2021

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt par lūgšanu visiem tiem, kuri nelūdzas. Bērniņi, ar savu dzīvi lieciniet par prieku, ka esat mani, un Dievs atbildēs uz jūsu lūgšanām un dāvās jums mieru šajā nemierpilnajā pasaulē, kur valda lepnība un savtīgums. Bērniņi, esiet dāsni, esiet manas mīlestības mīlestība, lai pagāni justu, ka jūs esat mani, un atgriezto0s pie manas Bezvainīgās Sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Mana sirds ir priecīga, jo visus šos gadus es redzu jūsu mīlestību un atvērtību uz manu aicinājumu. Šodien es jūs visus aicinu: lūdzieties kopā ar mani par mieru un brīvību, jo sātans ir spēcīgs un ar saviem maldiem vēlas atņemt manai Mātes Sirdij pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc izšķirieties par Dievu, lai jums klātos labi uz zemes, ko Dievs jums devis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Es raugos uz jums un jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva, jo Viņš ir mīlestība un aiz mīlestības ir sūtījis pie jums mani, lai es jūs vadītu pa atgriešanās ceļu. Atstājiet grēku un ļaunumu un izšķirieties par svētumu, un sāks valdīt prieks, bet jūs šai zudušajai pasaulei kļūsiet par manām izstieptajām rokām. Es vēlos, lai jūs būtu lūgšana un cerība tiem, kas nav iepazinuši mīlestības Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu liecināt par savu ticību pavasara krāsu vidū. Lai tā ir cerības un drosmes pilna ticība! Lai jūsu ticība, bērniņi, ir nesatricināma jebkādā situācijā, arī šajā pārbaudījumu laikā. Droši ejiet kopā ar augšāmcēlušos Kristu uz Debesīm, kas ir jūsu mērķis. Es jūs pavadu šajā ceļā uz svētumu un jūs visus ielieku savā Bezvainīgajā Sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lai jums sacītu: “Bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās par nākotni un nezaudē cerību.” Jūs esat izredzēti nest prieku un mieru, jo jūs esat mani. Es šeit esmu nākusi, saukta par Miera Karalieni, jo sātans grib nemieru un karu, viņš grib piepildīt jūsu sirdi ar bailēm par nākotni, taču nākotne pieder Dievam. Tāpēc esiet pazemīgi un lūdzieties, un visu uzticiet Visaugstā rokās – Viņam, kas jūs radījis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. februārī

“Mīļie bērni! Dievs man ir ļāvis arī šodien būt kopā ar jums, jūs aicināt uz lūgšanu un gavēni. Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki, jo – es jums atgādināšu, bērniņi, – ar lūgšanu un gavēni var apslāpēt pat karus. Bērniņi, ticiet un izdzīvojiet šo žēlastības laiku ticībā un ar ticību, un mana Bezvainīgā Sirds nevienu no jums neatstās bez miera, ja jūs vērsīsieties pie manis. Es aizbilstu par jums Visaugstā priekšā un lūdzu par mieru jūsu sirdī un cerību uz nākotni. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. janvārī

“Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs aicinu lūgties, gavēt un atteikties, lai jūs kļūtu stiprāki ticībā. Šis ir atmodas un atdzimšanas laiks. Kā daba, kas sevi dāvā, tā arī jūs, bērniņi, padomājiet par to, cik daudz esat saņēmuši. Esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji, lai jums būtu labi virs zemes. Ilgojieties pēc Debesīm, Debesīs nav ne skumju, ne naida. Tāpēc, bērniņi, no jauna apņemieties atgriezties, un lai jūsu dzīvē valda svētums! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. janvārī

Read Next

MĒS ATNĀCĀM, LAI PIELŪGTU JAUNDZIMUŠO JĒZU