdī ir prieks un miers, un lieciniet par prieku, ka jūs esat mani. Es esmu kopā ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Lieldienu laiks ir aicinājums uz jaunu dzīvi. Marija mūs aicina dzīvot ar Jēzu, tā atklājot mūsu dzīves jēgu. Tikai dzīvojot ar Viņu, mēs spējam pretoties lieliem kārdinājumiem. Ja mūsu dzīve ir vienota ar Jēzu, tad, lai arī kas notiktu, mēs varam saglabāt mieru un prieku. Ja mēs nemeklējam savas dzīves jēgu Viņā, mēs būsim nervozi, vāji, iznīcināsim sevi un citus, dzīvosim satraukumā un bailēs.
Kad esam atraduši dzīves jēgu, mēs spējam mīlēt, piedot un kļūt par miera un prieka lieciniekiem.
Marija parādās, lai mums atgādinātu: Jēzus patiešām ir augšāmcēlies, Debesis eksistē un mūsu priekšā ir mūžība. Marija nodzīvoja savu dzīvi kopā ar Jēzu. Viņa izturēja visus pārbaudījumus, ticot un cerot labā uzvarai pār ļauno. Kurš gan mums var to iemācīt labāk kā Viņa? Viņa uzticībā uzrunā mūs caur vēstījumiem un norāda mums ceļu:
„Ar Viņu viss ir vieglāk. Arī ciešanas, kas tiek izdzīvotas kopā ar Viņu, vairs nav tik smagas, jo ir ticība, un ticība palīdz ciešanās, bet, ja ticības nav, ciešanas ieved grūtsirdībā. Ciešanas, kas tiek izturētas un veltītas Dievam, ceļ augšup.
Vai gan mans Dēls ar savu ciešanu pilno upuri nav atpestījis pasauli? Es, Viņa Māte, biju kopā ar Viņu sāpēs un ciešanās tieši tāpat kā tagad esmu kopā ar jums visiem.
Mani bērni, es esmu kopā ar jums gan dzīvē, gan sāpēs, gan ciešanās, gan priekā un mīlestībā, tāpēc ceriet. Cerība jums palīdz saprast, ka šeit ir dzīve.
Mani bērni, es vēršos pie jums, mana balss uzrunā jūsu dvēseli, mana Sirds vēršas pie jūsu sirds. Manas mīlestības apustuļi, cik ļoti mana Mātes Sirds jūs mīl. Es tik daudz ko jums gribētu iemācīt.“ Dzīvot ar Jēzu nozīmē sekot Marijai- iet Viņas pēdās un līdzināties Viņai mīlestībā, pastāvīgi būt kopā ar Jēzu un dāvāt sevi tuvākajiem. To vislabāk zina Viņa Māte Marija. 37 gadu garumā, kopš Dievmāte parādās Medžugorjē, Viņa nepārtraukti mums atkārto, kā to sasniegt. Marija paliek uzticīga nodomam, ko Viņai uzticējis Debesu Tēvs. Viņa ved mūs pie Jēzus. Viņa dod mums piecus galvenos vēstījumus:
1. Lūgšana ar sirdi, Rožukroņa lūgšana,
2. Evaņģēlija lasīšana katru dienu,
3. Bieža patiesa grēksūdze,
4. Gavēnis ar maizi un ūdeni trešdienās un piektdienās,
5. Iemīlēt Euharistiju.

“Euharistija ir ticības sirds. Mans Dēls jūs ēdina ar savu Miesu un stiprina ar savām Asinīm. Tas ir mīlestības brīnums – mans Dēls, kas arvien no jauna nāk, būdams dzīvs, lai atdzīvinātu dvēseles,” Viņa sacīja 2018. gada 2. maijā.
Dievs sūta Mariju uz zemi, lai mums palīdzētu. Nav cita izskaidrojuma tam, ka Viņa parādās tik ilgu laiku un nepārtraukti saka: “Dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem.” Viņa ir šeit, lai mūs sapulcinātu un vienmēr būtu ar mums lūgšanā, kā pēc Jēzus nāves Viņa bija kopā ar izbiedētajiem mācekļiem.
Marija mums ir uzticēta šajā tumsas klātajā pasaulē, dzīves grūtību brīžos un ciešanās. Lurdā, Fatimā un citās parādīšanās vietās Viņa mūs aicina bieži lūgties Rožukroni.
Arī Medžugorjē Viņa mums saka – dodu jums visspēcīgāko ieroci pret sātanu. “Bērniņi, lūgšana dara brīnumainas lietas. Kad esat noguruši un slimi un neredzat jēgu savai dzīvei, ņemiet Rožukroni un lūdzieties; lūdzieties, iekams lūgšana kļūst kā priecīga sastapšanās ar jūsu Pestītāju. Esmu ar jums, aizbildinu un lūdzos, bērniņi, par jums.”… „Lūdziet, lai jūs varētu kļūt par dievišķās gaismas apustuļiem šajā tumsas un bezcerības laikā. Šis ir laiks, kad jūs tiekat pārbaudīti. Ar rožukroni rokās un mīlestību sirdī ejiet kopā ar mani. Es jūs vedu uz mana Dēla augšāmcelšanos.“ … „Dievs ir sūtījis Mani, lai es būtu pie jums un jums palīdzētu. Ja vēlaties, ņemiet Rožukroni. Rožukronis vien var veikt brīnumus pasaulē un jūsu dzīvē”.
Marija zina, ka mēs ar prieku klausāmies tajā, par kuru zinām, ka Viņš mūs mīl. Tikai mīlestība var palīdzēt pieņemt to, ko mums piedāvā mīļotais cilvēks. Tādēļ Viņa aicina lūgt Dieva mīlestības pieredzi un saka: “Es esmu kopā ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību.”
Īpaši maijā pieņemsim Viņas mātes padomus, jo šis mēnesis īpašā veidā pieder Marijai. Lūdzoties Rožukroni, satversim Marijas roku un kopā ar Viņu vienmēr paliksim lūgšanā, gaidot Dieva mīlestības uzvaru it visā, par ko lūdzam kopā ar Viņu.

Lūgšana: Marija, kopā ar Tevi vēlamies dzīvot jaunu dzīvi – dzīvi kopā ar Jēzu. Tu saki: „Kad virs zemes sāk izzust mīlestība, kad netiek atrasts pestīšanas ceļš, es, Māte, nāku jums palīdzēt iepazīt īsto ticību, kas ir dzīva un dziļa, un patiesi mīlēt.“ Mīlot Tavus miera plānus, šo maija mēnesi dāvājam Tev. Pārveido mūs savā sirdī. Lai Tava mīlestība veido mūs par Taviem apustuļiem – pazemīgiem, priecīgiem, cerību nesošiem. Kopā ar Tevi mēs vēlamies palikt uzticīgi un pastāvīgi lūgšanā. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

Read Next

AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU