LIECINĀT, IEDZĪVINOT MĪLESTĪBU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties manos nodomos, lai es varētu jums palīdzēt. Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un apceriet Rožukroņa noslēpumus, jo arī jūs savā dzīvē piedzīvojat priekus un bēdas. Tādējādi šie noslēpumi īstenojas jūsu dzīvē, jo dzīve ir noslēpums, tiklīdz jūs to nododat Dieva rokās. Tā jūs gūsiet ticības pieredzi tāpat kā Pēteris, kas sastapa Jēzu, un Svētais Gars piepildīja viņa sirdi. Bērniņi, arī jūs esat aicināti liecināt, iedzīvinot mīlestību, ar kuru dienu no dienas Dievs jūs apsedz, pateicoties manai klātbūtnei. Tāpēc, bērniņi, esiet atvērti un lūdziet no sirds ticībā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Šodien Jaunava Marija no jauna mūs aicina pilnībā uzticēt sevi Viņai. Lūgties Dievmātes nodomos nozīmē aizmirst sevi un ļaut Viņai dzīvot mūsos un mīlēt caur mums. Pilnībā nodot sevi Viņas rokās.

To darīt mums palīdz Rožukroņa lūgšana. Lūdzoties Rožukroni, mēs turam Marijas roku, bet Viņa mūsu priekšā atver visas durvis, nāk tur, kur tas visvairāk ir nepieciešams, un rīkojas tā, kā uzskata par vajadzīgu. Viņa sacīja: „Rožukronis, bērniņi, man ir īpaši dārgs. Caur Rožukroni jūs atvērsiet man savas sirdis un es spēšu jums palīdzēt.“ „Lūdzieties katru dienu Rožukroni, šo ziedu vainagu, kas mani kā Māti tiešā veidā saista ar jūsu sāpēm, ciešanām, vēlmēm un cerībām.“

Viņa mūs nepiespiež, bet tikai aicina iet svētuma ceļu un izdzīvot mūsu priekus, sāpes un rūpes, piešķirot tām mūžības vērtību. Marijas uzdevums paliek nemainīgs – vest mūs pie Sava Dēla un kopā ar Viņu – uz Debesīm. Kurš gan to spētu izdarīt labāk kā Viņa, Jēzus Māte! Kopā ar Mariju mēs mācāmies izdzīvot mūsu priekus un bēdas tā, kā to darīja Viņa. Viņas prieki un sāpes bija Jēzus prieki un sāpes. Viņa vienmēr bija kopā ar Jēzu un visā dalījās ar Viņu, bet Viņš – ar Viņu. Šīz zemes dzīvē tā bija pilnīga dalīšanās mīlestībā.

Tas notiks arī mūsu dzīvē, tiklīdz mēs iemīlēsim Rožukroņa lūgšanu. Arī šodien Viņa uz to norāda, sakot: “Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un apceriet Rožukroņa noslēpumus, jo arī jūs savā dzīvē piedzīvojat priekus un bēdas. Tādējādi šie noslēpumi īstenojas jūsu dzīvē, jo dzīve ir noslēpums, tiklīdz jūs to nododat Dieva rokās.”

Marija apsola, ka arī mēs līdzīgi kā Pēteris varam satikt Jēzu. Svētais Gars piepildīs mūsu sirdis un mēs liecināsim, iedzīvinot mīlestību. Caur Marijas parādīšanos Debesu Tēvs mūs apņem ar Savu mīlestību. Marija nāk ikreiz, kad mēs saucam, kad lūdzamies kopā ar Viņu, un arī tad, kad paņemam rokās Rožukroni. Viņa nāk, kad priecājamies, kad ciešam, kad izdzīvojam dažādus dzīves brīžus, bet Debesu Tēvs Viņas aizbildniecībā mūs apņem ar Savu mīlestību.

Marijas mīlestība ir klusa; Viņa dāvā sevi pazemīgi, klusā priekā, pilnīgi nododot sevi Dieva rokās. Viņas līdzjūtība un nemanāma, maiga klātbūtne ir ar tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams.

2016.g. 2.decembrī Viņa sacīja: „Ļaujiet manam Dēlam mājot jūsos. Viņš jūs izmantos, lai rūpētos par tiem, kas ir ievainoti, un pievērstu Dievam pazudušās dvēseles. Tāpēc, mani bērni, atgriezieties pie Rožukroņa lūgšanas. Lūdzieties to ar labestības, pašaizliedzības un žēlsirdības jūtām. Lūdzieties ne tikai ar vārdiem, bet ar žēlsirdības darbiem. Lūdzieties ar mīlestību pret visiem cilvēkiem.“

Bieži Marija dēvē mūs par Savas mīlestības apustuļiem. Tas nozīmē līdzināties Viņai. Mīlēt kā Marija – tas ir aicinājums lūgties un upurēt par visiem cilvēkiem, lai visiem uz šīs zemes labi klātos. Marijas Sirds līdzīgi kā Jēzus Sirds pukst par visu pasauli. Bieži mēs mīlam un rūpējamies tikai par tiem, kuri mīl mūs. Bet mēs esam aicināti augt mīlestībā un izvēlēties mīlēt nemīlētos, atstātos, neglītos.

Šis ir mēnesis, kad mēs varam augt mīlestībā, kopā ar Mariju lūdzoties Rožukroni. Lūgsim, lai Viņas plāni piepildās mūsos un caur mums.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par mīlestību, kura mūs iekļauj caur Marijas parādīšanos. Pateicamies par šo lielo dāvanu, kurā vēlamies dalīties ar citiem. Marija, ar prieku nododam sevi Tev, un šajā mēnesī veltījam sevi Tavai Sirdij. Rožukroņa lūgšanā ieved mūs mūsu zemes dzīves prieku, sāpju un slavas noslēpumā. Mēs vēlamies to izdzīvot kopā ar Tevi. Tavā Sirdī mēs nododam sevi Dieva rokās, lai piepildītos Tavi plāni. Savas Mīlestības spēkā pārveido mūs par Saviem apustuļiem. Savas Ticības spēkā stiprini mūsu ticību, lai mēs liecinātu, iedzīvinot mīlestību, tā, kā to vēlies Tu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

LŪDZIETIES ROŽUKRONI

Read Next

5 GADI NEPĀRTRAUKTĀS ROŽUKROŅA LŪGŠANAS UN GAVĒŅA DIEVMĀTES NODOMOS UN PAR MIERU VISĀ PASAULĒ