Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš dāvā jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt par tām. Nebīstieties! Lūdzieties, lai Svētais Gars jūs apveltī ar spēku būt priekpilniem lieciniekiem un miera un cerības cilvēkiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

INTERVIJA AR VIZIONĀRI MARIJU LUNETI PIRMS PARĀDĪŠANĀS 40. GADADIENAS

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. novembrī