Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā, kad sātans pļauj dvēseles, lai tās piesaistītu sev, es jūs aicinu pastāvīgi lūgties, lai lūgšanā jūs atklātu mīlestības un cerības Dievu. Bērniņi,  ņemiet rokās krustu! Lai tas jūs uzmundrina – mīlestība vienmēr uzvar, īpaši tagad, kad krusts un ticība tiek atmesti. Lai jūsu dzīve ir atspulgs un piemērs tam, ka ticība un cerība joprojām ir dzīvas un jauna pasaule – miera pasaule – ir iespējama. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

31.STARPTAUTISKAIS JAUNIEŠU LŪGŠANU FESTIVĀLS «MLADIFEST»

Read Next

PĀVESTA VĒSTĪJUMS JAUNATNEI MEDŽUGORJES 31.MLADIFESTĀ