1991

1991. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien kā nekad agrāk es jūs aicinu lūgties. Lai jūsu lūgšana ir lūgšana par mieru. Sātans ir stiprs un vēlas iznīcināt ne tikai cilvēka dzīvību, bet arī dabu un planētu, kur jūs dzīvojat. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lai, pateicoties lūgšanai, jūs spētu pasargāt sevi ar Dieva miera svētību. Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jums palīdzētu. Ja jūs tam piekrītat – ņemiet rožukroni! Vienkāršā Rožukroņa lūgšana var darīt brīnumus gan pasaulē, gan jūsu dzīvē. Es jūs svētīju un būšu kopā ar jums, cik ilgi Dievs to vēlēsies. Paldies, ka jūs nebijāt neuzticīgi manai klātbūtnei šeit. Paldies, jo jūsu atbilde kalpo labajam un mieram.

1991. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu izvēlēties Dievu, jo attālināšanās no Dieva ir auglis tam, ka jūsu sirdī trūkst miera. Tikai Dievs ir miers. Tāpēc, personiski lūdzoties, tuvojieties Viņam un pēc tam dzīvojiet mierā, kas valda jūsu sirdī. Tādējādi miers no jūsu sirds kā upe varēs izplūst visā pasaulē. Nevis runājiet par mieru, bet radiet mieru! Es svētīju katru no jums un ikvienu jūsu labo lēmumu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu izdzīvot Jēzus ciešanas lūgšanā un vienotībā ar Viņu. Apņemieties veltīt vairāk laika Dievam, kas jums devis šīs žēlastības dienas. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties un īpašā veidā atjaunojiet savā sirdī mīlestību pret Jēzu. Es esmu kopā ar jums un jūs atbalstu ar savu svētību un lūgšanām. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu: lai jūsu lūgšana ir lūgšana, kas nāk no sirds. Lai ikviens no jums atrod laiku lūgšanai un tādējādi atklāj lūgšanā Dievu. Es negribu, lai jūs runātu par lūgšanu, bet gan lūgtos. Lai katra jūsu diena būtu piepildīta ar pateicības lūgšanu, kurā jūs pateiktos Dievam par dzīvību un visu, kas jums ir. Es negribu, lai jūsu dzīve aizrit sarunās, bet lai jūs godinātu Dievu ar darbiem. Es esmu ar jums un pateicos Dievam par katru mirkli, kas pavadīts kopā ar jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus, kas esat dzirdējuši manu miera vēstījumu, aicinu, lai jūs to nopietni un ar mīlestību īstenotu savā dzīvē. Nav mazums tādu, kas domā, ka viņi daudz darījuši, runājot par vēstījumiem. Taču viņi nedzīvo saskaņā ar tiem. Mīļie bērni, es jūs aicinu tos īstenot savā dzīvē un mainīties, visu negatīvo, kas ir jūsos, pārveidojot pozitīvajā, dzīvībā. Mīļie bērni, es esmu kopā ar jums un gribu ikvienam no jums palīdzēt dzīvot saskaņā ar vēstījumiem un ar savu dzīvi liecināt par Labo Vēsti. Esmu šeit, mīļie bērni, lai jums palīdzētu un jūs vestu uz Debesīm. Debesīs valda prieks, un, ja tas ir jūsos, tad jūs varat piedzīvot Debesis jau tagad. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien, šajā lielajā dienā, ko jūs man esat uzdāvinājuši, es vēlos jūs visus svētīt un sacīt: šīs dienas, kuras esmu kopā ar jums, ir žēlastības dienas. Es gribu jums mācīt svētuma ceļu un palīdzēt iet pa to. Daudzi nevēlas saprast manus vēstījumus un nopietni uztvert to, ko saku. Tāpēc es jūs aicinu un lūdzu: ar savu ikdienas dzīvi lieciniet par manu klātbūtni šeit. Ja jūs lūgsieties, Dievs jums palīdzēs atklāt patieso manas nākšanas šeit iemeslu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties un lasiet Svētos Rakstus, lai ar Svēto Rakstu palīdzību jūs spētu saprast vēstījumu, kas jums tiek dots ar manu parādīšanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties par mieru. Šobrīd miers tiek īpaši apdraudēts, un es jūs aicinu atjaunot savā ģimenē lūgšanu un gavēni. Mīļie bērni! Es gribu, lai jūs apzinātos to, cik situācija ir nopietna, kā arī to, ka tas, kas notiks, daudzējādā ziņā ir atkarīgs no jūsu lūgšanām. Taču jūs lūdzaties maz. Mīļie bērni, es esmu kopā ar jums un jūs aicinu visā nopietnībā lūgties un gavēt kā pirmajās manas parādīšanās dienās. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu lūgties arī šodien – tagad, kad mani nodomi sākuši īstenoties kā nekad agrāk. Sātans ir stiprs un vēlas pilnībā iznīcināt miera un prieka plānu un likt jums domāt, ka mans Dēls nespēj īstenot savus lēmumus. Tāpēc es jūs visus, mīļie bērni, aicinu lūgties un gavēt vēl neatlaidīgāk. Es jūs aicinu uz atteikšanos deviņu dienu garumā, lai tā ar jūsu palīdzību īstenotos viss, ko vēlos paveikt ar noslēpumiem, kuru aizsākums bija Fatimā. Es jūs aicinu, mīļie bērni, apzināties to, cik svarīga nozīme ir tam, ka es šeit nāku, un to, cik situācija ir nopietna. Es gribu glābt visas dvēseles un tās veltīt Dievam. Tāpēc lūgsimies, lai viss, ko esmu sākusi, pilnībā īstenotos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs īpaši aicinu uz lūgšanu un atteikšanos. Sātans kā nekad agrāk vēlas atklāt pasaulei savu apkaunojošo seju, lai pēc iespējas vairāk cilvēku ievestu maldos, tā kā tie ietu grēka un nāves ceļu. Tāpēc, mīļie bērni, palīdziet manai Bezvainīgajai Sirdij, lai tā triumfētu pār grēka pasauli. Es jūs visus lūdzu: lūdzieties un nesiet upurus manos nodomos, lai es varētu tos upurēt Dievam par to, kas ir visvairāk nepieciešams. Aizmirstiet savas vēlmes un lūdzieties, mīļie bērni, par to, ko vēlas Dievs, un nevis par to, ko vēlaties jūs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!

1991. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šoreiz es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties, lai jūs varētu saprast, ko Dievs vēlas jums sacīt ar manu klātbūtni un vēstījumiem, kurus jums sniedzu. Es vēlos jūs arvien ciešāk saistīt pie Jēzu un Viņa caurdurtās Sirds, lai jūs varētu izprast Viņa neizmērojamo mīlestību, kas dāvājusi sevi ikvienam no jums. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lai no jūsu sirds ikvienam cilvēkam pretī plūstu mīlestības straume, arī tiem, kas jūs ienīst un nicina. Pateicoties Jēzus mīlestībai, jūs spēsiet uzvarēt jebkādu postu šajā sāpju pilnajā pasaulē, kurā nav cerības tiem, kas nepazīst Jēzu. Es esmu kopā ar jums un mīlu jūs ar Jēzus neizmērojamo mīlestību. Paldies par visiem jūsu upuriem un lūgšanām! Lūdzieties, un tad es varēšu jums palīdzēt vēl vairāk. Jūsu lūgšanas man ir nepieciešamas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1991. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es jums īpašā veidā nesu mazo Jēzu, lai Viņš jums varētu dāvāt savu miera un mīlestības svētību. Mīļie bērni, neaizmirstiet, ka tā ir žēlastība, ko daudzi cilvēki nesaprot un nepieņem. Tāpēc jūs, kas saucat sevi par maniem bērniem un meklējat manu palīdzību, atdodiet sevi visu. Vispirms dāvājiet savu mīlestību un piemēru savām ģimenēm. Jūs sakāt, ka Kristus dzimšanas svētki ir ģimenes svētki. Tad, mīļie bērni, ierādiet Dievam pirmo vietu savās ģimenēs, lai Viņš jums dāvātu mieru un jūs pasargātu ne vien no kara, bet arī no jebkura sātana uzbrukuma. Ja Dievs ir ar jums, jums ir viss, bet, ja Viņu nevēlaties, jūs esat nožēlojami un apmaldījušies, un nezināt, kura pusē esat. Tāpēc, mīļie bērni, izšķirieties par Dievu, un tad jums būs viss. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

Pārdomas par Dievmātes vēstījumu (25.12.2018)

Read Next

1992