JŪSOS NAV MAIGUMA UN DEBESU IZJŪTAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. novembrī
“Mīļie bērni! Šis ir mīlestības, siltuma, lūgšanas un prieka laiks. Lūdzieties, bērniņi, lai mazais Jēzus piedzimtu jūsu sirdī. Atveriet savu sirdi Jēzum, kas sevi dāvā ikvienam no jums. Dievs mani sūtīja, lai es šajā laikā būtu prieks un cerība, un es jums saku: bez mazā Jēzus jūsos nav ne maiguma, ne Jaundzimušajā apslēpto Debesu izjūtas. Tāpēc, bērniņi, strādājiet ar sevi. Lasot Svētos Rakstus, jūs sev atklāsiet Jēzus piedzimšanu un prieku – tādu kā pirmajās dienās, kuras Medžugorje dāvāja cilvēcei. Vēsture kļūs par īstenību, kura arī šodien atkārtojas jūsos un ap jums. Strādājiet un veidojiet mieru, pateicoties Gandarīšanas sakramentam. Izlīgstiet ar Dievu, bērniņi, un jūs sev apkārt redzēsiet brīnumus. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Evaņģēlisti vēsta, ka Jēzus piedzima Dāvida cilts piederīgajiem Marijai un Jāzepam – Dāvida pilsētā Betlēmē. Viņš piedzima noteiktā vēstures brīdī, noteiktā vietā, konkrētai sievietei, kas bija saderināta ar Jāzepu. Kristietība nav mīts un leģenda, tā nav filozofija vai teorija. Kristietība ir Jēzus Kristus vēsturiskā personība. Dievs piedzima cilvēciskā veidolā. No šī brīža Vissvētākā Jaunava Marija vēlas, lai Viņš piedzimst atkal un atkal – tagad garīgi – mūsu sirdīs.

Dievmāte teikusi, ka Jaundzimušajā Bērnā mēs atklājam maigumu un Debesu izjūtu. No savas dzīves pieredzes zinām, ka bērns ir visas ģimenes prieks, cilvēciskās sabiedrības dārgums. Jaundzimušais ir neaizsargāts un vājš, atkarīgs no tiem, kas blakus. Zīdainis nevar izdzīvot bez palīdzības. Viņam ir tiesības uz izpausmēm, kas nosaka dienas un nakts ritmu, darbu un atpūtu, relaksāciju un modrību.

Jēzus, Dievs un cilvēks, vēlējās piedzimt un noteiktā Savas zemes dzīves etapā būt par mazu bērniņu. Vēlējās balstīties uz tuvākajiem, būt atkarīgs no pieaugušajiem. Visvarenais un Mūžīgais, Diženais Dievs Jēzū kļuva mazs un bezspēcīgs. Turpretī mēs dažkārt pārmetam Dievam, kas, kā mēs ticam, ir labs un Visvarens, kam iespējams viss, ka Viņš pieļāvis, ka ar mums notiek kas slikts, ka nav novērsis nelaimi, ka ļāvis mums saskarties ar problēmām.

Mums ir savs personisks priekšstats par Dieva varenību un mēs vēlamies, lai Viņš rīkotos atbilstoši mūsu vēlmēm un gaidām. Bet Dievs Jēzus piedzimšanā mums apliecina Savu Visvarenību. Tā izpaužas tajā, ka Viņš var kļūt gan mazs, gan vājš, gandrīz bezspēcīgs.

Viņš ir bezspēcīgs cilvēka brīvas izvēles un naida priekšā, tavas sirds noslēpuma priekšā. Viņš nevēlas tavu sirdi iegūt ar spēku. Caur Kristus piedzimšanu Dievs ar Marijas palīdzību arī šodien mums apliecina: Dievišķā mīlestība darbojas. Dievs vēlas, lai tu viesmīlīgi to pieņemtu savā sirdī un tad viņš varēs tevi bagātināt ar Sevi. Dievs patiešām ir labs, pat tad, kad Viņš neparāda Savu Visvarenību mūsu atbrīvošanā no krustiem un dzīves pārbaudījumiem.

Tikai bruņoti ar vienkāršību, pazemību un tīru sirdi mēs Mazā Bērna bezspēcībā spēsim ieraudzīt Dieva Visvarenību. Jēzus mums bieži atgādina: “Ja nebūsiet kā bērni, jūs nevarēsiet ieiet Debesu Valstībā.” Tāpat Viņš mums atklāja, ka mēs visi esam Debesu Tēva mīļotie bērni. Būt kā bērniem, just Tēva uzticamo roku, būt pārliecinātiem par Viņa aizstāvību, nebaidīties – šādas bērna sajūtas raksturo tos, kas tic savam Tēvam.

Lūgšana: Kungs Jēzu, Tu esi teicis: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazajiem, to esat darījuši Man!” vai arī – ko jūs neesat darījuši viņiem, to neesat darījuši Man. Tu pielīdzināji sevi vismazākajam no mums. Piedod man manu egoismu un cietsirdību! Piedod man, Jēzu, jo arī šodien Tev nākas meklēt žēlsirdīgu sirdi, lai saņemtu palīdzību slimībā un sarežģītās situācijās. Piedod man, Jēzu, par visiem, kam ir vajadzības, bet kam es nevaru palīdzēt. Piedod, ka neesmu nabags. Tad es būtu brīvs un tīrs, un varētu Tevi pazīt, ieraudzīt un satikt. Piedod man par to, ka nepietiekoši priecājos, kad Tu atnāc pie manis manā brālī, tuvākajā un mazākajos, jo Tu nāc arī pašos mazākajos, caur tiem vēloties pietuvoties man. Laipni lūgts, Jēzu, šajā pasaulē! Paldies, ka esi mūsu vidū. Palīdzi mums Tevi viesmīlīgi uzņemt un kļūt bagātākiem ar Tavu pazemību un žēlastību. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

PRIEKS UN CERĪBA ŠAJĀ LAIKĀ

Read Next

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM, 2020. gada 15. – 23. decembris