NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 6.DIENA

6.diena – Marijas šķīstums.

Eņģelis Gabriēls Mariju sveicina, sakot: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā!” Tu esi patiesa skaistuma piepildīta. Marijas skaistums ir Viņas dvēseles nevainībā, Viņas jūtu tīrībā, Viņas sirdī, kas nepazīst egoismu un tādēļ spēj mīlēt patiesi.

“Dārgie bērni, ja jūs zinātu, cik stipri Es jūs mīlu, jūs raudātu no prieka.”

(T.Ljubo Kurtovičs, OFM)

 

“Dārgie bērni, lai jūs spētu kļūt par maniem apustuļiem un palīdzēt tiem, kas mīt tumsā, iepazīt Mana Dēla mīlestības gaismu, jūsu sirdīm jābūt tīrām un pazemīgām. Ja Mans Dēls nevalda jūsos un nav jūsu siržu Karalis, jūs nespēsiet palīdzēt Viņa piedzimšanai un valdīšanai to cilvēku sirdīs, kas viņu nepazīst.  Es esmu ar jums. Eju kopā ar jums kā Māte. Es klaudzinu pie jūsu sirdīm, taču tās nespēj atvērties, jo nav pazemīgas. Es lūdzos, lūdzieties arī jūs, Mani mīļotie bērni, lai jūs spētu atvērt Manam Dēlam tīras un pazemīgas sirdis un pieņemt dāvanas, ko Viņš jums apsolījis. Tad jūs vadīs Mana Dēla mīlestība un spēks. Tad jūs būsiet Mani apustuļi, kas visur nes Dieva mīlestības augļus. No jūsu iekšienes, caur jums, darbosies Mans Dēls, jo jūs būsiet viens. Pēc tā alkst Mana mātišķā Sirds: visu Manu bērnu vienotība Manā Dēlā. Svētīju jūs ar lielu mīlestību un lūdzos par tiem, ko izvēlējies Mans Dēls, par jūsu priesteriem. Paldies jums!” (2014. gada 2.janvārī)

Marij, ar Savas Sirds tīrību Tu esi paraugs mūsu ceļā. Tu rādi mums līdzekļus – lūgšanu, gavēni un biežu grēksūdzi, Svētos Rakstus, Euharistiju – lai mēs spētu redzēt Dievu arī mūsu tuvākajos un kalpotu Dievam ar tīrām sirdīm kā Tu.

Tu mūs uzmundrini: “Mani bērni, tikai tīra, grēka neaptraipīta sirds, var atvērties, tikai patiesas acis var ieraudzīt ceļu, pa kuru Es jūs vēlos vest. To apzinoties, jūs iepazīsiet Dieva mīlestību – tā jums tiks dāvāta.” (02.12.2011.)

Marija, palīdzi mums attīrīt sirdis no cilvēciskās, nesakārtotās, mīlestības, lai tās spētu atvērties Kristus piedzimšanai tajās. Kopā ar Tevi mēs lūdzam, lai piepildās Tavi nodomi un plāni par mieru pasaulē. Āmen.

Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja! Nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, Tu, godināmā un vissvētākā Jaunava. Mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar Savu Dēlu, novēli mūs Savam Dēlam, stādi mūs Savam Dēlam priekšā. Āmen.

Miera Karaliene, lūdz par mums!

Marijas Gaisma

Read Previous

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 5.DIENA

Read Next

NOVENNA PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM: 7.DIENA