ESIET MĪLESTĪBA UN LŪGŠANA

SONY DSC

2019. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks, žēlsirdības laiks ikvienam no jums. Bērniņi, nepieļaujiet, ka jūsos un ap jums valda naida un nemiera vējš. Jūs, bērniņi, esat aicināti būt par mīlestību un lūgšanu. Sātans vēlas nemieru un sajukumu, bet jūs, bērniņi, esiet augšāmceltā Jēzus prieks – Viņa, kas nomira un augšāmcēlās par ikvienu no jums. Viņš uzvarēja nāvi, lai jums dāvātu dzīvi – mūžīgo dzīvi. Tāpēc, bērniņi, lieciniet un esiet lepni par to, ka Viņā esat augšāmcēlušies. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Mēs esam Lieldienu laikā – žēlastības un žēlsirdības laikā. Mēs priecājamies par Dieva uzvaru. Visās baznīcās skan priecīgs: “Kristus ir augšāmcēlies!” Tomēr Miera Karaliene mūs brīdina, lai mēs nepieļautu, ka mūsos un ap mums valdītu naida un nemiera vējš. Viņa brīdina arī par to, ka sātans vēlas nemieru un sajaukumu. Ir ļoti svarīgi zināt, kas notiek, no kurienes nāk ļaunums un svarīgi nosaukt to vārdā. Reizēm ļaunums var radīt lielu troksni.

Mīlestība ir klusa, tā nerada troksni, taču tas nenozīmē, ka tās nav. Mīlestība ir stiprāka par ļaunumu. Kā pierādījums tam ir Jēzus augšāmcelšanās. Jaunava Marija vērš mūsu skatienu uz šo mērķi.
“Jūs, bērniņi, esat aicināti būt par mīlestību un lūgšanu.” Šodien tādā veidā Viņa mūs māca neieslīgt mūsu problēmās, bet gan uzticēt tās Dievam. Vairāk paļauties uz Viņu.

Sv. Faustīnei Kungs Jēzus teica: “Ja dvēsele ir pilna tīras mīlestības uguns uz Mani, tad visas grūtības izgaist kā migla saules staros. Tādu dvēseli cenšas neaizskart un tās pretinieki baidās, jo jūt, ka šī dvēsele ir stiprāka par visu pasauli…”

Šo vārdu gaismā mēs varam uzlūkot Jēzus un Marijas dzīves, kā arī to svēto liecības, kuri seko viņiem. Neskatoties uz visām grūtībām un kārdinājumiem, nemainīgs paliek tas, ka ar lūgšanu un mīlestību mēs gūstam uzvaru pat tad, kad cilvēciski mums tas šķiet neiespējami. Miera Karalienes vēstījumos mēs bieži dzirdam, ka mūžīgo dzīvi var sasniegt ar mīlestību un lūgšanu.

“…Lūdzieties un mīliet, mīļie bērni! Ar mīlestību jūs spēsiet paveikt neiespējamo…. Es zinu, ka jums tas ir grūti, tāpēc ka redzat ap sevi aizvien vairāk tumsas. Mani bērni, tā ir jākliedē ar lūgšanu un mīlestību. Tas, kurš lūdzas un mīl, nebaidās, jo viņam ir cerība un žēlsirdīgā mīlestība, viņš redz gaismu un manu Dēlu…. Mana mātes sirds vēlas, lai jūs, manas mīlestības apustuļi, būtu kā gaismiņas šajā pasaulē. Ienesiet gaismu tur, kur vēlas valdīt tumsa, un ar savu lūgšanu un mīlestību rādiet īsto ceļu, lai glābtu dvēseles. … Jūsu lūgšanu un mīlestības rezultātā pasaule nostāsies uz labāka ceļa un tajā sāks valdīt mīlestība…. Esiet lūgšana un mīlestība visiem tiem, kuri ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības…. Ar mīlestību jūs sasniegsiet visu, pat to, ko uzskatāt par neiespējamu…. Tikai ar mīlestību un lūgšanu, bērniņi, varēsiet izdzīvot laiku, kurš jums dots priekš atgriešanās.”

Jaunava Marija mūs aicina lūgt Dieva mīlestības dāvanu. Kad mums ir Dieva mīlestība, mums ir viss.
Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem mīlestības himnu noslēdz ar vārdiem: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.”

Reiz, kad vizionārei Marijai jautāja, kurš ir Jaunavas Marijas visskaistākais vēstījums, viņa atbildēja: “Es dodu tev savu mīlestību, lai tu to dotu citiem!” Bet šis ir arī vissarežģītākais vēstījums: “Visskaistākais dzīvē ir piedzīvot Jaunavas Marijas mīlestības skaistumu un apzināties, ka tā ir dāvana. Bet, kad es cenšos mīlēt citus cilvēkus un dāvāju viņiem šo mīlestību, tas ir tik grūti. Man bieži ir kauns, jo mana mīlestība salīdzinājumā ar Dievmātes mātišķo mīlestību ir nepilnīga. Katru dienu es lūdzos, lai arvien vairāk un vairāk atklātu Marijas mīlestību un spētu to dāvāt ikvienam cilvēkam. Es lūdzu par to, lai citi cilvēki spētu sajust šo mīlestību un izplatīt to tālāk.”
Lai Jaunava Marija mūs iedvesmo Dieva mīlestībai! Lūgšanā vienoti ar Mariju mēs varam apturēt ļaunumu.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev, ka mēs varam piedzīvot Tavu mīlestību arī caur Jaunavas Marijas parādīšanos. Pateicamies par visiem tiem, kuri Viņas aizbildniecībā atvēra savas sirdis un sāka mīlēt un lūgties. Arī šodien, vienoti lūgšanā ar Mariju, mēs lūdzam: dāvā mums Savu mīlestību! Lai tur, kur valda naida un nemiera vējš, augšāmceļas Tava mīlestība. Lai Tava mīlestība triumfē. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ES TIKAI GRIBĒJU PIEPILDĪT DIEVA GRIBU

Read Next

ŠIS IR ŽĒLSIRDĪBAS LAIKS IKVIENAM NO MUMS