DIEVMĀTES LŪGŠANAS SKOLA

Pirmā lūgšana, kuru mēs,vizionāri, bet pēc tam arī visi klātesošie kopā ar Dievmāti sākām apgūt, bija septiņas reizes atkārtotā – Tēvs mūsu…, Esi sveicināta Marija…, Gods lai ir Tēvam… un ticības apliecinājums. Šo lūgšanu mēs ar prieku arī turpinājām katru vakaru, pēc svētās Mises uz ceļiem, pateicībā par Viņas klātbūtni mūsu vidū.

ROŽUKRONIS
Pamazām Dievmāte ieteica un iedrošināja mūs lūgt Rožukroni, viņas pašu mīļāko lūgšanu. Iedvesmoti mēs lūdzāmies priecīgo, sāpīgo un augstās godības daļu, bet mazliet vēlāk viņa lūdza arī ceturto – gaismas daļu, kuru ieviesa Jānis Pāvils II, lai mēs iedziļinātos šajā lūgšanā un izdzīvotu Jēzus dzīvi. Nepagāja ilgs laiks, kā Dievmāte aicināja mūs lūgt visu rožukroni nu jau katru dienu.

SVĒTIE RAKSTI, KRUSTS, SVĒTĪTI PRIEKŠMETI
Dievmāte ieteica savās mājās un ģimenēs redzamā vietā novietot Svētos Rakstus un tos lasīt. Atceros – kad viņa to pateica, katrs no mums vizionāriem, tos nopirka un sāka lasīt. Kur vien mēs dotos – uz parādīšanās kalnu vai Križevac, mēs ņēmām tos līdzi un, sagatavojušies, lasījām, bet izlasot psalmus, priecājāmies lūgšanā Dievam. Vēl Dievmāte lūdza mūs novietot mājās, redzamā vietā, krustu. Viņa arī norādīja, lai mēs vienmēr savā tuvumā turētu svētītus priekšmetus, kā zīmi tam, ka piederam viņai. Tā ar medaljonu, rožukroņu un krusta palīdzību mēs sākām liecināt, ka esam kristieši, ka Dievs un Dievmāte mums ir pirmajā vietā.

KOPĀ AR MARIJU MĒS IEMĪLĒJĀM JĒZU
Pēc tam Dievmāte mūs aicināja un iedvesmoja savās draudzēs un ģimenēs veidot lūgšanu grupas. Un tā, kopā ar Dievmāti mēs augām savā kristīgajā dzīvē – viņa mūs vadīja.
Laikam ejot viņa aicināja mūs ik dienas lūgties trīs stundas. Kad viņa izteica šo vēlmi, mēs atbildējām, ka tas ko viņa lūdz ir drusku par daudz – mēs nespējam lūgties tik daudz, – bet viņa pasmaidīja un teica: kad jūsu ģimeni apciemo mīļš draugs, jūs neskatieties cik ilgi viņš paliek, cik daudz laika jūs kopā pavadiet. Lai Jēzus kļūst par šo jūsu mīļo draugu.
No tā brīža mēs uzsākām daudz dziļāku dzīvi kopā ar Jēzu, iemīlējām Viņu ar Marijas palīdzību, sākām sekot viņas vēstījumiem un izdzīvot to, ko Dievs ar Marijas starpniecību no mums gaida.

VISSVĒTĀKA SAKRAMENTA PIELŪGSME – ADORĀCIJA
Mēs sekojām Dievmātes vēstījumiem un sākām liecināt ar savu dzīvi. Viņa vēlējās, lai mēs pielūgtu Jēzu Vissvētākā Sakramenta adorācijā, un sākām to regulāri darīt. Vispirms lūgšanu grupā adorācijas laikā pateicāmies par to, ko Dievs dara ar Marijas starpniecību. Tāpat pateicāmies par to, ko Dievs dara caur visiem tiem, kas šeit atbrauc un piedzīvo atgriešanos.

DIEVMĀTE NAV NOGURUSI
Katras parādīšanās laikā es lūdzu Dievmāti par visiem cilvēkiem, it īpaši par jauniešiem un visiem, kuri atbraukuši uz Medžugorji, lai viņi tiktu glābti, lai izšķirtos savā dzīvē izvēlēties svētumu tā, kā to izdarīja svētais Francisks, kurš bija īpašs Augšāmcelšanās prieka liecinieks.
Mēs bieži sastopam tik daudz jaunu cilvēku, kuri garīgi ir miruši, jo izvēlējušies nezin ko, sev par ļaunu. Dievmāte iedrošina mūs liecināt ar izpratni, ka Jēzus mira pie krusta par mums, liecināt par Augšāmcelto.
Kaut arī parādīšanās turpinās jau tik daudz gadu, viņa nav nogurusi. Viņa grib, lai mēs būtu viņas izstieptās rokas, izplatītu viņas vēstījumus. Tāpēc viņa saka: Dārgie bērni, es aizbilstu par ikvienu no jums Savam Dēlam. Atgriezieties un pievērsieties Dievam. Un šodien Dievmāte turpina teikt: Dārgie bērni, es esmu jūsu Māte, es mīlu jūs. Izmantojiet šo žēlastības laiku.
Katru dienu viņa virza mūs uz to, lai mēs izlemtu izvēlēties mūžīgo dzīvi, izlemtu izvēlēties Dievu. To pašu no mums gaida arī viņas Dēls Jēzus.

Marija Pavloviča-Lunetti,

avots: www.medjugorje-info.com

Read Previous

ES JŪS AICINU KĀ MĀTE

Read Next

KLUSUMA UN LŪGŠANAS LAIKS