2020

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu saucienus un lūgšanas un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas un atveriet savu sirdi šajā žēlastības laikā, un ejiet atgriešanās ceļu. Jūsu dzīve ir pārejoša, un bez Dieva tai nav jēgas. Tāpēc es esmu ar jums, lai jūs vadītu uz svētu dzīvi un lai tādējādi ikviens no jums atklātu prieku dzīvot. Bērniņi, es jūs visus mīlu un jums dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par jaunu dzīvi jums visiem. Bērniņi, jūs savā sirdī zināt, ko nepieciešams mainīt, – atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai Svētais Gars mainītu jūsu dzīvi un vaigu šai zemei, kurai nepieciešams atjaunoties Garā. Bērniņi, esiet lūgšana visiem tiem, kuri nelūdzas; esiet prieks visiem tiem, kuri neredz izeju; nesiet gaismu šīs nemierpilnās pasaules tumsā! Lūdzieties un pēc palīdzības un aizsardzības vērsieties pie svētajiem, lai arī jūs varētu ilgoties tikai pēc Debesīm un Debesu lietām. Es esmu kopā ar jums un jūs visus aizsargāju, un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir stimuls personiski atgriezties. Lūdziet, bērniņi, vienatnē Svēto Garu, lai jūs stiprina ticībā un paļāvībā uz Dievu, tā ka jūs būtu cienīgi liecinieki mīlestībai, ko Dievs jums dāvā ar manu klātbūtni. Bērniņi, nepieļaujiet, ka pārbaudījumi nocietina jūsu sirdi un jūsu lūgšana kļūst kā tuksnesis. Esiet Dieva mīlestības atspulgs un ar savu dzīvi lieciniet par augšāmcēlušos Jēzu. Es esmu ar jums un jūs visus mīlu ar savu Mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. martā

Mīļie bērni! Visus šos gadus es esmu bijusi kopā ar jums, lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu. Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa! Bērniņi, ļaujiet Dievam runāt uz jūsu sirdi, jo sātans valda un vēlas iznīcināt jūsu dzīvi un šo zemi, pa kuru ejat. Esiet drosmīgi un izšķirieties par svētumu. Jūs redzēsiet atgriešanos savā sirdī un jūsu ģimenēs; lūgšana tiks uzklausīta; Dievs uzklausīs jūsu saucienus un dāvās jums mieru. Es esmu ar jums un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. februārī

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es vēlos jūsu sejas redzēt lūgšanā pārveidotas. Jūs esat tik ļoti pārņemti ar laicīgajām rūpēm, ka nejūtat – pavasaris jau ir pie sliekšņa. Bērniņi, jūs esat aicināti gandarīt un lūgties. Kā daba klusumā cīnās par jaunu dzīvi, tā arī jūs esat aicināti lūgšanā atvērties Dievam, kurā jūsu sirds iemantos mieru un pavasara saules siltumu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties vēl vairāk, līdz jūs savā sirdī izjutīsiet piedošanas svētumu. Bērniņi, ģimenēs jābūt svētumam, jo bez mīlestības un svētuma pasaulei nav nākotnes, jo svētumā un priekā jūs sevi atdodat Dievam, Radītājam, kas jūs bezgalīgi mīl. Tāpēc Viņš mani sūta pie jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2020

Read Next

27.Garīgās atjaunotnes dienas svētceļojumu organizatoriem, Miera centru un Medžugorjes lūgšanu un labdarības grupu vadītājiem Medžugorjē