DIEVA LIELĀ ŽĒLASTĪBA

LIECĪBAS PAR PIEDALĪŠANOS 33 DIENU REKOLEKCIJĀS
(05.11-08.12.2021)

8. decembrī, Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkos, mēs noslēdzām 33 dienu sagatavošanos sevis veltīšanai Jēzum Kristum caur Marijas rokām. Šajā lūgšanā piedalījās apmēram 8000 cilvēku no deviņām valstīm (Baltkrievijas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Krievijas, Slovākijas, Ukrainas un Čehijas).

Vēlamies dalītis ar dažu cilvēku liecībām, kuri piedalījās šajā sevis veltīšanā.
Pateicamies Kungam par visām žēlastībām, kas dāvātas mums caur Dievmātes aizbildniecību.

Paldies par šo garīgo vingrinājumu laiku. Es piedzīvoju dziļu dziedināšanu un Dieva mīlestības pieskārienu. Īpaši izjutu to, ka Marija ir blakus. Mainās attiecības ar cilvēkiem, bet visliekākais paldies par to, ka mainās mans Dieva attēls un mana attieksme pret grēku. Pateicos Dievam par Mariju un par jums! (Marija)

Es esmu no sirds pateicīga visiem organizatoriem par kopīgo lūgšanu. Pateicoties jums, šajās lūgšanu dienās es varēju vairāk izprast Dieva mīlestību un cilvēku atbalstu. Paldies Dievam par tiem pārbaudījumiem, kas ir manā dzīvē, jo caur tiem es esmu sapratusi un iepazinusi Kungu. (Anna)

Es šādās 33 dienu garīgajās rekolekcijās piedalos jau trešo reizi. Šoreiz es nolēmu tajās piedalīties mana dēla vārdā, kurš vēl nav saticis Dievu. Man ar viņu ir ļoti sarežģītas attiecības. Un 33. dienā viņš pats man piezvanīja (jau četrus mēnešus viņš nebija to darījis) un interesējās par mani un tēvu, jautāja padomus, kā īsts dēls. Tā atklājās DIEVA LIELĀ ŽĒLASTĪBA. Mana mātes sirds dzied pateicības psalmus. Māte izlūdz mums žēlastības. Dēls ir kļuvis daudz iecietīgāks, maigāks, uzmanīgāks. (Irina)

Paldies par iespēju lūgties kopā. Es vēlos liecināt par personīgu brīnumu, kas notika dziļā lūgšanā Dieva klātbūtnē. Es sāku astēniski-depresīvā stāvoklī (vājums un briesmīga nevēlēšanās, miega traucējumi). Ar katru lūgšanas dienu Kāds it kā ielēja manī jaunu spēku… Miegs uzlabojās (aizmiegu pēc 21.00 un jūtos kā spārnos – enerģijas ir tik daudz, ka varu dalīties ar tiem, kuri ir blakus, pastāvīgi baudu Dieva klātbūtni un Viņa mīlestību…). (Lesja)

Paldies Dieva Mātei par Viņas aizbildniecību, saņemtajām žēlastībām man un manai ģimenei, 33 dienu rekolekcijām, kas piepildīja sirdi ar neizmērojamām žēlastībām, prieku, mieru, mīlestību, Svēto Garu. Pateicos par veltīšanos Jēzus Sirdij. Ak, Jēzu, es esmu Tava pilnībā un viss, kas ir mans, caur Mariju, Tavu Bezvainīgo Māti, pieder Tev. Slava Dievam par visu! (Oksana)

Nespēju nedalīties tajā, kā Dievs darbojas un vienmēr ir darbojies manā dzīvē. Šo 33 dienu laikā es izlīgu ar savu skolas laiku vislabāko draudzeni (mēs nesarunājāmies 15 gadus; es palūdzu viņai piedošanu viņas dzimšanas dienā). Es izlīgu arī ar otru draudzeni. Es esmu pārliecināta, ka tas bija Dieva darbs, viss notika it kā pats no sevis, ļoti viegli. Man ļoti patika lūgšanas, bet vēl vairāk – labie psalmi! Pateicos Dievam par visām ikdienas žēlastībām. (Judita)

Man, kā arī daudziem citiem, šī bija neaizmirstama lūgšanu pieredze, garīgs stiprinājums un augšana mīlestībā pret mūsu Debesu Māti un Viņas Dieva Dēlu. Pēc veltīšanās izjūtu vēl lielāku iekšēju mieru, pilnībā uzticu Debesu Mātei savu dzīves situāciju. (Nadežda)

 

LIECĪBAS PAR PIEDALĪŠANOS 33 DIENU REKOLEKCIJĀS (20.02-25.03.2021)

Dārgie draugi! 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos, mēs svinīgi noslēdzām 33 dienu sagatavošanos sevis veltīšanai Jēzum Kristum caur Marijas rokām, kurā piedalījās apmēram 3200 cilvēku no 9 valstīm (Slovākijas, Čehijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Latvijas, Lietuvas un Moldovas).
Pateicamies Kungam par visiem brīnumiem un žēlastībām, kas tika dāvātas caur Dievmātes aizbildniecību.
Nākamā 33 dienu sagatavošanās sevis veltīšanai Jēzum Kristum caur Marijas rokām notiks no 2021.gada 21.aprīļa līdz 24.maijam ― Vissvētākās Jaunavas Marijas ― Baznīcas mātes svētkiem. Aiciniet piedalīties savus draugus un paziņas.
Vēlamies dalīties ar dažās garīgo vingrinājumu dalībnieku liecībām.

Slavēts Kristus! Rekolekciju laikā mani īpaši uzrunāja Dievmātes vēstījumi lasīju tos un “mācījos”. Ļoti sirdī iekrita vārdi: “lūgšana un gavēnis var apstādināt pat karu”. Tas man šķita vareni tik mazs/viegls upuris, tik lielām lietām! Šajā impulsā uzsāku gavēni ar maizi un ūdeni trešdienās, aktīvo dienu nobeidzot ar Sv.Misi. Ceru uz Dievmātes atbalstu turpināt iknedēļas gavēni arī pēc Lielā gavēņa.
Pateicība Dievam par šīm rekolekcijām! Pateicība Kungam par Dievmātes parādīšanos Medžugorjē gadu no gada!
Marita, Latvija

Uz šo sevis veltīšanu Jēzum Dievmāmiņa mani ir atvedusi caur www.mir.com.hr, kad Dievs deva spēku un nopietnu apņemšanos (no jaunā gada) sākt dienu un beigt dienu ar stundas veltīšanu Rožukroŋa lūgšanai par mieru pasaulē, veltīt konkrētu laiku. Bija un ir tik liels iekšējs prieks būt vienotai ar Medžugorji, vēl lielāks prieks, ka šī brīnišķīga sadarbība turpināsies, tā ir neredzamā dievišķā saite, paldies sirsnīgs visiem!
Inese, Latvija

Paldies par iespēju piedalīties šajās skaistajās rekolekcijās kopā ar Dievmāti un Viņas bērniem! Šī atdošanās Jēzum Kristum caur Dievmāti un Dievmātei ļoti stiprina un dāvā pārliecību, ka Dievs visu vada. Rekolekciju laikā, pirms 2 mēnešiem, Mūžībā aizgāja mans tētis. Mēs ar mammu esam novēlējušas viņu Jēzum Kristum un Dievmātei vēl pirms viņa aiziešanas Mūžībā. Viss, kas veltīts Dievam un Dievmātei, iegūst Mūžības garantiju. Lai visiem svētīgs un garīgi piepildīts šis Žēlastību laiks pretī Lieldienām un pretī Mūžīgajai Dzīvei!
Lūgšanu vienotībā
Inese, Latvija

Pateicība par kopīgo lūgšanu laiku kopā ar Dievmāmiņu un māsām, brāļiem Kristū! 🙏🏻Biežāk lūdzos vēlās vakara stundās, kad klusums un miers piepildīja sirdi. Sajūtu, ka mani pieņem tādu, kāda esmu, ar visiem maniem trūkumiem un nepilnībām. Maigais aicinājums būt vienmēr kopā piepildīja mani kā trauku ar dziedinošu mīlestību. Dažreiz lūgties bija grūti, dažreiz viegli. Lūgšanu meditācijas vienmēr atklāja kaut ko jaunu, ko agrāk nepamanīju vai negribēju redzēt. Katrs cilvēks Dievmāmiņai ir mīļais bērns un kopīgās lūgšanas virza bērnus soli pa solim doties pa ceļu, kas ieplūst Jēzus un Jaunavas Marijas Vienotajās Sirdīs. Paldies par brīnišķīgajām rekolekcijām, kuras ir tik ļoti nepieciešamas šajā laikā!
Inta, Latvija

Lūgšanai pievienojos trešajā dienā un biju ļoti priecīgs, ka šo iespēju atklāju, sērfojot Facebook.
Divas reizes šīs rekolekcijas gāju individuāli pēc Dzīvības Straumes izdotās grāmatas, bet šoreiz tas bija īpaši, jo rekolekcijas bija kopā ar Jums visiem!!!
Varu liecināt, ka šīs rekolekcijas ir īpašas, jo Marija mūs patiesi ved tuvāk Dievam. Ar katru reizi pārliecinos, ka veltījoties Dievmātei, mēs patiesi veltījamies pašam Dievam. Ar katru reizi bailes mazinās un tiek dāvāts iekšējs miers un paļāvība turpināt uzticēties un visu atdot Jēzum caur Dievmātes Bezvainīgo Sirdi. Caur Mariju pie Jēzus!!! Paldies!!!
Maris, Latvija

Pēc sagatavošanās sevis veltīšanai es varu liecināt, ka ar mieru sirdī pieņēmu svarīgu lēmumu par kādu problēmu, ko mūsu ģimenē nevarējām atrisināt daudzus gadus. Tika izkliedētas bailes par nākoti, kas traucēja mums dzīvot mierā. No šī lēmuma ir atkarīgs daudzu man ļoti dārgu cilvēku liktenis. Es visu atdevu Viņas svētajās rokās.
Zorjana, Ukraina

Kad sāku lūgties, gatavojoties sevis veltīšanai, manā galvā visu laiku bija viena doma: „Dievs, kādēļ es tik ļoti ciešu savas slimības dēļ? Kādēļ tieši es?” Pēc kāda laika es sāku saprast: ja nebūtu slimības, es nesaprastu, cik ilgu laiku esmu dzīvojusi bez lūgšanas, baznīcas un grēku nožēlas. Katru reizi lūgšanas laikā es raudāju, atceroties neskaitāmus grēkus, un katru reizi es gāju uz grēksūdzi. Tā bija mana rīcība, ko jau sen biju aizmirsusi un pat nesapratu, ka tādā veidā apvainoju Dievu. Man tiešām bija kauns, un es patiesi nožēloju izdarīto. Pirmo reizi savā dzīvē es nesūdzējos, bet teicu: „Dievs, paldies Tev par šo slimību un lai notiek Tavs prāts!” Pirmo reizi savā dzīvē es pateicos par dzīvības dāvanu un daudzām citām lietām, ko līdz šim nesapratu. Es pateicos Dievam un Marijai par visām žēlastībām.
Zorjana, Ukraina

Es jau vairākas reizes piedalos šajos garīgajos vingrinājumos, bet katru reizi atklājas kaut kas jauns. Šoreiz es sāku pamanīt mazas zīmes no Dieva, un tas mani piepildīja ar neparastu prieku. Īpašu prieku man sagādāja apziņa par to, cik liela ir Dieva mīlestība, ka Viņš sūta Dievmāti, lai Viņas mātišķajā mīlestībā vestu mūs visus uz Debesīm. Interesanti, ka pirms tam pārdomāju to, ka nesekoju Evaņģēlija aicinājumam vienmēr priecāties.
Olga, Krievija

Paldies Dievmātei un Jēzum, ka Viņš mani atrada. Dievmāte turēja mani aiz rokas un neatstāja vienu. Es lūdzos kopā ar vīru un bērniem. Mans vīs atgriezās, mēs katru dienu pieņemam Vissvētāko Komūniju. Lūgsimies par mūsu vīriem un bērniem, lai viņiem būtu Kungs.
Oļa, Ukraina

Read Previous

33 DIENU SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM 21.04 – 24.05.2021

Read Next

PATEIKSIMIES DIEVMĀTEI PAR 40 ŽĒLASTĪBAS GADIEM