ESIET MANAS IZSTIEPTĀS ROKAS

2019.gada 25.jūnijā
Mīļie bērni! Es pateicos Dievam par ikvienu no jums. Īpašā veidā, bērniņi, es jums pateicos par to, ka esat atbildējuši uz manu aicinājumu. Es jūs gatavoju jauniem laikiem, lai jūs būtu stipri ticībā un neatlaidīgi lūgšanā, tā ka Svētais Gars varētu darboties ar jūsu starpniecību un atjaunot zemes vaigu. Es kopā ar jums lūdzos par mieru, kas ir visdārgākā dāvana, kaut arī sātans vēlas karu un naidu. Jūs, bērniņi, esiet manas izstieptās rokas un lepni ejiet ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Ar pateicību un prieku esam nosvinējuši Dievmātes parādīšanos Medžugorjē trīsdesmit astoto gadadienu. Šajā laikā uz Dieva lielo mīlestības un žēlastības okeānu plūda svētceļnieku straumes no visām pasaules valstīm. Visam šeit notiekošajam ir viens iemesls: Debesu Tēvs ļauj Marijai nākt un būt starp mums, lai palīdzētu mums atvērt sirdis un pieņemt Viņa mīlestību. Pateicoties Viņas klātbūtnei, mēs esam kļuvuši par lieciniekiem dažādiem brīnumiem – atgriešanās, jauniem aicinājumiem, dziedināšanām, lielu humāno projektu uzsākšanai un labā izplatīšanai visā pasaulē.

Marija ir pateicīga par katru no mums un par to, ka esam pieņēmuši Viņas aicinājumu. Katrs ir nozīmīgs tajā Dieva nodomā, ko Viņš īsteno caur Mariju: “… bez jums, mani bērni, es neko nespēju. Saskaņā ar Dieva gribu es jūs izraugos un jūs stiprinu ar Viņa spēku; kopā ar Viņu es jūs izvēlos būt par Viņa mīlestības un gribas apustuļiem,” savos vēstījumos saka Dievmāte.

Mēs parasti pateicamies tikai tad, kad viss ir izdarīts labi. Marija mums pateicas vēl pirms mēs esam izdarījuši kaut ko labu. Un Viņa nekad neko neuzspiež, bet tikai aicina un norāda uz labo, palīdzot mums to īstenot ar mīlestību. Viņas laipnība, mīlestība, klusums, maigums un pazemība piesaista un aicina sekot Viņai tūkstošiem jaunu apustuļu, kurus Viņa māca uzvarēt ar lūgšanu un mīlestību. Viņa aicina būt stipriem ticībā un neatlaidīgiem lūgšanā. Ticība un lūgšana ir cieši saistītas savā starpā: ticība lūgšanā kļūst stiprāka, bet lūgšana ticībā paveic brīnumus. Cik reižu esam dzirdējuši Jēzu sakām: “Tava ticība tevi ir dziedinājusi; nebīsties, tikai tici; kas tic, tam viss ir iespējams.” Arī apustulis Jēkabs saka: “Un ticības lūgšana izglābs neveselo, un Kungs viņu uzcels.” Ticību stiprina lūgšana, gavēnis, Svēto Rakstu pārdomāšana un Euharistija.

Ar savu piemēru Marija mūs māca ticēt mīlestības un visa labā uzvarai. Savos vēstījumos Viņa mūs uzmundrina: ” Atcerieties – jo Es jums saku – mīlestība uzvarēs. Es zinu, ka daudziem no jums zūd cerība, jo jūs visur ap sevi redzat ciešanas, sāpes, greizsirdību, skaudību… nezaudējiet cerību un sekojiet man.”

Mīlestība un lūgšana ir stiprākas par ikvienu ļaunumu. Jēzus jau ir uzvarējis. Pat, ja šodien mēs esam liecinieki tam, ka ļaunums plosās un tumsa sabiezē, tas nenozīmē, ka mīlestības nav. Marijas mīlestība ir vienlaicīgi klusa un spēcīga. Mēs dzīvojam Viņas laikā, par ko tik pārliecinoši runā svētais Ludviks Marija Grinjons de Monfors: “Svētais Gars, Visšķīstākās Jaunavas Izredzētais, sastopot Viņu uzticīgā sirdī, iemājo šajā dvēselē, piepilda to tik lielā mērā, cik šī dvēsele sevī ir ielaidusi Viņa Izredzēto”; “Marija vienotībā ar Svēto Garu radīja kaut ko tik varenu, kas nekad nav bijis un nebūs patiesu Dievu un patiesu cilvēku, un pasaules beigās Viņa paveiks vēl lielākas lietas. Lielu svēto dzimšana un audzināšana līdz pat pēdējām dienām ir pilnībā uzticēta Viņai, jo vienīgi šī dievišķi skaistā Jaunava vienotībā ar Svēto Garu spēj paveikt neiedomājamus brīnumus. Lūk, viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ mūdienās Svētais Gars cilvēku dvēselēs veic tik maz redzamu brīnumu: Viņš tajās neatrod pietiekami ciešu vienotību ar Savu Līgavu!”

Ar mūsu sirds atjaunotni Svētajā Garā sākas arī zemes vaiga atdzimšana. Marija vienmēr māca sākt ar sevi: mainot sevi, mēs mainām citus, ar savu atjaunotni mēs atjaunojam citus, un nekad nenotiek otrādi.

Sekot Viņas dzīves piemēram, ir liela privilēģija un prieks. Šodien Viņa mūs aicina: “…esiet manas izstieptās rokas un lepni ejiet ar Dievu.” Viņa ir Kunga pazemīgā kalpone, un jau trīsdesmit astoņus gadus Viņa nāk uz zemi, lai mums kalpotu, un kā magnēts ierauj mīlestības avantūrā visus tos, kuri pieņem Viņas aicinājumu un seko Viņai.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par Marijas atnākšanu. Sūti mums Savu Garu. Nāc, Svētais Gars, Tavas mīļotās Līgavas, Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds spēcīgajā aizbildniecībā. Nāc un atjauno mūsu sirdis un zemes vaigu. Vadi mūs caur Mariju, padari mūs par Viņas izstieptajām rokām. Svētais Gars, pārveido mūs, lai mēs kļūtu līdzīgi Viņai lūgšanā, mīlestībā, pazemībā un klusā kalpošanā. Āmen.

 Terēze Gažiova

Read Previous

2019.gada 25.jūnijā

Read Next

SVĒTAIS GARS ATJAUNO ZEMES VAIGU