GADSKĀRTĒJĀ PARĀDĪŠANĀS MIRJANAI DRAGIČEVIČAI-SOLDO 2020. GADA 18. MARTĀ

“Mīļie bērni! Mans Dēls, būdams Dievs, vienmēr raudzījās pāri laikam. Es, Viņa Māte, ar Viņa starpniecību raugos laikā. Es redzu skaistas un skumjas lietas. Bet redzu, ka joprojām ir mīlestība un ka ir jādara, lai tā tiktu pazīta. Mani bērni, jūs nevarat būt laimīgi, ja cits citu nemīlat, ja jums nav mīlestības ikvienā situācijā un katrā savas dzīves mirklī. Es, būdama Māte, nāku pie jums mīlestībā, lai palīdzēt jums iepazīt patiesu mīlestību, iepazīt manu Dēlu. Tāpēc es jūs aicinu pastāvīgi atjaunot savas slāpes pēc mīlestības, ticības un cerības. Vienīgais avots, pie kura jūs varat remdēt savas slāpes, ir paļāvība uz Dievu, manu Dēlu. Mani bērni, nemiera un atteikšanās laikā tikai meklējiet mana Dēla Vaigu. Tikai dzīvojiet saskaņā ar Viņa vārdiem un nebaidieties! Lūdzieties un mīliet ar sirsnīgām jūtām, ar labiem darbiem un palīdziet, lai pasaule mainītos un mana Sirds triumfētu. Līdzīgi kā mans Dēls arī es jums saku: mīliet cits citu, jo bez mīlestības nav pestīšanas. Es jums pateicos, mani bērni!”

 

P.S.

Mīļie draugi!
Daži no jums, iespējams, jau zina, ka š.g. 18.martā ikgadējās parādīšanās laikā Mirjanai, Dievmāte teica, ka parādīšanās katra mēneša otrajā datumā ir beigušas.
Mums visiem tas ir sāpīgi. Tomēr jau no sākuma zinājām, ka šīs parādīšanās agrāk vai vēlāk beigsies.
Mirjana to vienmēr atgādināja svētceļniekiem. Protams, arī pati Mirjana nezināja, kad tas varētu notikt. Turpmāk vizionāre Mirjana tiksies ar Dievmāti savā ikgadējā tikšanās reizē – 18.martā.
Aicinām katru dienu izlasīt vismaz vienu vēstījumu, ko Dievmāte nodevusi Mirjanai, un censties to izdzīvot savā ikdienas dzīvē.
Lai tā mums ir iespēja vēl vairāk parādīt savu mīlestību, pateicību un uzticību mūsu dārgajai Mātei, Debesu un zemes Karalienei. Centīsimies arī turpmāk no visas sirds dzīvot pēc Viņas vēstījumiem.

 

 

Read Previous

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. martā

Read Next

LŪGSIMIES KOPĀ ARĪ ŠOVAKAR (VAKARA LŪGŠANU PROGRAMMAS TIEŠRAIDE NO MEDŽUGORJES)