ĻAUJIET DIEVAM JŪS VEST PA ATGRIEŠANĀS CEĻU

2018. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, lūdzieties vairāk, runājiet mazāk un ļaujiet, lai Dievs jūs vada pa atgriešanās ceļu. Es esmu kopā ar jums un jūs mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Jēzus pirmie vārdi Viņa publiskās darbības sākumā bija aicinājums atgriezties un ticēt Viņa vārdam, t.i. Evanģēlijam. Dievmāte šājā vēstījumā aicina mūs ļaut Dievam vest mūs atgriešanās ceļā un dzīves atjaunotnē. Daudzos Savos iepriekšējos vēstījumos pagājušajos gados Viņa mūs aicināja:
„Atgriešanās būs viegla visiem, kuri vēlas to pieņemt. Tā ir dāvana, kas jums jāizlūdz savam tuvākajam… šodien vēlos jūs visus apskaut savā patvērumā un vest pa atgriešanās ceļu. Mīļie bērni, lūdzu jūs, atdodiet Dievam visu savu pagātni, visu ļauno, kas sakrājies jūsu sirdīs… Es esmu kopā ar jums jūsu atgriešanās ceļā… Arī šodien aicinu jūs uz pilnīgu atgriešanos, kas ir grūta tiem, kas nav izvēlējušie Dievu… Aicinu jūs, mīļie bērni, uz pilnīgu atgriešanos Dievā. Dievs var dot jums visu, ko jūs no Viņa gaidāt… Es priecājos par jūs atgriešanos un aizstāvu jūs, pieņemot savā mātes patvērumā… Jūs nevarat teikt, ka esat atgriezušies, jo visai jūsu dzīvei jākļūst par nemitīgu atgriešanos – ik dienu.”
Tie ir tikai daži no Dievmātes aicinājumiem uz atgriešanos. Viņas vēstījumu un aicinājumu par atgriešanos lielākajā daļā uzsvērta savas dzīves izmainīšanas nozīme un nepieciešamība, vai, precīzāk sakot, mūsu skata pievēršana tam, kas vienīgais ir svarīgs un nepieciešams. Tāpēc ir svarīgi, kurp raugās tavas acis un vērsts tavs skatiens. Ir miesas acis, bet ir arī dvēseles acis un sirds acis. Kad atvērsi dvēseles acis, pamanīsi, cik Dievs ir tuvu – tepat, tavā priekšā. Ja ieskatīsies Viņā, Viņa gars un spēks iemājos tevī. Kā saka psalms: «Skatieties, jūs pazemīgie, un priecājieties, jūs Dieva meklētāji! Lai atspirgst jūsu sirds, » (Ps 68(69):33). Tādēļ ir būtiski raudzīties uz to, par ko vēlies kļūt. Svarīgi ieskatīties Jēzū, ko Dievmāte mums dāvā un pie kā mūs ved. Ieskatīties Jēzū nozīmē ieraudzīt visus tos brīnumus, ko viņš ir veicis un var paveikt tevis dēļ. Viņš var darīt tevi par brīvu, priecīgu un piepildītu cilvēku. Tu kļūsti par to, uz ko skaties. Tas ir ceļš uz jaunu dzīvi, ko mums dāvā Dievs.
Atgriešanās ir ceļš, norise. Šajā atgriešanās ceļā jāizmanto kristietības praksē pārbaudīti līdzekļi, kar kuriem mums atgādina Dievmāte savos vēstījumos.
Viens no līdzekļiem ir gavēnis, atturība. Gavēnis palīdz mums sajust Dievu, Viņa tuvumu, tādējādi mēs kļūstam daudz jutīgāki pret garīgo pasauli un Dieva iedvesmām sirdī.
Tāpat palīdz patiesa žēlsirdība. Lai dalītos un atdotu, nepieciešama drosme. Kad atdodi, tu atsakies no kaut kā, ko pats varētu izmantot. Tādā veidā tu nostiprini savu garu un izjūti mīlestību un labestību. Šādi tu sajūti Dieva darbību un to, ka Tevī sāk veidoties kaut kas labs.
Īpaši svarīgi ir lūgties. Lūgšana ir ceļs uz tikšanos ar Dievu. Tādēļ visvarīgākais lūgšanas laikā ir koncentrēties uz to, apzināties, kas esmu es un kas ir Dievs. Lūgšana ir saruna, ne monologs. Lūgšana ietver sevī ne vien to, ko vēlamies pateikt Dievam, bet arī tā uzklausīšanu, ko Dievs vēlas pateikt mums.
Tas nozīmē arī ļaut Dievam vest mūs atgriešanās ceļā, piedalīties šajā norisē, nenogurstoši sekot Viņam. Tikai tā mēs varam piedzīvot dzīves pilnību, uz kuru mūs aicina Dievmāte šajā vēstījumā.

Lūgšana: Visvētākā Jaunava Marija, Tu pati esi devusies uz priekšu ticības ceļā. Visu, ko piedzīvoji kopā ar Dievu, visas grūtības, sāpes un prieku, Tu izdzīvoji ticībā, ne tikai vērojot. Tādēļ Tu esi svētīga, jo ticēji. Tādēļ Tu esi Māte, ka biji nesatricināma pat vissmagākajos brīžos Sava Dēla krusta pakājē Golgātas kalnā. Tieši šeit, Golgātā, Tu kļuvi par ikviena cilvēka Māti. Tu kā Māte esi kopā ar mums nepārtraukti – sauc, iedrošini, atbalsti mūs, Savus bērnus, lai mēs beidzot atvērtu savas sirdis un kļūtu par atgriešanās cilvēkiem. Savā aizbildniecībā palīdzi mums nopietni attiekties pret Jēzus, Tava Dēla un Mūsu Pestītāja, vārdiem. Palīdzi visiem un jo īpaši tiem, kas attālinājušies no patiesā dzīvības avota Dieva, atrast ceļu, lai satiktos ar Dievu, Kurā ir visa dzīvības pilnība. Āmen.

tēvs Ljubo Kurtovičs, OFM

Read Previous

ŠEIT, MEDŽUGORJĒ, ES SATIKU MARIJU UN VIŅA ATVEDA MANI PIE TĒVA

Read Next

PATEICOS JAUNAVAI MARIJAI