LŪDZIETIES ROŽUKRONI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties manos nodomos, lai es varētu jums palīdzēt. Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un apceriet Rožukroņa noslēpumus, jo arī jūs savā dzīvē piedzīvojat priekus un bēdas. Tādējādi šie noslēpumi īstenojas jūsu dzīvē, jo dzīve ir noslēpums, tiklīdz jūs to nododat Dieva rokās. Tā jūs gūsiet ticības pieredzi tāpat kā Pēteris, kas sastapa Jēzu, un Svētais Gars piepildīja viņa sirdi. Bērniņi, arī jūs esat aicināti liecināt, iedzīvinot mīlestību, ar kuru dienu no dienas Dievs jūs apsedz, pateicoties manai klātbūtnei. Tāpēc, bērniņi, esiet atvērti un lūdziet no sirds ticībā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Arī šajā vēstījumā, tāpat kā daudzos vēstījumos iepriekš, Vissvētākā Jaunava Marija aicina mūs uz Rožukroņa lūgšanu. Ir labi atcerēties dažus no Viņas vēstījumiem, kuros Viņa aicināja mūs izmantot spēcīgu lūgšanas līdzekli – Rožukroni.

“Mīļie bērni!… Es lūdzu šīs draudzes ģimenēs lūgt Rožukroņa lūgšanu visai ģimenei kopā… Aicinu jūs, lai arī jūs visus aicinātu lūgties Rožukroni. Ar Rožukroņa lūgšanu jūs pārvarēsiet visas nelaimes, ko sātans vēlas nodarīt Katoliskajai Baznīcai! Visi priesteri, lūdzieties Rožukroni! Veltiet laiku Rožukronim!”

1985. gada 8.augusta vēstījumā Jaunava Marija mums saka: “Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs doties cīņā – īpaši šodien- ar lūgšanu pret sātanu. Sātans šobrīd, kad jums ir zināma viņa darbība, tiecas rīkoties vēl vairāk. Mīļie bērni, tērpieties bruņās un uzvariet to ar Rožukroni rokās!” 1988. gada 25.”februārī Dievmāte saka: “…Lai Rožukronis vienmēr ir jūsu rokās kā zīme sātanam, ka piederat Man.” 1991. gada 25.janvārī: “Jau viens Rožukronis var veikt brīnumus pasaulē un jūsu dzīvē.”

Oktobra mēnesis veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas Rožukronim. Varam teikt arī pretējo – Rožukronis dara svētītu šo mēnesi. Un vēl labāk teikt, ka ar Rožukroņa palīdzību Dievs tā lūdzēja dvēseli pārvērš debesīs.

Svētā Terēze apliecina, ka lūgšanai, mutiski izteiktai vai iekšējai (domās) vienmēr jābūt saistītai ar kontemplāciju. Lūgšana bez tās nav iespējama. Bet kontemplācija prasa zināmu piepūli un bieži nedod apmierinājumu. Tieši te rodas grūtības, un nekādā ziņā mēs nedrīkstam zaudēt gribu iespējamu neveiksmju dēļ un pārstāt censties iet tālāk. Rožukroņa lūgšana ir kontemplējoša, iekšēja, lūgšana. “Tēvs mūsu” un “Esi sveicināta, Marija” nav cilvēku izdomāti, bet Evaņģēlija vārdi. Tos izrunājot, cilvēks tos izsaka Dieva priekšā, vēršas pie Dieva. Dievs mājo cilvēka būtības dziļumos. Ja cilvēks vēlas Viņu dzirdēt, tam jāiedziļinās sevī. Tur viņa uzmanība vairāk vērsta uz Dievu, ne uz vārdiem, kas tiek izteikti. Apzinoties Dieva klātbūtni, vārdi bieži izrādās lieki, cilvēks ieskatās Dievā. Kopā ar vārdiem, ko lūdzējs izrunā Rožukroņa lūgšanas laikā, lēnām nāk Jēzus, kas mūsu dēļ kļuvis cilvēks, krustā sists, augšāmcēlies un mūsu dēļ uzkāpis debesīs un tagad kopā ar lūdzēju ienāk tā dvēseles dziļumos, zemes dzīves debesīs, Debesu Valstībā, kas pastāv starp mums. Rožukroņa lūgšana ir lūgšana vārdos un domās – tas ir drošs līdzeklis, lai nokļūtu savā dvēselē un uzkāptu debesīs.

Pēc būtības, lūgšanas “Esi sveicināta, Marija!” atkārtošana ieved norisē, kas mūs dziļi savieno ar Kristus dzīvi. Viena no cilvēku ikdienišķās dzīves pamatdarbībām ir atkārtošana. Tā mēs katru dienu zināmā veidā atkārtojam to, kā sākas un noris diena – no piecelšanās, apģērbšanās, maltītes līdz pat brīdim, kad dodamies gulēt. Tāda atkārtošanās dod mums stabilitātes, pārliecības un kārtības sajūtu un rada apstākļus tam, lai varētu notikt kas jauns, turklāt atkārtošanās rezultātā iegūstam iekšējo mieru.

Viena no grūtībām, ar ko saskaramies Rožukroņa lūgšanas laikā, ir nespēja koncentrēt uzmanību, izklaidība. Ar lūgšanas sākuma brīdi mūsos it kā pamostas domas, izkaisās un sāk klejot. Rožukroņa lūgšanas laikā mūsu domās ienāk dažādi cilvēki, notikumi, kuriem mums pietrūcis laika dienas ritējumā vai kurus esam vēlējušies apslāpēt. Nespēja koncentrēt uzmanību rada grūtības daudziem, daži tādēļ pat vairs nelūdzas Rožukroni. Taču nespēja ilgstoši noturēt uzmanību nav tikai lūgšanas problēma, bet cilvēku dzīves problēma kopumā, īpaši mūsdienu dzīvesveida dēļ. Cilvēka uzmanība arvien vairāk tiek sadalīta dažāda veida negaidītu darbības pavērsienu dēļ, domu un cilvēku dēļ, un to nav iespējams koncentrēt pat viscēlāko nodomu īstenošanai. Nav brīnums, ka cilvēks šodien ir nemierīgs – nepieciešamība sadalīt uzmanību to sadrumstalo un izsit no līdzsvara. Tā rezultātā vairums cilvēku dzīvo stresā.

Tādēļ brīdī, kad lūgšanas laikā domas aizklīst, ir svarīgi no tām neaiziet, bet it kā ļaut tām mūs pārņemt, ievest mūs apjukumā, pēc tam to visu apkopot, savākt un uzticēt Dievam. Virzot Rožukroņa pērlītes, svarīgi tās visas savīt ap Kristus krustu, kurā mēs satiekam Dievu, kas sevī savieno visu. Izšķirsimies līdz galam un sāksim lūgties Rožukroni, lai atklātu to žēlastību un spēku, ko ar Dievmātes starpniecību Dievs vēlas mums dāvāt.

Lūgšana: Jaunava Marija, Rožukroņa Karaliene, Tu prati Savā Sirdī nest, glabāt un pārdomāt visus vārdus un notikumus, ar ko sastapies Savas ikdienas dzīves laikā. Ak Marija, visus Sava Dēla dzīves notikumus un noslēpumu tu izdzīvoji ticībā, kas sakņojās nemitīgā lūgšanā un pilnīgā pašatdevē Dieva gribai. Tu esi svētīta, jo ticēji. Māci mūs, atbalsti mūs mūsu ceļos, kur meklējam dzīves būtību. Pieskaries un atmodini visus, kas aizsnaudušies ticības ceļā. Īpaši Tev uzticam tos, kas cieš no dažāda veida atkarībām, bailēm un dzīves sitieniem. Lai viņi, līdzīgi Tev, nekad nezaudē cerību, jo Tu biji un esi cerības Māte un tieši tādēļ izjuti Dieva visvarenību Savā dzīvē. Izlūdz mums piedzīvot Dieva mīlestību, kas izdziedina, atbrīvo un izglābj. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. septembrī

Read Next

LIECINĀT, IEDZĪVINOT MĪLESTĪBU