BEZ MĪLESTĪBAS UN SVĒTUMA PASAULEI NAV NĀKOTNES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties vēl vairāk, līdz jūs savā sirdī izjutīsiet piedošanas svētumu. Bērniņi, ģimenēs jābūt svētumam, jo bez mīlestības un svētuma pasaulei nav nākotnes, jo svētumā un priekā jūs sevi atdodat Dievam, Radītājam, kas jūs bezgalīgi mīl. Tāpēc Viņš mani sūta pie jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Jaunava Marija mūs aicina lūgties vēl vairāk, līdz mēs piedzīvosim piedošanas svētumu. Tas nozīmē sākt mīlēt ar dievišķu mīlestību. Viņa mūs aicina lūgties par Dieva mīlestības dāvanu, līdz mēs to sajutīsim pret tiem, kuriem mums ir grūti piedot.

Tēvs Slavko savā grāmatā “Dod man savu ievainoto sirdi” apraksta atbildes meklēšanu uz jautājumu: “Kas ir vislielākais grēks?” Viņš atklāj, ka tas ir mīlestības trūkums.

“Naids nav tik bīstams, cik bīstams ir mīlestības zaudējums. Var gadīties, ka brīžiem naids kļūs lielāks par mīlestību, bet, ja ir mīlestība, tā visu var attīrīt un dziedināt.”

Mums ir jātic, ka ar mīlestību un svētumu mēs varam uzvarēt pat to, kas cilvēciski šķiet neiespējami.

Reizēm mums liekas, ka ļaunums gūst uzvaru. Bet tas nenozīmē, ka mīlestības nav. Mēs zinām, ka Dievs ir Mīlestība; tā raksta apustulis Jānis.

“Es esmu ar jums līdz pasaules beigām,” mums apsola Jēzus. Svētie pilnībā uztic sevi Jēzus neizmērojamajai mīlestībai, un tādā veidā pasaule mainās uz labu. Līdzīgi kā bez mīlestības un bez svētajiem tā mainās uz slikto pusi. Šobrīd tieši no mums ir atkarīgs, kāda būs pasaule. Marija mums mātišķi atgādina: “Bez mīlestības un svētuma pasaulei nav nākotnes.”

Svētums sākas ģimenē. Ar savu atnākšanu Jēzus svētīja ģimeni. Ģimenē dzimst mīlestība, svētums, ticība, lūgšana. Ja tas tā nav, tad ir nepieciešama Dieva iejaukšanās, brīnums. Piemēram, tā, kā tas notika ar sv. apustuli Pāvelu ceļā uz Damasku, un viņš atgriezās. Līdzīgi brīnumi ir notikuši arī daudzu svēto dzīvēs.

Medžugorjē mēs esam šādu brīnumu liecinieki, kad cilvēks Marijas klātbūtnē piedzīvo Dieva mīlestību.

Iestājoties Dievmātes skolā, mēs saprotam, ka esam aicināti lūgties par tiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību. Pēc tam notiek strauja atgriešanās un arvien vairāk pūļu tiek veltīts tam, lai uzticētu sevi neizmērojamajai Dieva mīlestībai. Pasaulei ir nākotne, ja ir mīlestība. Tādēļ Dievs sūta Mariju šeit uz zemes, lai Viņa mūs mācītu mīlēt un palīdzētu augt mīlestībā.

Viņas vēstījumos mēs bieži dzirdam: “Mani pie jums ved mīlestība – mīlestība, kuru es vēlos iemācīt arī jums, patiesa mīlestība… Mīlestība, kura vienmēr ir gatava piedot un lūgt piedošanu.” (2.2.2013); “Nav mīlestības bez lūgšanas, nav lūgšanas bez piedošanas, jo mīlestība – tā ir lūgšana, bet piedošana ir mīlestība. Mani bērni, Dievs jūs ir radījis, lai jūs mīlētu un mīlētu tā, ka jūs piedotu.” (2.6.2014); “Mani bērni, mīlestība ir gandarīšana, piedošana, lūgšana, upuris un žēlsirdība.” (2.6.2015); “Tikai pateicoties mīlestībai, jūs sapratīsiet, ka tā ir stiprāka par nāvi, jo patiesa mīlestība uzvarēja nāvi un panāca to, ka nāve vairs neeksistē. Mani bērni, piedošana ir cildenākais mīlestības veids. Jums, manas mīlestības apustuļiem, jālūdzas, lai jūs būtu garā stipri un spētu saprast un piedot. Jūs, manas mīlestības apustuļi, ar savu sapratni un piedošanu sniegsiet mīlestības un žēlsirdības piemēru. Spēt saprast un piedot – tā ir dāvana, kura jālūdz un jāglabā. Piedodot jūs apliecināt, ka protat mīlēt. Redziet, ar cik lielu mīlestību, sapratni, piedošanu un taisnīgumu jūs mīl Debesu Tēvs.” (2.6.2019).

Uzticēt sevi Jaunavai Marijai nozīmē pastāvīgi tiekties pēc mīlestības. Kopā ar Viņu mēs esam drošībā un ceļā uz Debesīm.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies, ka Tu sūti uz zemi Mariju, lai Viņa mūs mācītu mīlēt. Viņas sirdī mēs uzticam sevi Tavai neizmērojamajai mīlestībai. Lūdzam mīlestības dāvanu pret tiem, kurus mums ir grūti mīlēt un piedot. Pateicamies Tev, ka Tu ļauj mums saprast, ka svētums un mīlestība ir stiprāki par ļaunumu un tikai kopā ar tiem pasaulei ir nākotne. Kopā ar Mariju, lūdzam: piepildi pasauli ar Savu svētumu un mīlestību, uzrunā tās sirdis, kuras vēl nepazīst Tevi. Lai piepildās viss, ko Tu vēlies īstenot caur Mariju un caur mums. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. janvārī

Read Next

PIEDOŠANAS SVĒTUMS