Starptautiskās tikšanās Medžugorjē

STARPTAUTISKĀS GARĪGĀS

ATJAUNOŠANĀS DIENAS MEDŽUGORJĒ

2020.GADĀ

Mīļie draugi, aicinām jūs piedalīties
Starptautiskajās garīgās atjaunošanās dienās,
kas ikgadu notiek Medjugorjē. Šogad to devīze ir:

„Nāciet un skatieties!“ (Jņ 1, 39).

27.Garīgās atjaunotnes dienas tiek pārceltas. Jauni datumi tiks paziņoti. Paldies par sapratni! –> 27. Starptautiskās garīgās atjaunošanās dienas svētceļojumu organizatoriem, Miera centru un Medžugorjes lūgšanu un labdarības grupu vadītājiem

20. – 23.05. –> 8. Starptautiskās garīgās atjaunošanās dienas Dzīvības aizstāvībai (ārstiem un medicīnas darbiniekiem, tiem, kas aizsargā dzīvību; aizlūgums par tiem, kas zaudēja bērnu, kurus ievainojusi apzināta vai negribēta grūtniecības pārtraukšana; laulātajiem, kuri vēlas bērnus, kustības „Par Dzīvību“ dalībniekiem, tiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, vientuļajiem vecākiem, sievietēm gaidībās)

14.06. – 17.06. –> 9. Starptautiskā tikšanās bērniem ar attīstības traucējumiem un cilvēkiem ar invaliditāti

06.07. – 11.07. –> 25. Starptautiskās garīgās atjaunošanās dienas priesteriem

01.08. – 06.08. –> 31. Jauniešu festivāls “Mladifest”

07.10. – 10.10. –> 21. Starptautiskās garīgās atjaunošanās dienas laulātajiem pāriem

KLUSUMA, LŪGŠANAS UN GAVĒŅA REKOLEKCIJAS grupām no Latvijas:

25. 10. – 30.10. Kontaktpersona: Aldis Čamāns +371 26544985; e-pasts: aldej@inbox.lv

Sīkāka informācija:
www.medjugorje.lv
e-mail: gospa3@gmail.com

UZ TIKŠANOS!