JA JŪS ESAT MANI, JŪS UZVARĒSIET

Catholic rosary and white roses on wooden background. Religion concept.

2019.gada 25.jūlijā
Mīļie bērni! Tas, uz ko jūs aicinu, ir lūgšana. Lai lūgšana jums ir prieks un vainags, kas jūs savieno ar Dievu. Bērniņi, nāks kārdinājumi, un jūs nebūsiet stipri, un valdīs grēks, bet, ja jūs esat mani, jūs uzvarēsiet, jo jūsu patvērums būs mana Dēla Jēzus Sirds. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas, līdz lūgšana kļūst par jūsu dzīvi dienu un nakti. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Piederēt Marijai nozīmē pilnībā piederēt Jēzum. Citiem vārdiem sakot, visu vērst par labu ar mīlestību. Mūsu vienīgajam līdzeklim ir jābūt mīlestībai, ko iegūstam Jēzus Sirdī, kas ir mūsu vienīgais patvērums.

Sv. Māte Terēze no Kalkutas bieži lūdzās ar šādiem vārdiem: “Jēzus prieks, piepildi manu sirdi. Jēzus Sirds līdzjūtība, pieskaries manai sirdij. Jēzus Sirds mīlestība, aizdedz manu sirdi. Jēzus Sirds miers, stiprini manu sirdi. Jēzus Sirds pazemība, dari pazemīgu manu sirdi. Jēzus Sirds svētums, attīri manu sirdi.”

Jēzus teica saviem apustuļiem, lai viņi cits citu mīlētu, kā Viņš mīlēja viņus. “Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.” (Jņ 13, 35). Marija māca mūs būt par Viņas apustuļiem un atkārto mums visu to, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem: “Jūs esat mans spēks, jūs – mani apustuļi, kas ar savu mīlestību, pazemību un lūgšanas klusumu palīdzat iepazīt manu Dēlu. Centieties ikvienā Dieva radībā, visos Manos bērnos saskatīt kaut ko labu un centieties viņus saprast… aicinu censties saskatīt kaut ko labu ikvienā Dieva radībā, visos manos bērnos un censties viņus saprast…mani mīļotie apustuļi, mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar mana Dēla vārdiem. Mīliet cits citu, kā Viņš ir mīlējis jūs… savas sirds klusumā ieklausieties mana Dēla balsī, lai jūsu sirds kļūtu par Viņa mājvietu un nebūtu drūma un noskumusi, bet mana Dēla gaismas apgaismota… Jūs esat mana Dēla gaismas stari, dzīvais Evaņģēlijs, un jūs esat mani mīļotie mīlestības apustuļi. Mani apustuļi, mani bērni, mans Dēls jums teica mīlēt vienam otru…”

Lai mēs to spētu īstenot, Marija mums no jauna atkārto, ka lūgšanai ir jākļūst par mūsu dzīvi. Viens no vissvarīgākajiem nodomiem, kurā Viņa mūs aicina lūgties, ir Dieva mīlestības dāvana. Neskaitāmas reizes esam dzirdējuši Marijas aicinājumu lūgties. Tas ir aicinājums, ko Viņa atkārto visbiežāk. Viņa mums saka: “Lūgšana dara brīnumus cilvēku sirdīs un pasaulē”; “lūgšana glābj pasauli”; “lūgšana ir atslēga, lai satiktu Dievu”; “lūgšana ir tas, pēc kā ilgojas cilvēka sirds”; “lai lūgšana jums kļūtu par dienišķo maizi, par zīmi sevis nodošanai Dievam… prieks, dzīve…saruna ar Dievu”; “lai lūgšana jums ir kā gaiss, ko elpojat”; “bērna saruna ar Tēvu”; “stipra klints.”

Jau savu parādīšanos sākumā Medžugorjē Dievmāte mūs aicina lūgties Rožukroni. Tas ir kronis, kas mūs vieno ar Debesīm un atver ikvienas durvis. Jaunava Marija mums saka: “Lai rožukronis vienmēr ir jūsu rokā kā zīme, ka jūs piederat man.”

Lūgšana kopā ar Mariju ved mūs pie Jēzus Sirds. Viņas vadībā mēs atklājam, ka mums ir jābūt nomodā kā dienā, tā naktī. Jēzus bieži pavadīja naktis lūdzoties. Viņš mūs iedvesmo ar savu piemēru, Viņa aicinājums ir nemainīgs visos laikos: “Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā!”

Visā pasaulē ir Marijas mīlestībai uzticīgi apustuļi, kuri tai atbild konkrēti – ar savu lūgšanu. Viņi dienu un nakti pielūdz Jēzu Vissvētākajā Sakramentā. Tā ir Marijas vēlēšanās, Viņa mūs ved tieši pie Jēzus Sirds. Viņa mums teica: “Es neesmu svarīga, es jūs vedu pie Jēzus.” Ļausim Viņai mūs vadīt. Kopā ar Viņu mēs esam uz droša ceļa. Kopā ar Viņu mēs ejam no vienas uzvaras uz citu.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies, ka Tu sūti mums Mariju, lai Viņa atgādinātu mums Jēzus aicinājumu: ““Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā!” Marija, mēs atdodam sevi Tev, vēlamies pilnībā piederēt Tev. Paldies, ka Tu mūs māci, kā pārvarēt kārdinājumus un grēku. Māmiņ, kopā ar Tevi lūdzam par visiem tiem, kuriem nav spēka cīnīties ar grēku, un tiem, kuri krīt kārdinājumā un nespēj piecelties. Vienoti ar Tevi lūgšanā, mēs lūdzam spēku no Debesīm, lai spētu izturēt šo cīņu. Palīdzi mums dienu un nakti lūgties par pasaules glābšanu tā, kā to vēlies Tu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Tēva Ļubo Kurtoviča OFM liecība. Starptautiskā lūgšanu tikšanās Medžugorjes garā Aglonā 27.07.2019

Read Next

NĀKS PĀRBAUDĪJUMI…