KĻŪT STIPRĀKIEM TICĪBĀ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. janvārī
“Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs aicinu lūgties, gavēt un atteikties, lai jūs kļūtu stiprāki ticībā. Šis ir atmodas un atdzimšanas laiks. Kā daba, kas sevi dāvā, tā arī jūs, bērniņi, padomājiet par to, cik daudz esat saņēmuši. Esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji, lai jums būtu labi virs zemes. Ilgojieties pēc Debesīm, Debesīs nav ne skumju, ne naida. Tāpēc, bērniņi, no jauna apņemieties atgriezties, un lai jūsu dzīvē valda svētums! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marija iet kopā ar mums, kopā ar Baznīcu, kopā ar dabu, kopā ar laiku. Gavēnis, lūgšana, atteikšanās – par šīm lietām mēs bieži dzirdēsim Lielā Gavēņa laikā, kas sāksies jau pēc dažām dienām. “Ar lūgšanu un gavēni var apturēt karus, dabas katastrofas,” tas bija Miera Karalienes pirmais vēstījums visai pasaulei 1981. gada 26. jūnijā.

Viņa mums bieži norāda uz gavēņa, lūgšanas un atteikšanās spēku: “Tikai ar lūgšanu un gavēni var apturēt karu; tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma. Es jums atgādināšu: ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus – jūsu neticības un baiļu no nākotnes karus; bruņojieties ar lūgšanu un gavēni.”

Gavēnis, lūgšana un atteikšanās – tie ir līdzekļi, kas palīdz mums kļūt jūtīgākiem uz to, kas ir svēts, un mēs sākam tam veltīt savu laiku. Ar šo līdzekļu palīdzību mēs veidojam tādu vidi, kurā viss dabiskā veidā, it kā pats no sevis, nostājas savās vietās.

Mēs kļūstam jūtīgi pret Svētā Gara darbību un pēkšņi nokļūstam īstajā vietā un laikā, līdzīgi kā Anna, par kuru lasām Evaņģēlija fragmentā par Kunga Prezentāciju. Viņa ar lūgšanu un gavēni kalpoja svētnīcā. Brīdī, kad Jēzu ienesa templī, viņa bija tur. Caur gavēni un atteikšanos mūsos nomirst viss vecais un dzimst jaunais.

Vienā no vēstījumiem Jaunava Marija sacīja: “Šodien jūs aicinu, lai ar gavēni un lūgšanu jūs izlauztu un iztīrītu sev ceļu, pa kuru mans Dēls ienāktu jūsu sirdīs.”Ar Jēzus ienākšanu mūsu sirdīs, sākas atdzimšana. Marija mūs aicina gavēt vairākas dienas. Piemēram, gavēt 9 dienas, lūgties vairākas dienas pirms lieliem svētkiem – Ziemassvētkiem, Lieldienām. Sagatavot un attīrīt savu sirdi, lai tajā varētu ienākt Kungs un dāvāt savas žēlastības.

Pēc dažām gavēņa un lūgšanas dienām ir sajūta, ka pagātne ir palikusi aiz muguras un ir sākusies jauna dzīve. Gavēnis un atteikšanās brīnumainā veidā stiprina mūsu ticību. Tas ir ceļš uz sirds brīvību. Pēc mācekļu neveiksmīgās lūgšanas par ļauno garu apsēsto zēnu Jēzus sacīja: “…ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, – un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību.” (Mt 17,20-21).

Marija mums saka: “Kā daba, kas sevi dāvā, tā arī jūs, bērniņi, padomājiet par to, cik daudz esat saņēmuši.” Daba ir uzticīga savam Radītājam un Viņa likumiem. Šobrīd daba pamazām gatavojas mosties un atvērties jaunai dzīvei. Mēs lēnām tuvojamies pavasarim, un pavasaris vienmēr saistās ar atjaunošanos. Līdzīgi vajadzētu būt arī ar mums. Caur gavēni un atteikšanos viss vecais nomirst un nāk kaut kas jauns. Nāk Jēzus, un sirdī, kura ir Viņam atvērta, sākas jauna dzīve, atdzimšana, atjaunošanās. Tādēļ Baznīca mums dāvā Lielo Gavēni kā atjaunošanās laiku un sagatavošanās laiku mīlestības uzvarai Lieldienu naktī.

Atmiņas par visu labo, ko esam saņēmuši, mūsos modina pateicību. Kā dzied psalmists: “Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” (Ps 103,2). Pateicība var veicināt žēlastību saņemšanu. Tas, kurš aizmirst visu labo, ko ir saņēmis, kļūst nepateicīgs. Marija kā Māte mūs māca pārdomāt to, cik daudz esam saņēmuši. Pateicīgs cilvēks ir priecīgs, viņam ir cerība, viņš nekad nebūs vīlies, jo viņš zina, ka visu, kas viņam ir, viņš ir saņēmis no labā Tēva. Tas ir arī mūsu prieka iemesls, ko nedrīkstam paturēt tikai sev.
Neskatoties uz visu notiekošo, Marija mūs aicina uz mīlestību, mieru un prieku.

Kādi būsim mēs, tādi būs arī cilvēki mums apkārt. Pasaules pārveidošana par labāku pasauli sākas ar mūsu atgriešanos. Marija vēlas mums tajā palīdzēt.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies, ka Tu joprojām sūti pie mums Mariju, lai Viņa atgādinātu to, ko mums ir atklājis Jēzus: ar lūgšanu un gavēni tiek stiprināta mūsu ticība. Pateicamies Tev par Medžugorji un visām žēlastībām, ko esam saņēmuši caur Viņas aizbildniecību. Nostiprini mūsos vēlmi strādāt pie savas personīgās atgriešanās un svētuma, lai visiem mums apkārt šeit uz zemes klātos labi. Dari mūs par patiesa prieka un cerības lieciniekiem, tāda prieka un cerības, ko vari dot vienīgi Tu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

MĒS ATNĀCĀM, LAI PIELŪGTU JAUNDZIMUŠO JĒZU

Read Next

AICINU JŪS UZ LŪGŠANU, GAVĒNI UN ATTEIKŠANOS