PRIEKS UN CERĪBA ŠAJĀ LAIKĀ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. novembrī
“Mīļie bērni! Šis ir mīlestības, siltuma, lūgšanas un prieka laiks. Lūdzieties, bērniņi, lai mazais Jēzus piedzimtu jūsu sirdī. Atveriet savu sirdi Jēzum, kas sevi dāvā ikvienam no jums. Dievs mani sūtīja, lai es šajā laikā būtu prieks un cerība, un es jums saku: bez mazā Jēzus jūsos nav ne maiguma, ne Jaundzimušajā apslēpto Debesu izjūtas. Tāpēc, bērniņi, strādājiet ar sevi. Lasot Svētos Rakstus, jūs sev atklāsiet Jēzus piedzimšanu un prieku – tādu kā pirmajās dienās, kuras Medžugorje dāvāja cilvēcei. Vēsture kļūs par īstenību, kura arī šodien atkārtojas jūsos un ap jums. Strādājiet un veidojiet mieru, pateicoties Gandarīšanas sakramentam. Izlīgstiet ar Dievu, bērniņi, un jūs sev apkārt redzēsiet brīnumus. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vizionāri liecina, ka nav iespējams vārdos aprakstīt tikšanās ar Dievmāti skaistumu. Īpaši Adventa laikā Viņas sejā ir patiess prieks un mīlestība, ar kādu Viņa lūdzas par mums un nes mūs visus savā sirdī. Viņa mūs sauc par mīļajiem bērniem. Un mēs esam aicināti līdzināties mūsu Mammai: nest Jēzu saviem tuvākajiem, savā sirdī un sev apkārt atvēlēt laiku mīlestībai, siltumam un priekam.

Tas, kāds būs šis Adventa laiks, ir atkarīgs no mums. Adventa laiks ir Rožukroņa Priecīgās daļas 2. noslēpums. Marija mūs aicina kalpot un ar prieku satikt savus tuvākos. Kādā no vēstījumiem Viņa saka: “Šai svētajā priecīgās gaidīšanas laikā Dievs izvēlēja jūs, kas esat mazi, lai Viņš īstenotu caur jums savus lielos nodomus. Mani bērni, esiet pazemīgi. Dievs, pateicoties jūsu pazemībai un savā gudrībā jūsu dvēselēs izveidos savu īpaši izvēlēto mājokli. Jūs izgaismosiet to ar saviem labajiem darbiem un tādā veidā ar atvērtu sirdi jūs gaidīsiet mana Dēla piedzimšanu Viņa cildenās mīlestības pārbagātībā.”

Arī Medžugorji var dēvēt par “Rožukroņa Priecīgās daļas 2. noslēpumu”. Marija kļūst par tā cilvēka prieka un cerības iemeslu, kurš Viņu šeit ir saticis lūgšanā.

Viņa mums palīdz atvērt sirdi Jēzum. Viņa atkārto, ka mūsu sirdi atver lūgšana, Svēto Rakstu lasīšana, gavēnis, grēksūdze, labi darbi, pateicība. Medžugorje ir arī Betlēme. Šeit “dzimst” jauna dzīve kopā ar Jēzu. Pārdomājot Dieva Vārdu, mūsu sirdīs un ģimenēs dzimst Jēzus.

Kurš gan var mūs iemācīt pārdomāt Dieva Vārdu labāk nekā Marija? Viņā Vārds tapa miesa. Tas ir vislielākais mūsu prieka iemesls. Prieks piepildīja Elizabetes klēpi. Prieks piepilda miljoniem siržu, kas caur Jaunavas Marijas atnākšanu piedzīvo Dieva mīlestību. Pateicoties tam, viņi sāk priecīgi liecināt par dzīvi kopā ar Jēzu.

Dievmātes parādīšanās Medžugorjē sākās komunisma laikā, kad tika apgalvots, ka Dieva nav. Viens no pirmajiem Miera Karalienes vēstījumiem bija: “Es atnācu jums pateikt, ka Dievs ir.” Svētceļnieki šo priecīgo vēstījumu izplatīja visā pasaulē. Tādā veidā viņos un ap viņiem atkārtojās piedzimšanas noslēpums. Cik daudz mierinājuma un prieka visai pasaulei dāvā Jaunavas Marijas parādīšanās! Es atceros kādu svētceļnieci no Austrijas, kura bija aizgājusi no baznīcas un dzīvoja nāvīgos grēkos. Viņa strādāja pie kāda dziednieka, ezotēriķa un pelnīja lielu naudu. Reiz pie viņiem par apkopēju sāka strādāt kāda sieviete no Horvātijas. Šī vienkāršā sieviete kādā sarunā pieminēja, ka nesen atgriezusies no Medžugorjes – vietas, kur parādās Jaunava Marija. Šī ziņa viņu ļoti pārsteidza, un tajā brīdī viņa saprata: “Tā ir patiesība, Dievs eksistē, bet mana dvēsele iet bojā.” Jau pēc dažām dienām viņa devās uz Medžugorji. Viņa piedzīvoja dziļu satikšanos ar Dieva mīlestību, atgriezās Baznīcā un salaulājās ar savu vīru. Līdz savai nāvei viņa dzīvoja dziļas nožēlas stāvoklī un priecīgi liecināja par Dievu un Viņa mīlestību. Viņa savā dzīvē piedzīvoja Ein Karem (Marijas un Elizabetes tikšanos) un Betlēmi.

Marija mūs aicina: “Strādājiet un veidojiet mieru, pateicoties Gandarīšanas sakramentam. Izlīgstiet ar Dievu, bērniņi, un jūs sev apkārt redzēsiet brīnumus.” Dieva miers pieskaras sirdīm un tās maina. Vienīgi Miera Karalis var mums dāvāt patiesu mieru Gandarīšanas sakramentā. Marija ved mūs pie Viņa. Arī šajos Ziemassvētkos Viņa vēlas Jēzu dāvāt mums. Viņa nepieprasa no mums neiespējamas lietas. Viņa ir blakus, lai mums palīdzētu un piedāvātu savu palīdzību. Viņa saka: “Šodien es jūs aicinu sagatavot savu sirdi šīm dienām, kurās Kungs jo īpaši vēlas jūs attīrīt no pagātnē izdarītajiem grēkiem. Jūs, mīļie bērni, paši to nespējat, tāpēc es esmu šeit, lai jums palīdzētu.” Lūgsim Mariju, lai Viņa palīdz mums ieraudzīt mūsu grēkus, vājības, visu, kas mūs ierobežo, nosaukt šīs lietas vārdos un atdot to visu Jēzum. Tad mēs kļūsim par neskaitāmu brīnumu lieciniekiem, kas notiks ap mums.

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu joprojām sūti uz zemi Mariju – mūsu prieka un cerības iemeslu. Mūsu Māte, Tu atkārto, ka šis ir siltuma, lūgšanas un prieka laiks. Par spīti tam, kas notiek pasaulē, Tu saki, ka Ziemassvētki būs īsti. Tā, kā to proti tikai Tu, palīdzi mums atvērt savas sirdis Jēzum. Ietērp mūs savā pazemībā. Māci mūs pārdomāt un īstenot dzīvē Jēzus vārdus un kalpojot nest citiem Viņa labo vēsti. Palīdzi mums Gandarīšanas sakramentā iegūt mieru un ar visu sirdi atgriezties pie Dieva. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. novembrī

Read Next

JŪSOS NAV MAIGUMA UN DEBESU IZJŪTAS