UZTICIETIES DIEVAM

2018. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no jebkura ļaunuma, kas piezogas un attālina dvēseles no žēlastības un prieka, uz ko jūs visi esat aicināti. Bērniņi, dzīvojiet Debesīs šeit, virs zemes, lai jūs justos labi; un lai Dieva baušļi ir gaisma jūsu ceļā. Es esmu ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Vienā no pēdējiem vēstījumiem Jaunava Marija no jauna atkārto savas parādīšanās iemeslu: “Kad virs zemes sāk izzust mīlestība, kad vairs netiek atrasts pestīšanas ceļš, es, Māte, nāku jums palīdzēt iepazīt īsto patiesību, kas ir dzīva un dziļa, un patiesi mīlēt.”
Gaisma atrodas cīņā starp labo un ļauno. Mēs novērojam to, par ko runā Jaunava Marija, – ļaunums prasmīgi maskējas un aizved dvēseles tālu no žēlastībām un patiesa prieka. Dažreiz mēs kļūstam par dramatisku notikumu lieciniekiem un varam par to lasīt “melnajā” hronikā.
Marija ved mūs pie Dieva. “Kad Marija ir mājās, sātans tur ieiet nevar. Tur, kur ir Māte, nevalda satraukums un tur nav baiļu. Marija ir drošs šķirsts plūdu laikā,” saka pāvests Francisks.
Marijas vēstījumi ir kā ceļa zīmes ceļā pie Dieva. Mēs uzticamies ceļa zīmēm. Ja mēs tām sekojam, brauciens ir drošs. Mēs ticam, ka Marija mums norāda pareizo virzienu un izvedīs mūs caur visbīstamākajiem ceļa posmiem ceļā uz mājām – Debesīm.
Dzīvot saskaņā ar Viņas vēstījumiem nozīmē arī redzēt brīnumus kā Evaņģēlijā.
Arī šīs dienas vēstījumā Viņa mums nesaka neko jaunu. Dievmāte mums atkārto Jēzus mācību, izsakot to saviem mātišķajiem vārdiem. Viņa mūs māca ticēt Dievam, kurš ir mūsu spēks, un dzīvot pēc Viņa baušļiem. Līdzīgi kā to mācīja Jēzus saviem mācekļiem un cilvēkiem, kurus Viņš satika. “…tava ticība tevi ir dziedinājusi!”, “Nebīsties, tikai tici!”, “Lai jums notiek pēc jūsu ticības,”, “…ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, – un tas pārcelsies”.
Atcerēsimies, ko Jaunava Marija mums saka par ticību.
“Atkal no jauna jūs aicinu, lai jūs ticētu. Mana Mātes sirds grib, lai jūsu sirdis būtu atvērtas atgriešanās aicinājumam. Mani bērni, vienīgi ticība spēj jums dot spēku dzīves pārbaudījumos.” 02.10.2008.
“Ar maigumu raugoties uz jums, es izjūtu neierobežotu mīlestību, kas manī nostiprina vēlmi aizvest jūs pie stipras ticības. Stipra ticība sniegs jums prieku un laimi virs zemes un beigās – sastapšanos ar manu Dēlu.” 02.07.2015.
“Es jūs pazīstu; es pazīstu jūsu sāpes un ciešanas, jo arī es esmu klusējot cietusi. Mana ticība man sniedza mīlestību un cerību.” 02.02.2016.
“Mani bērni, savā šīszemes dzīvē iedvesmojieties no mana piemēra. Mana dzīve bija sāpes, klusums un neierobežota ticība un paļāvība uz Debesu Tēvu. Nekas nav nejauši: ne sāpes, ne prieks, ne ciešanas, ne mīlestība. Tās visas ir žēlastības, kuras mans Dēls jums dāvā un kuras jūs ved uz mūžīgo dzīvi.” 02.09.2016.
“Ar Viņu viss ir vieglāk. Arī ciešanas, kas tiek izdzīvotas kopā ar Viņu, vairs nav tik smagas, jo ir ticība, un ticība palīdz ciešanās, bet, ja ticības nav, ciešanas ieved grūtsirdībā. Ciešanas, kas tiek izturētas un veltītas Dievam, ceļ augšup.” 02.03.2018.

Lūgsimies: Marija, ieslēgti Tavā sirdī, mēs jūtamies drošībā. Pilnībā uzticam sevi Tev, īpaši brīžos, kad mūsos pieaug bailes, šaubas, kad neredzam izeju, nāc mums palīgā. Kopā ar Tevi mēs lūdzam stipras ticības dāvanu un uzticēšanos Dievam. Pateicamies Tev, ka Tu pastāvīgi atkārto savu atzīšanos: “Es esmu ar jums un mīlu jūs.” Kopā ar Tevi lūdzam par tiem, kuri to nezina. Āmen.

Terēze Gažiova

 

Read Previous

DODU JUMS SAVU DĒLU

Read Next

DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA