ES JŪS AICINU – VĒL NAV PAR VĒLU

2018. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī daba jums sniedz savas mīlestības zīmes, dāvājot jums savus augļus. Arī jūs ar manu atnākšanu esat pārpilnībā saņēmuši dāvanas un augļus. Bērniņi, to, cik jūs esat atbildējuši uz manu aicinājumu, Dievs zina. Es jūs aicinu – vēl nav par vēlu, izvēlieties svētumu un dzīvi ar Dievu žēlastībā un mierā. Dievs jūs svētīs un dos jums simtkārtīgi, ja Viņam uzticēsieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Jēzus mīl dabu. Viņš ar prieku stāstīja piemērus no dabas – runāja līdzībās. Vedot mūs pie Jēzus, Marija to zina. Arī Viņa mūs māca dabā atklāt Dieva mīlestību. Savos vēstījumos Viņa saka: “Arī šodien jūs aicinu, lai uzlūkojot dabas krāsainību, jūs slavētu Dievu Radītāju. Pat caur katru vismazāko ziediņu Radītājs runā par savu brīnišķo skaistumu un par mīlestības dziļumu, kurā jūs esat radīti. Bērniņi, lai lūgšana plūst no jūsu sirds kā svaigs ūdens no dzidra avota. Lai kviešu lauki jums stāsta par Dieva žēlsirdību attiecībā uz katru radību. Tādēļ atjaunojiet lūgšanu pateicībā par visu, ko Dievs jums dod” (25.08.1999.).
Rudenī novācot ražu, mēs esam pateicīgi Dievam, ka Viņš mūs ir svētījis. Marija mums saka: “…jūs ar manu atnākšanu esat pārpilnībā saņēmuši dāvanas un augļus.”
„Viņas žēlastības pilnā klātbūtne ir visspēcīgākais vēstījums,“ saka tēvs Slavko Barbaričs. Miera Karaliene jau 37 gadus ir šeit kopā ar mums. Dienu no dienas Viņa parādās Medžugorjē. Pateicoties Viņas klātbūtnei, mēs redzam daudz augļu – atgriešanās, dziedināšanas, jaunus aicinājumus un žēlastības darbus visā pasaulē. Ir skaidrs, ka bez Marijas parādīšanās, cilvēki nebrauktu uz Medžugorji. Viņa ir šeit. Viņas žēlastības pilnā klātbūtne ved mūs pie Jēzus, mums atveras acis, mainās mūsu dzīve.
Marijas parādīšanās ir kā magnēts, kas velk dvēseles pie Dieva.
Tas, vai mēs atbildēsim uz Viņas aicinājumu, ir atkarīgs no mums. Atslēga ir mūsu rokās. Viņas vēstījumi, ar kuru palīdzību Marija mūs vada, ir ceļš, izeja, Dieva dāvana. Ja dzīvosim saskaņā ar Viņas vēstījumiem, Dievs mūs svētīs simtkārtīgi. Kāds mācītājs, kurš bieži brauc svētceļojumos uz Medžugorji, saka: „Šo dažu svētceļojuma dienu laikā Marija ņem manu sirdi savā un maina to. Es nezinu, ko Viņa ar to dara, bet mana sirds kļūst savādāka – daudz jūtīgāka, atvērtāka un spējīga vairāk mīlēt.“
Jēzus sacīja: “Ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdīgst un izaug, tā ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus: vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. Un, kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt.” Vēl līdzībā par sējēju Viņš saka, ka ir tādi ,kas sēti labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus.
Marijas aizbildniecībā mūsu sirds kļūst laba un dāsna. Aicinot mūs uz lūgšanu, gavēni, atgriešanos, Euharistiju, Svēto grēksūdzi, Svēto Rakstu lasīšanu, pielūgsmi un strādāšanu pie savas sirds, Jaunava Marija vēlas, lai mūsu sirds atvērtos Diea mīlestībai un ļautu Dievam mūs mainīt. Tā aug mūsu ticība, uzticēšanās Dievam, cerība un mīlestība. Nesot labus augļus, mēs kļūstam par svētību citiem.
„Cik daudz mēs esam atbildējuši aicinājumam, zina tikai Dievs.“ Mums varētu šķist, ka esam atbildējuši. Dievam nekas nav apslēpts. „Vēl nav par vēlu,“ saka Marija. Nekad nav par vēlu atgriezties pie Dieva. Atcerēsimies slepkavu, kurš bija piesists krustā. Savas dzīves pēdējās minūtēs viņš pieņēma lēmumu izvēlēties Jēzu, un viņam tika dāvātas Debesis.
Miera Karaliene saka: „Mani bērni, jūs esat brīvi izvēlēties labu vai ļaunu.“ Būt brīviem nozīmē, ka mēs varam pieņemt lēmumus bez piespiešanas. Lūgšanā mēs varam rast pareizo risinājumu. „Mani bērni, jums ir dota brīvība izvēlēties, tāpēc es kā Māte jūs lūdzu izvēlēties izmantot savu brīvību labajam.“
„Neaizmirstiet, mīļotie bērni, jūsu brīvība ir jūsu vājums, tādēļ sekojiet nopietnībā maniem vēstījumiem.“
Paklausīsim mūsu Debesu Māti un redzēsim Dieva svētību mūsu dzīvē. Oktobra mēnesis ir veltīts Viņai. Ļausimies Marijas vadībai, lūdzoties Rožukroni un izdzīvojot Viņas vēstījumus.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par Marijas klātbūtni mūsu vidū. Sava Svētā Gara spēkā, dari mūs spējīgus pieņemt šo lielo žēlastību un dāvanu. Marija, palīdzi mums atbildēt uz Tavu nemitīgo aicinājumu uz atgriešanos un svētumu. Vienotībā ar Tevi lūdzam svētumu un aizsardzību visai Baznīcai. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

PATEICOS JAUNAVAI MARIJAI

Read Next

IZŠĶIRIETIES PAR SVĒTUMU