NESIET MIERU

2018. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, kas ir Miera Karalis. Viņš jums dāvā mieru, un, lai šis miers nebūtu tikai jums, nesiet, bērniņi, to priekā un pazemībā citiem. Es esmu kopā ar jums un aizlūdzu par jums šajā žēlastības laikā, ko Dievs jums vēlas dāvāt. Mana klātbūtne šeit ir mīlestības zīme, kamēr es esmu kopā ar jums, lai jūs aizsargātu un vadītu uz mūžību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Dievs, tāpat kā mēs, nāca uz Zemi caur Māti.
“Domājot par jaundzimušo, mēs nevaram nedomāt par viņa māti. Mēs nevaram apciemot bērnu, neapciemojot viņa māti. Parasti cilvēka dzīvē bērns var ienākt šajā pasaulē tikai caur māti.” G.K.Čestertons
Vērojot bērnu mātes rokās, mēs varam daudz ko iemācīties. Piemēram, kā Dievs redz Jaunavas Marijas lomu un mūsu attieksmi pret Viņu. Dievmātes vēstījumos bieži izskan vārdi: “pilnīgi atdodieties man; kurš gan jūs saprastu labāk, kā Māte: Es nāku, lai jums palīdzētu; atdodiet man visu.”
Pats dievs nebaidījās sevi pilnībā nodot Jaunavai Marijai.
Arī šajos Ziemassvētkos, Viņa mums atkārto to, ka mūsu sirds miers ir Viņas mātišķajos apskāvienos. Tajos ir Viņas Dēls Jēzus – Miera Princis. Marijas uzdevums ir vest mūs pie Viņa un palīdzēt Viņu pieņemt. Tajā pašā laikā Viņa uztic mums svarīgu misiju: “Viņš jums dāvā mieru, un, lai šis miers nebūtu tikai jums, nesiet, bērniņi, to priekā un pazemībā citiem”. Viņa neatstāj Jēzu tikai sev. Tas nozīmē, ka arī mēs esam aicināti līdzināties Viņai. Sekojot Marijas piemēram, priekā un pazemībā nest mieru citiem. Mēs esam aicināti būt par miera nesējiem.
“Es jūs aicinu, lai jūs ar savu mieru palīdzētu citeim redzēt mieru un sākt to meklēt. Dārgie bērni, jūs esat pilni mierā un pat nespējat saprast, ko tas nozīmē nemiers. Tādēļ es aicinu, lai jūs ar lūgšanu un savu dzīvi palīdzētu izskaust cilvēkos visu ļauno un atmaskotu krāpšanu, kādu izmanto sātans. Lūdzieties, lai patiesība valdītu visās sirdīs,” Viņa sacīja 25.09.1986.
Mēs nespējam dāvāt mieru, ja neesam to saņēmuši. Marijas skolā mēs mācāmies, ka vienmēr ir nepieciešams sākt ar sevi. Vispirms, tie esam mēs, kuriem ir jācenšas dzīvot mierā. Sirds mieru mēs iegūstam lūgšanā. “Šodien es jūs aicinu pieņemt lēmumu izvēlēties Dievu, jo attālināšanās no Dieva ir nemiera auglis jūsu sirdīs. Dievs ir miers, tādēļ tuvojieties Viņam personīgā lūgšanā un piedzīvojiet mieru jūsu sirdīs. Tad jūsu sirds miers kā upe tecēs visā pasaulē. Nerunājiet par mieru, bet radiet mieru!”
Visbiežāk sastopamā lūgšanas definīcija – satikšanās ar Dievu. Viņš mūs maina un piepilda ar mieru. Mēs esam aicināti katru dienu pārdomāt Jēzus vārdus Evaņģēlijā un dzīvot saskaņā ar tiem. Viņa vārdi nes mums mieru. Kurš gan mums to var iemācīt labāk kā Jēzus Māte, kurā Viņa vārds tapa miesa?
Medžugorjes svētceļnieku pirmie soļi ved viņus pie biktskrēsla. Medžugorji sauc par “pasaules grēksūdzes vietu”. Mēs nespējam iegūt mieru, kad esam grēkā, konfliktā ar Dievu, saviem tuvākajiem un sevi pašu.
“Bērniņi, jums neizdosies iegūt mieru, ja jūs nebūsit mierā ar Jēzu. Tādēļ es jūs aicinu uz grēksūdzi, lai Jēzus būtu jūsu patiesība un miers.” “Jūs nespējat iegūt mieru, ja jūsu sirds nav mierā ar Dievu.”
Pirmais Jaunavas Marijas vēstījums Medžugorjē bija: “Miers, miers, miers! Lai valda miers starp Dievu un cilvēku un starp cilvēkiem. Lūdzieties un gavējiet, ar lūgšanu un gavēni var apturēt karus.”
Gavēnis ar maizi un ūdeni ir spēcīgs līdzeklis, ar kura palīdzību mēs varam izlūgt miera žēlastību. “Kā jau jums sacīju, bērniņi, tā atkārtoju atkal, vienīgi ar lūgšanu un gavēni pat karus var apturēt. Miers ir dārga Dieva dāvana. Meklējiet, lūdziet un jūs iemantosit mieru. Sludiniet mieru un nesiet mieru jūsu sirdīs. Rūpējaties par mieru tāpat kā par kādu ziedu, kam jādod ūdens, gaisma un delikāta kopšana. Esiet tie, kuri nes mieru citiem. Esmu ar jums un aizbildinu par jums.”(25.02.2003)
Kāds kareivis, kurš piedzīvojis kara šausmas, Medžugorjē jautāja vizionāram: “Kāda jēga ir tam, ka es ēdīšu tikai maizi un dzeršu tikai ūdeni?” Viņš atbildēja: “Es tam ticu, jo to ir sacījusi Jaunava Marija.” Gavēnis dāvā mums iekšēju brīvību un mieru, atbrīvo un tuvina mūs Jēzum. Ar lūgšanu un gavēni mēs varam kļūt par miera pārvaldniekiem.
Visnozīmīgākais brīdis mūsu dzīvē, uz ko mūs ved Jaunava Marija, ir Svētā Mise. Viņas vēstījumos lasām: “Svētā Mise lai kļūst jums par dzīvi. Kad jūs katru dienu izdzīvosit Svēto Misi, jūs sajutīsit nepieciešamību pēc svētuma un augsit ticībā.” Vērojot svēto dzīves, mēs varam pārliecināties par to, ka ir iespējams kļūt par miera nesējiem. Viņi centās vispirms mīlēt Dievu. Sadarbībā ar Dievu svētie bija tie cilvēki, kuri visur aiz sevis atstāja miera pēdas.
«Mana klātbūtne šeit ir mīlestības zīme, kamēr es esmu kopā ar jums, lai jūs aizsargātu un vadītu uz mūžību», šīs dienas vēstījumā apgalvo Jaunava Marija. Atdosim sevi Viņas aizsardzībā un vienotībā ar Viņu lūgsim dārgo miera dāvanu visai pasaulei.

Lūgšana: 
Debesu Tēvs, pateicamies par Tavu mīlestības zīmi, kad Tu sūti uz Zemi Mariju un Viņas miera vēstījumu. Mūsu Māte, Miera Karaliene, bērna uzticībā pilnībā atdodam sevi Tev. Uzticam Tev visu to, kas laupa mums mieru. Kopā ar Tevi lūdzam par mūsu tuvākajiem, kuri meklē mieru, izvēloties nepareizus ceļus. Kopā ar tevi lūdzam par šo pasauli un Tavu miera plānu īstenošanos. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

VADLĪNIJAS UN INFORMĀCIJA SVĒTCEĻNIEKIEM

Read Next

MONS. HENRIKS HOSERS PAR MEDŽUGORJI: “ŠIS IR ATGRIEŠANĀS LAIKS UN VIETA. ŠEIT MĒS PIEDZĪVOJAM JAUNU EVAŅGELIZĀCIJU”