1992

1992. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atjaunot kopējo lūgšanu ģimenēs, lai tādējādi ikviena ģimene kļūtu par mana Dēla Jēzus prieku. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties un centieties veltīt vairāk laika Jēzum, un tad jūs spēsiet saprast un pieņemt visu, arī vissmagākās slimības un krustus. Es esmu ar jums un vēlos jūs uzņemt savā sirdī un pasargāt, taču jūs joprojām neesat par to izšķīrušies. Tāpēc, mīļie bērni, es lūdzu, lai jūs lūgtos un tādējādi ļautu man jums palīdzēt. Lūdzieties, mani mīļie bērniņi, lai lūgšana jums kļūtu par dienišķo maizi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1992. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien kā nekad agrāk es jūs aicinu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, īstenojot tos ikdienas dzīvē. Es esmu nākusi jums palīdzēt, tāpēc aicinu jūs mainīt savu dzīvi, jo jūs ejat pa ceļu, kas ved nelaimē, ved uz bojāeju. Kad aicināju jūs atgriezties, lūgties, gavēt, izlīgt citam ar citu, jūs šos vēstījumus uztvērāt pārāk virspusēji. Jūs sākāt dzīvot saskaņā ar tiem, bet tad pārtraucāt, jo tas jums bija grūti. Nē, mīļie bērni! Ja ir kas labs, tad jums jābūt neatlaidīgiem labajā, nevis jādomā: “Dievs mani neredz, Viņš mani nedzird un man nepalīdz.” Un tā jūs attiecīgā brīža interešu dēļ attālinājāties no Dieva un no manis. Es vēlējos jūs darīt par miera, mīlestības un labestības oāzi. Dievs vēlējās, lai jūs ar savu mīlestību un Viņa palīdzību darītu brīnumus un tādējādi rādītu piemēru. Tāpēc, lūk, ko jums teikšu: sātans spēlējas ar jums un jūsu dvēseli, un es nevaru jums palīdzēt, jo jūs esat attālinājušies no manas Sirds. Tāpēc lūdzieties, dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem, un tad jūs redzēsiet Dieva mīlestības brīnumus savā ikdienas dzīvē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1992. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Karu var pārtraukt tikai ar lūgšanu un gavēni. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvi lieciniet par to, ka jūs esat mani un piederat man, jo sātans šajās nemierpilnajā dienās vēlas ievest maldos pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc es jūs aicinu nostāties Dieva pusē, un Viņš jūs sargās un jums norādīs, kas darāms un kāds ceļš ejams. Visus, kas man ir sacījuši “jā”, es aicinu atjaunot savu veltīšanos manam Dēlam Jēzum un Viņa Sirdij, un man, lai kļūtu par vēl iedarbīgākiem instrumentiem, kurus varam likt lietā, lai veicinātu mieru šajā nemierpilnajā pasaulē. Medžugorje jums visiem ir zīme un aicinājums lūgties un izdzīvot šīs žēlastības dienas, kuras Dievs jums dāvā. Tāpēc, mīļie bērni, šo aicinājumu lūgties uztveriet nopietni. Es esmu kopā ar jums, un jūsu ciešanas ir arī manas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1992. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien vēlos jums sacīt, ka esmu kopā ar jums arī šajās satraukuma pilnajā dienās, kad ļaunais gars grib iznīcināt visu, ko mans Dēls Jēzus un es veidojam. Īpaši viņš grib iznīcināt jūsu dvēseli, vēlas cik vien iespējams jūs attālināt no kristīgās dzīves un baušļiem, kurus Baznīca aicina ievērot. Ļaunais gars grib iznīcināt visu, kas jūsos un ap jums ir svēts. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs spētu saprast visu to, ko Dievs jums sniedz ar manu atnākšanu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1991

Read Next

1993