ATGRIEZIETIES PIE MĪLESTĪBAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. oktobrī
“Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs aicinu atgriezties pie Dieva un lūgšanas. Sauciet palīgā visus svētos – lai viņi ir jūsu piemērs un palīdzība. Sātans ir stiprs un cīnās par to, lai sev piesaistītu arvien vairāk siržu. Viņš vēlas karu un naidu. Tāpēc es esmu ar jums tik ilgi – lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu pie Viņa, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Bērniņi, atgriezieties pie mīlestības pret Dievu, un Viņš būs jūsu spēks un patvērums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

“Šajā laikā es jūs aicinu atgriezties pie Dieva un lūgšanas. Sauciet palīgā visus svētos – lai viņi ir jūsu piemērs un palīdzība,” satraukuma, baiļu, infekcijas, vardarbības, nesaskaņu, noteikumu, aizliegumu, kara un naida vidū izskan Marijas aicinājums.

Mēs esam aicināti ļaunumu uzvarēt ar mīlestību, nevis ar ieročiem. Dieva mīlestība ir stiprāka par ikvienu ļaunumu. Ļaunums izraisa arvien lielāku troksni. Mīlestība ir klusa, bet tas nenozīmē, ka tās nav. Mīlestībai pieder pēdējais vārds. Dievs ir mīlestība.

Atgriešanās pie Dieva un Viņa mīlestības ir vienkāršs risinājums visām problēmām. Tas dāvā mieru.

“Es esmu ar jums, lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu.” Citiem vārdiem sakot: “Es jūs vedu pie Jēzus.” Mēs jau sen zinām, kas mums ir jādara. Marija mums tikai atgādina Jēzus atbildi Tomam, kad viņš, satraukts par Viņa aiziešanu, apjukumā jautāja: “Kungs!… kā lai mēs zinātu ceļu?”

“ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” (Jņ 14,6).

Iet kopā ar Mariju pa pestīšanas ceļu – tas ir aicinājums saglabāt Viņa Vārdu. Viņa Vārds ir patiesība. Dzīvojot saskaņā ar Dieva Vārdu un Viņa baušļiem, mēs paliekam ar Viņu Tēvā, Kurš mūs mīl tik ļoti, ka paliek mūsos un māca mums Katoļu Baznīcas Katehismu.

Viens no galvenajiem Jaunavas Marijas vēstījumiem – katru dienu lasīt un pārdomāt Dieva Vārdu.

Šobrīd, kad mēs nevaram apmeklēt baznīcu un pieņemt Jēzu Euharistijā, būsim radoši un vēl vairāk nekā līdz šim pieņemsim Viņu, pārdomājot Dieva Vārdu.

2015. gada 2. janvāra vēstījumā viņa sacīja vienkāršus un pārliecinošus vārdus: “Es esmu šeit, jūsu vidū, kā māte, kas vēlas jums palīdzēt iepazīt patiesību. Kad es dzīvoju jūsu dzīvi pasaulē, man bija zināšanas par patiesību un tādējādi arī gabaliņš Debesu virs zemes. Tāpēc es vēlos, lai tas būtu arī jums, mani bērni. Debesu Tēvs vēlas šķīstas sirdis, kuras piepildītu zināšanas par patiesību. Viņš vēlas, lai jūs mīlētu visus, kurus sastopat, jo arī es mīlu savu Dēlu ikvienā no jums. Tas ir sākums patiesības iepazīšanai. Jums piedāvā daudz viltus patiesību. Tās jūs pārvarēsiet ar sirdi, kas attīrīta gavējot, lūdzoties, gandarot un ar Evaņģēlija palīdzību. Tā ir vienīgā patiesība, patiesība, kuru atstājis mans Dēls. Jums nav nepieciešams to daudz apcerēt. No jums gaida – tostarp arī es –, lai jūs mīlētu un dāvātu. Mani bērni, ja jūs mīlat, jūsu sirds kļūst par mājokli manam Dēlam un man un mana Dēla vārdi būs gaisma, kas jūs dzīvē vadīs. Es izmantošu jūs, mīlestības apustuļus, lai palīdzētu saviem bērniem iepazīt patiesību.”

“Sātans ir stiprs un cīnās par to, lai sev piesaistītu arvien vairāk siržu. Viņš vēlas karu un naidu.” Dievmāte nosauc vārdā to, kas šobrīd notiek pasaulē. Viņa mūs nekad neatstās bez risinājuma. Viņa mums piedāvā izeju no situācijas. Mēs varam apturēt ļaunuma izplatīšanos, Viņas mātišķajā aizsardzībā lūdzot, gavējot, paliekot Dieva mīlestībā un piesātinoties ar Dieva Vārdu un Euharistiju.

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka joprojām ļauj Marijai nākt pie mums, lai atgādinātu par nepieciešamību atgriezties pie Dieva mīlestības. Jaunavas Marijas un visu svēto aizbildniecībā mēs Tevi lūdzam: atbrīvo pasauli no naida un kara. Savā mīlestībā pieskaries katrai sirdij, kura vēl nepazīst Tavu mīlestību.
Tavā patvērumā, Marija, steidzamies un lūdzam: palīdzi mums iet pestīšanas ceļu pie tava Dēla. Palīdzi mums saglabāt Viņa Vārdu tā, kā to darīji tu. Lai Viņa mīlestība ir mūsu vienīgais spēks un patvērums. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

PIESAUCIET VISUS SVĒTOS

Read Next

Kā radās ideja par nomoda lūgšanu abortu legalizācijas simtgadē, aizsargājot nedzimušu bērnu dzīvības